NIEUWS   10-03-2019


Onze inzet voor Leeuwarden

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus. Wie kiest u voor de Provinciale Staten? Dit is wat de FNP betekent voor u in Leeuwarden."De partij voor landschap, natuur en goed openbaar vervoer" (Dit betekent de FNP voor Leeuwarden)

Al sinds 1962 zijn we er voor álle inwoners van Friesland. We zetten onze schouders onder de mienskip, voor meer inspraak en zeggenschap. Maar vooral ook voor het behoud van het landschap, de eigen identiteit én goed wonen & werken in Friesland.

 

1. Wandelen in fietsen in een landschap vol weidevogels

Gedeputeerde Kramer zet in op terugkeer grutto en kieviten

We zijn al een tijdje wakker geschud: het gaat niet goed met het aantal weidevogels in Fryslân. Daarom is Johannes Kramer als gedeputeerde al een aantal jaar actief om jonge kuikens zo goed mogelijk te laten overleven.
Rond Leeuwarden kom je wandelend en fietsend vogelkijkhutten tegen: laten we onze (klein) kinderen ook het geluid van het voorjaar beleven!

 

2. Meer huisartsenposten in Leeuwarden

Er is in 2017 door de FNP al aandacht gevraagd 

Eerlijk is eerlijk: per 1 april 2019 komt er met MedTzorg op het Cambuurplein een éxtra huisartsenpraktijk in de stad. Maar het tekort aan zorg is er nog steeds. FNP-fractievoorzitster vroeg in 2017  al om actie tegen het tekort aan huisartsen in Leeuwarden. En daarmee ook in Fryslân. We houden de 'vinger aan de pols' en roepen opnieuw op tot meer huisartsen in Leeuwarden als dat nodig is.

 

3. Een snelle treinverbinding met de Randstad

Eerste testrit is geweest, nu doorpakken

Groningen heeft als stad goed gelobbyd. En Fryslân deed dat vervolgens ook met FNP-gedeputeerde Kramer. Begin 2019 was er een treinrit die een kwartier afsnoepte van de normale treintijd (2,5 uur). Dankzij een snelheid van 160 km uur en minder stops moet op termijn een half uur lukken, net als het overhalen van ProRail om Leeuwarden een snelle verbinding te gunnen. Wij gaan er voor.

 

4. Huizen bouwen in de dorpen

Voor leefbaarheid, dus ook bouwen in dorpen als Stiens, Mantgum en Grou

Inwoners van wijk de Zuidlanden geven al signalen af dat er te veel wordt gebouwd in Leeuwarden-Zuid. De FNP is het daar mee eens. En doet een hartstochtelijke oproep op juist in de dorpen te bouwen. Plaatsen als Weidum, Mantgum, Reduzum, Stiens en Grou blijven daardoor leefbaar. Bewoners in de nieuwbouwwijken in de stad houden vrij uitzicht.

 

5. Naar 100% biologische landbouw in Fryslân

Supermarkten zoals Lidl en Albert Heijn zijn al bezig

We zien het als we de koelkast open doen: steeds meer van ons eten is biologisch. Dat is niet alleen gezond, maar ook beter voor de natuur. Niet dat dit van de een op de andere dag kan, maar de FNP zet in op 100% biologisch boeren in Fryslân. Voor de toekomst. Niet alleen supermarkten zien dat de klant dit wil, ook in andere Europese landen als België, Oostenrijk en Denemarken gebeurt dit gewoon. Het houdt ook in dat we boeren meer waarderen, dat we voor biologisch eten iets meer gaan betalen.

 

6. Dorpen, steden en wijken steunen met 15,8 miljoen vanuit het Iepen Mienskipsfûns

De FNP stond aan de wieg en wil door met dit succes

In Fryslân bruist het van de initiatieven. Gedeputeerde Johannes Kramer: “It IMF ferbynt minsken mei elkoar en liedt ta prachtige resultaten. Yn In 2017 hawwe we 319 projekten fan, troch en út de mienskip stypje kinnen mei jild út it Iepen Mienskipsfûns." Met het geld werken bewoners aan de leefbaarheid in hun eigen wijk, dorp, stad of op hun eiland verbeteren. 

 Tags: ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer