NIEUWS   19-02-2015


Hans Konst wil omwonenden niet betrekken bij zonneparken

De FNP in Provinciale Staten van 18 februari 2015

Auke 2011 lyts

  

FNP amendement wel gesteund door PvdA

 

De FNP wil dat eerst de bestaande daken op stallen, bedrijventerreinen en overheidsgebouwen worden gebruikt voor zonnepanelen. Alleen als dat niet genoeg is, mogen 'zonneweiden' op de grond worden gebouwd. Om te voorkomen dat er nu overal in de provincie een wildgroei van losse zonneparken ontstaat, is het nodig om regels te stellen ter bescherming van het open landschap. De FNP wilde in de provinciale verordening regelen dat de omwonenden kunnen meepraten over de inkleding van nieuwe zonneparken in het landschap. Gedeputeerde Hans Konst wilde daar echter niets van weten. Het amendement dat de FNP indiende werd evenwel gesteund door de PvdA, maar ook door D66, Grienlinks en de fractie Buisman. Heeft de gedeputeerde niets geleerd van de discussies over de megastallen en de windmolens?

 

Auke Bijlsma, FNP woordvoerder Energie

Reactie? Mail auke.bylsmafnp.frl

 

 

FNP wil geen nieuwe gasboringen meer in Fryslân

 

Anna Martha van der Mei 2015 lyts

  

 

Provinciale Staten hebben nogmaals bevestigd wat in de vergadering van januari al was uitgesproken in een motie. Geen nieuwe gasboringen meer in Fryslân. Niet op het vaste land zoals in Noordwest-Fryslân, niet op de eilanden en niet op zee bij diezelfde eilanden. De FNP heeft vanaf de oprichting in 1962 kritiek gehad op de gaswinning. Nu het rapport over de veiligheid met de aardbevingen in Groningen er ligt, kunnen we stellen dat ook de inwoners van Fryslân al die tijd voor de gek zijn gehouden met de gaswinning. Terwijl de bodemdaling hier net zo hard gaat en er onomkeerbare schade aan land, waterhuishouding en huizen en gebouwen ontstaat.

 

Anna Martha van der Mei, FNP woordvoerder Mijnbouzaken

Reactie? Mail annamartha.van.der.meifnp.frl

 

 

Breedband internet: geen bureaucratische drempels voor lokale projecten

 

Sybren Posthumus 2015 lyts

 

 

  

De FNP in Provinciale Staten wil dat de Provincie flexibel omgaat met lokale initiatieven voor breedband internet. Projecten zoals in Wytgaard en Reduzum lopen nu al op tegen bureaucratische drempels. De FNP heeft in de statenvergadering vragen gesteld over de kwestie.

 

Lees hier meer over dit onderwerp

 

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Economie 

Reactie? Mail sybren.posthumusfnp.frl

 

 

Waardevolle bomen bij station Leeuwarden behouden

 

 foto beammen stasjon   Sympathie was er ook voor de vraag van de FNP in Provinciale Staten en de gemeenteraad om de waardevolle bomen bij het station van Leeuwarden te behouden. Het stationsgebied wordt voor miljoenen overhoop gehaald. Doel is om uiteindelijk een veel mooiere entree voor reizigers en gasten in de hoofstad van Fryslân te krijgen. Daar hoort volgens de FNP ook de 'groene loper' met bomen van het station naar de binnenstad bij. De Provincie steekt € 6,5 miljoen in het project. De gedeputeerde heeft toegezegd al het mogelijke te doen om samen met de gemeente de bestaande monumentale bomen te behouden.

 

Lees hier meer over dit onderwerp

 

 

FNP steunt initiatief Friese Vrijwilligersdag

 

Annigje Toering 2015 lyts

  

De FNP heeft altijd veel waardering gehad voor de vrijwilligers die in onze provincie met elkaar de gemeenschap draaiende houden. In verenigingen, mantelzorg, op scholen, peuterspeelzalen en bij culturele en sportieve evenementen. Om die reden heeft de FNP ingestemd met een motie van statenlid Dorrepaal voor een Friese Vrijwilligersdag.

 

Annigje Toering, FNP woordvoerder Sociaal Belied en Zorg

Reactie? Mail annigje.toeringfnp.frl

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer