NIEUWS   05-03-2019


Onzet inzet voor het Wetterskip

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus voor het bestuur van het Wetterskip. Dit is wat de FNP betekent voor het water in Fryslân."Houd water vast, steun voor de hengelsport, eerlijk betalen" (Onze inzet voor het Friese water)

Al sinds 1962 zijn we er voor álle inwoners van Friesland. We zetten onze schouders onder de mienskip, voor meer inspraak en zeggenschap. Maar vooral ook voor het behoud van het landschap, de eigen identiteit én goed wonen & werken in Friesland. 

1. De kosten voor Nederlandse dijken eerlijker verdelen
Stevige zeedijken en droge voeten zijn van nationaal belang
Nu wordt de Friese inwoner onevenredig zwaar aangeslagen met kosten. Omdat iedereen in ons land profijt heeft van droge voeten door de deltadijken, moeten we er allemaal aan meebetalen. Friese inwoners betalen nu te veel!
 
2. Beperk het lekken van CO2 uit veengebieden door hoger waterpeil
Behoud cultuurhistorisch landschap en stop verzakkingen van huizen
In het zogenoemde ‘veenweidegebied’ droogt het veen op, dat leidt tot meer koolmonoxide in de lucht en paalrot als funderingsprobleem voor huizen. Dit moet je niet willen, het waterpeil moet omhoog. Boeren kunnen dan minder met de zware landbouwvoertuigen rijden, maar we zijn dan ook tegen het verbouwen van mais in deze omgeving. Dan heb je minder zwaar tuig nodig.

3. Het nieuwe denken: water opvangen en bewaren
Stop met het spuwen, berg water voor droge periodes
Nu is het beleid: water wegpompen, de FNP zegt investeer in water, houd het vast. We zien dat sommige natuurgebieden het hele jaar door nat moeten blijven, in de omgeving water nodig is. Maar ook boeren en natuur hebben in droge periodes water nodig. Zoals de akkers rond de Waddenzee vanwege het opkomende zoute (kwel) water. Bewaren dus.
 
4. Fan van sportvissers
De FNP heeft de hengelsport altijd een warm hart toegedragen.
Wij vinden de sportvisserij niet alleen van recreatief-toeristisch belang, maar ook van grote economische waarde. Om de visstand te verbeteren heeft de FNP zich zowel in Provinciale Staten als in het Wetterskip ingezet voor visvriendelijke gemalen. De migratierivier in de Afsluitdijk en straks bij “Holwerd aan Zee” hebben onze onvoorwaardelijke steun. Bovendien wil de FNP goed bereikbare visplekken, ook voor mensen met een (fysieke) beperking.
 
5. Geen onnodige verhoging van de lasten
Wel betalen, maar niet hoger dan de inflatie
De FNP vindt dat de belasting niet meer verhoogd mag worden als het inflatiecijfer. Extra taken van het Wetterskip moeten goed tegen het licht worden gehouden.
 
Foto's o.a. Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) Tags: Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer