NIEUWS   03-09-2017


Natuurbeheer in Fryslân: samen met boeren

De provincie onderzoekt of ook boeren en niet alleen natuurbeheerders aan de slag kunnen met nieuw aan te kopen grond in de Ecologische Hoofdstructuur. Die ecologische hoofdstructuur is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Doordat planten en dieren over dit netwerk kunnen reizen, wordt de natuur minder kwetsbaar."Natuurbeheer in Fryslân: samen met boeren" (Johannes Kramer over agrarisch natuurbeheer)

Aankoop en beheer 
Voor het aankopen en met name het beheren van nieuwe natuurgebieden heeft de provincie echter niet genoeg geld uitgetrokken. De nieuwe natuurgrond wordt nu voor de volle agrarische waarde aangekocht en voor veel minder geld als natuurgebied geleverd aan een natuurbeheerder die ook nog eens een vergoeding krijgt om het te beheren. 

Goedkoper en beter voor natuur 
Naar het voorbeeld van de provincie Brabant wil gedeputeerde Johannes Kramer nu onderzoeken of boeren die aan zogenaamde natuurinclusieve landbouw doen, kunnen worden ingezet. Dat zou voor de provincie veel goedkoper uitpakken en je stimuleert een vorm van landbouw die beter is voor de natuur, zo is de gedachte.
 
Interview Johannes Kramer Omrop Fryslân
Via deze link 


Tags: Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer