NIEUWS   15-03-2019


Staatsbosheer minacht de bezoeker

Vanwege verontruste geluiden uit onder andere Appelscha en omgeving trekt de FNP aan de bel, omdat Staatsbosbeheer in Nationaal Park Drents-Friese Wold recreanten dwars ligt. Direct na de verkiezingen van 20 maart zoekt de Statenfractie belanghebbenden in Ooststellingwerf op om poolshoogte te nemen.
Wat is er aan de hand?
"Een minachting van bewoner en bezoeker" (Wopke Veenstra over Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold)

Foto's: Nationaal Park Drents-Friese Wold (Flickr CC BY-NC-ND 2.0)
 
Recent ontvouwde Staatsbosbeheer (SBB) de nieuwe plannen voor het Nationaal Park, dat geografisch deel uit maakt van Fryslân én de provincie Drenthe. Er komen rustgebieden waar flora en fauna ruim baan krijgen ter grootte van 1500 hectare, en de overige 5200 hectare die overblijft is voor allerlei vormen van recreatie. Op het oog een prima initiatief, omdat deze ‘wilde natuur’ of rustgebieden op termijn de biodiversiteit vergroot.

Blokkeren van bospaden
Bewoners rond het park zeggen dat er naast de rustgebieden veel meer bestaande paden zijn verdwenen doordat er boomstammen of omgewaaide bomen blijven liggen op de bestaande paden. Ook zogenaamde brandweerpercelen (voor het bereikbaar houden tijdens calamiteiten) verdwijnen. Maar niet alleen de brandweer kan er niet bij, ook toeristen worden geweerd. Alleen de randen van het Drents-Friese Wold zijn straks nog maar te gebruiken.
Bovendien merken recreanten dat bebording weggehaald is.

“Een minachting van bewoner en bezoeker” vindt Wopke Veenstra die namens de FNP gaat over Staatsbosbeheer. Veenstra vindt dat je als belastingbetaler de ruimte moet krijgen om te blijven kunnen genieten van natuur. “Staatsbosbeheer is toch van ons allemaal”.

Evenementenvergunningen
Ook blijken dat evenementen die jaarlijks plaats vinden worden ontmoedigd door SBB. Vrijwilligers moeten als organisatie een vergoeding betalen. Daarnaast wordt het ‘jaarlijkse’ evenement nog door allerlei personen van binnen SBB beoordeeld, wat als gevolg heeft dat men allerlei aanpassingen moet doen, en zelfs dat een evenement op het laatste ogenblik niet kan plaats vinden. Evenementen mogen geen gebruik meer maken van de bestaande ruiterpaden, mountainbikepaden en fietspaden in het hart van het Drents Friese Wold. Zodat er maar weinig mogelijkheden overblijven.

In de provincie Zeeland speelt een zelfde discussie over de ‘Kustmarathon’ , waarna de provincie samen met SBB is teruggekomen op moeilijke regelgeving.

Voor de FNP is het Friese landschap het 'Groene goud', we zetten in op bescherming en behoud. FNP’ers zijn natuurliefhebbers in hart en nieren! Maar als regelgeving het genieten van de Friese natuur in de weg zit vragen wij om aanpassingen. We zijn voor een goede balans in natuur en recreatie, maar sla hier niet in door.
 
Meer over de FNP vóór Zuidoost-Friesland
De punten van de FNP voor het Friese Landschap 
 


Staatsbosheer minacht de bezoekerTags: Natuer en lanskip, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer