NIEUWS   12-06-2015


Frijbûtser van juni nu online

Terugblik op een succesvol verkiezingsjaar

Met overtuiging de toekomst tegemoet. Onder die kop blikt partijvoorzitter Ultsje Hosper terug op een succesvol verkiezingsjaar voor de FNP. In deze Frijbûtser het volledige Jaarverslag 2014 zoals dat in de Algemene Ledenvergadering van 29 mei is vastgesteld. Secretaris Aeltsje de Groot doet verslag van deze ALV. De partij is ook erg blij met de terugkeer van Hendrik ten Hoeve in de Eerste Kamer voor de OSF.

 

Verder artikelen met nieuws van de Statenfractie. Johannes Kramer is beëdigd als gedeputeerde voor de FNP in het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Een verscheidenheid aan andere onderwerpen: statenvragen over de dreigende sluiting van de drietalige basisschool in Boksum, provinciale mailadressen over op *.frl en de aanpassingen in de Friese spelling. Oebele Vries houdt op 25 juni een interessante lezing op het Provinciehuis over het ontstaan van de Friese Staten. Tot besluit meldt de redactie dat Nynke Beetstra na maar liefst 14 jaar verdiensten voor de Frijbûtser nu afscheid neemt van de redactie; Nynke hartelijk dank namens de hele partij ! 

 

Klik hier verder naar de Frijbûtser van juniTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer