NIEUWS   20-10-2014


Vragen over toekomst Omrop Fryslân

Mediabrief niet duidelijk over geld voor Friese taal

Annigje Toering 2012 05   

De Statenfractie van de FNP stelt mondelinge vragen in Provinciale Staten van 22 oktober over de toekomstige financiering van Omrop Fryslân. Aanleiding is de nieuwste mediabrief van Staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Daarin staat niets concreets over de bijzondere positie van de Omrop als enige publieke zender in de Friese taal; dat zou volgens de FNP wel moeten. 

  

Annigje Toering, woordvoerder Taal en Media

Reactie? Mail a.toering-schuurmansfryslan.nl

 

 

 

De FNP wil dat de financiering van Omrop Fryslân nu eindelijk eens structureel goed wordt geregeld. In het rapport van de Commissie-Hoekstra en in de nieuwste Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur tussen Rijk en Provincie staat dat hiervoor een oplossing moet worden gezocht. De positie en financiering van de Omrop verdient aparte aandacht omdat het de enige publieke zender is in het Fries als tweede Rijkstaal, zo is afgesproken.

 

Het valt woordvoerder Annigje Toering van de FNP mee dat er nu een uitgebreide paragraaf over de regionale media is opgenomen. Het valt echter tegen dat Dekker in zijn mediabrief aan de Tweede Kamer kennelijk nog geen enkele aanzet geeft voor de specifieke oplossing voor Omrop Fryslân. Wel is er sprake van een regionaal mediacentrum om kosten te besparen. 'De bijzondere positie van de Omrop met het Fries verschilt wezenlijk van wat er nu staat over behoud van redactionele zelfstandigheid voor de regionale omroepen of over het regionaal mediacentrum. Wanneer het Rijk de afgesproken 'complete en veelzijdige programmering' voor het Fries wil waarmaken, zal er ook geld bij moeten. Het pleit van de Commissie-Hoekstra hiertoe is door de politiek omarmd, maar dan moet er nu ook boter bij de vis.'

 

 

Bijlagen:

Mûnlinge fragen oer takomst Omrop Fryslân

TK brief toekomst publieke mediabestelTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer