NIEUWS   16-03-2019


Onze inzet voor Sneek

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus. Wie kiest u voor de Provinciale Staten? Dit is wat de FNP betekent voor u in Sneek."Goed voor wonen in Sneek en een groene omgeving" (De FNP-aanpak voor Sneek)

We zetten het op een rijtje:
 
1. Grote supporter van binnenstedelijke vvernieuwing zoals bij het Flachterrein
Buurt- en Beleeftuin voor de Bomenbuurt
Midden in de Bomenbuurt van Sneek ligt het voormalige Flachterrein. Het terrein van 3000 m2 groot was sinds 1968 in handen van de Firma Flach en bestemd voor eventuele uitbreiding van de kartonfabriek. Met dank aan vooral de tomeloze inzet van vrijwilligers van Stichting De Groene Flach en met steun van de FNP, met betrekking tot het degelijk opruimen van het asbest, is de prachtige buurtboomgaard er gekomen.
Lees dit krantenartikel er over 
 
2. Dorpen, steden en wijken steunen met 15,8 miljoen vanuit het Iepen Mienskipsfûns
De FNP stond aan de wieg en wil door met dit succes

In Fryslân bruist het van de initiatieven. Gedeputeerde Johannes Kramer: "It IMF ferbynt minsken mei elkoar en liedt ta prachtige resultaten. Dat der ferlet is fan sa'n fûns docht bliken út it sukses fan de eardere twa rondes, wêrby't rom 1,4 miljoen euro takend is oan mear as 100 projekten. De earste projekten binne al útfierd. Tink oan it slotkonsert fan de Snitswike wat tige slagge is". 

 
3. Tegen industrialisering landschap door Hemmen III
Géén groot nieuw industrieterrein
De FNP heeft tegen de komst van het enorme bedrijventerrein de Hemmen III gestemd. De impact van het terrein op het landschap is veel te groot en ook kiest de FNP voor inbreiding boven uitbreiding op bestaande terreinen bij Sneek, Joure en Heerenveen. Daarnaast is er ook nog eens een tekort van 1 miljoen euro en is het onduidelijk hoeveel banen het oplevert.
 
4. Woonwijk Harinxmaland in Sneek gasloos
Nieuwbouw met het oog op de toekomst
Dankzij de FNP Súdwest-Fryslân wordt woonwijk Harinxmaland gasvrij gebouwd. In 2017 diende de partij hier een motie over in die in de gemeenteraad werd gesteund.  Vanaf 1 juli 2018 werd landelijk een wet van kracht die stelt nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer mogen hebben. Mooi dat SWF op initiatief van de FNP dit al eerder omarmde. 
Lees ook dit krantenartikel over Harinxmaland 
 
5. Nieuwe weg (N354) langs spoor tussen Sneek en Leeuwarden van de baan
Tast de natuur niet aan, kies voor een upgrade
De FNP gaat altijd voor het Friese landschap, het beschermen en behouden van wat kwetsbaar is. In de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân en provinciale Staten was de FNP fel gekant tegen dit prille plan. Gelukkig lijkt het in de knop gebroken en halen verontruste Snekers en dorpsbelangen aan de route hun gelijk.
Lees hier het bericht in de Leeuwarder Courant 

6. In 2020 meer Arrivatreinen naar Sneek vanuit Leeuwarden
 In de spits niet meer staan in de trein
Volgens gedeputeerde Kramer is het passen en meten om meer treinen te laten rijden op een enkelspoor tussen Sneek en Leeuwarden. Maar als het een beetje kan, moet het. Want de treinreizigers tussen de Waterpoortstad en Leeuwarden moeten nu wel heel vaak staan. Het doel is nu om tijdens de ochtendspits extra treinen van Sneek naar Leeuwarden te laten rijden en 's middags extra treinen van Leeuwarden naar Sneek. 
Lees hier meer over 


Tags: Ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer