NIEUWS   19-03-2019


Dáárom FNP

Wij hebben uw stem nodig voor een antwoord op de schaalvergroting en het systeemdenken. Als FNP zeggen we: geef het kleine grote ruimte!"Daarom op 20 maart: FNP Fryslân" ( Voor Wetterskip en Provinciale Staten)

Als Friezen vinden we al dat we op een prachtige plek wonen. Ons landschap is het 'groene goud'. We zijn de gelukkigste mensen van het land. Daarom moeten we niet gebukt gaan onder het verhaal van "groot, groter, grootst".Het gaat om leefbaarheid op het platteland, om wonen en werken met plezier in Fryslân. Het gaat om de eigen talen, de tradities, de open ruimte en het leven in 'it bêste lân fan ierde'.
 
 Stem 20 maart voor:
 -Voor de stem van Fryslân: uw/ jouw geluid!
 -Voor goed wonen, het gaat ook om het bouwen in de dorpen
- Voor het Friese landschap. Voor het behoud van het oorspronkelijke landschap. Maak er geen energiefabriek van!
- Óók aandacht voor werk en leerlingen die het met 'de handen moeten verdienen'. Meer aandacht voor vakmensen.
- Voor een levendig voorjaar met een weide vol bloemen en weidevogels!


Dáárom FNPTags: Ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer