NIEUWS   11-03-2019


Onze inzet voor Zuidoost-Friesland

Op 20 maart gaat Fryslân weer naar de stembus. Wie kiest u voor de Provinciale Staten? Dit is wat de FNP betekent voor u in Opsterland, Heerenveen, Weststellingwerf en Oostellingwerf. Foto's: o.a. van de Flaeijlfeesten en www.deskans.nl"Goed voor de lokale gemeenschap en het landschap" (De FNP voor Zuidoost-Friesland)

Al sinds 1962 zijn we er voor álle inwoners van Fryslân. We zetten onze schouders onder de mienskip, voor meer inspraak en zeggenschap. Maar vooral ook voor het behoud van het landschap, de eigen identiteit én goed wonen & werken op het platteland. 

 

1. MFC De Skâns in Gorredijk gewoon behouden
De huidige Skâns opknappen, de (top) sporthal naar Kortezwaag

We zijn voor het behoud van een volwaardig multifunctioneel centrum in Gorredijk. Zoals het nu lijkt is er een financieel gat voor een nieuw MFA. Daarom zegt de FNP: 'moderniseer De Skâns en ga op de korte termijn voor een nieuwe (top)sporthal bij Kortezwaag.

 

2. Tegen laagvliegroutes 'Lelystad'

Luchtruim Zuid-Friesland eerst opnieuw inrichten

De FNP is tegen de overlast die de geplande laagvliegroutes voor Airport Lelystad met zich meenemen. Daarom moet het luchtruim eerst helemaal opnieuw worden ingericht, voordat er in Lelystad kan worden uitgebreid.

 

3. Nieuwe natuur voor beekdal 'Âldjip'

Biodiversiteit in de Hemrikerscharren

Voorjaar 2018 maakte Johannes Kramer (FNP) bekend dat 37 hectare nieuwe natuurwordt ingericht voor het beekdal van het Alddjip bij Olterterp. Zo worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en enkele sloten worden ondieper gemaakt. Dit helpt om verdroging in het gebied tegen te gaan. Bovendien is het goed voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld voor planten als de dotterbloem, boterbloem en zuring. 

 

4. Steun voor het Stellingwarfs! 
Hart voor de moedertaal en een eigen identiteit 

Afgelopen oktober kreeg het Nedersaksisch erkenning van het Rijk als volwaardige taal. Om het duidelijk te stellen: het is géén dialect van het Nederlands. De provincie Fryslân heeft zich hier sterk voor gemaakt. Dat iedereen zijn moedertaal kan en mag gebruiken, is voor de FNP essentieel. Het bevordert het welzijn, een prettig leven.

 

5. Ondersteuning natuurinclusief boeren in Zuidoost-Friesland
Financiële steun en vertrouwen voor de boeren van collectief ELAN

Zo'n 300 boeren van ELAN agrarisch natuurbeheer kunnen de komende jaren verder met het mooier maken van de streek. Dankzij het beheer van boomwallen, oevers van beekdalen en weideland voor vogels is er een investering in (toekomstige) natuur. Als gedeputeerde voor landbouw heeft Johannes Kramer namens de FNP zich vanaf het begin sterk gemaakt door natuurbeheer met de boeren, voor de mienskip.


6. Dorpen, steden en wijken steunen met 15,8 miljoen vanuit het Iepen Mienskipsfûns

De FNP stond aan de wieg en wil door met dit succes

In Fryslân bruist het van de initiatieven. Gedeputeerde Johannes Kramer: “It IMF ferbynt minsken mei elkoar en liedt ta prachtige resultaten. Yn In 2017 hawwe we 319 projekten fan, troch en út de mienskip stypje kinnen mei jild út it Iepen Mienskipsfûns." Met het geld werken bewoners aan de leefbaarheid in hun eigen wijk, dorp, stad of eiland. Voor Zuidoost was er zo'n €390.000,- beschikbaar voor projecten in Zuidoost-Friesland. Projecten zoals de Turfvaart in Appelscha, ’t Hasker Pompke uit Oudehaske ontvingen geld vanuit dit fonds.Onze inzet voor Zuidoost-FrieslandTags: ferkiezings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer