NIEUWS   17-03-2019


Onze inzet voor het Friese landschap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het landschap. Wij delen die zorgen: voor de FNP is de kwaliteit van het landschap onlosmakelijk verbonden met fijn wonen en werken in Fryslân."Beschermen en behouden van Fries landschap" (De FNP aanpak )

1. Het Fries landschap is wezenlijk voor onze identiteit

Beschermen en behouden! 

Aandacht voor het Friese landschap en de natuur is een van de redenen dat de FNP in 1962 werd opgericht. Sinds acht jaar heeft de FNP met Johannes Kramer een gedeputeerde die gaat over het landschap en de landbouw. Daarom werd er gekozen voor natuur inclusieve landbouw, samen met boeren het landschap beheren. 
👉 Lees deze blog van Johannes Kramer over de toekomst van de landbouw: op termijn biologisch. 
👉En deze blog van Wopke Veenstra: laat het landschap niet verliezen van het geld.


2. Geen zandfabriek in het IJsselmeer. Geen nieuwe windmolens

Ons landschap is geen energiefabriek

In Gaasterland roepen bewoners het, onderzoeken lieten het ook zien: een zandfabriek voor de Friese kust is slecht voor de natuur. De FNP wil van natuur geen industrie maken. Daarom kiest de partij ook om géén nieuwe windmolens te plaatsen op land. Onze inzet voor de energietransitie; asbest van de daken, zonnepanelen er op, (dorps)molens op zee en verdere ontwikkeling van geothermie. 
👉 Lees deze blog van Klaas Fokkinga over een realistische transitie

 

3. Cultuurhistorisch landschap = erfgoed

Stop de verdwijning van sloten, greppels en boomwallen

De laatste decennia is vaak onopgemerkt oorspronkelijk landschap verdwenen. Sloten en greppels werden gedempt, soms een poel. Rijen bomen als onderdeel van een coulisselandschap gekapt. Meestal vanwege schaalvergroting of efficiëntie voor de landbouw. Daarom kiest de FNP voor natuur inclusieve landbouw, met meer waardering voor de boer en zijn product. Daar mag dan ook iets meer voor betaald worden. Wel zo eerlijk.
👉 De FNP over het coulissenlandschap bij Bitgum 'stop de aftakeling'


4. Fan van de weidevogels

Grutto, kievit en andere voorjaarsvogels horen bij Friesland

Investering in natte weilanden, jagen op roofdieren en  meer: we zetten ons verhaal op deze speciale pagina.


5. Waterpeil omhoog tegen verlies van veen

Natter tegen verzakkingen en voor natuur

Het Friese veenweidegebied heeft last van zakkende huizen (paalrot), verdwijnen van natuur en daarmee ook biodiversiteit (hoogveen) en CO2-verlies door opdroging. De FNP is niet blij met deze ontwikkelingen. Wij kiezen voor: géén kunstmest meer strooien, het waterpeil omhoog, meer water vasthouden en bewaren en het verbieden van maïs op het veen. Dat laatste heeft te maken met het gebruik van zware landbouwvoertuigen waardoor de ondergrond kapot gemaakt wordt.

 

6. Geen boringen naar zout en gas
De FNP laat Fryslân nooit zakken!

De insiders weten het: De FNP is altijd tegen borigen naar gas en zout. Waarom? Het landschap lijdt er onder en huizen verzakken.
👉 Lees ook deze aanpak voor helderheid rond gasveld Opeinde (Vermilion)
👉 Lees de blog van Sybren Posthumus over de demonstratie tegen gaswinning in Groningen en andere velden in NederlandTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer