NIEUWS   23-02-2015


Vragen over eenzijdige steun 'Noordelijke' ondernemersbeurs

SNN organiseert alle MKB activiteiten in Groningen

Sybren Posthumus 2015 lyts   

Noordelijke activiteiten van het SNN zijn voor Friese MKB-ers niet erg toegankelijk. Dat komt omdat het SNN alle activiteiten in de stad Groningen organiseert. De FNP stelt vragen over deze kwestie aan Gedeputeerde Staten. De FNP is van mening dat SNN te eenzijdig op de stad Groningen inzet.

  

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Economie

Reactie ? Mail sybren.posthumusfnp.frl

Uit het verslag van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN op 18 november blijkt dat er discussie bestaat over het organiseren van een 'Noordelijke' MKB-ondernemersbeurs in Groningen. Gedeputeerde Konst kreeg de handen niet op elkaar voor het argument dat Fries MKB-ers niet zo snel naar Groningen trekken voor zo'n beurs, zo staat in het verslag te lezen. Verschil van mening is er verder over een ‘Week van de Ondernemer', de Nacht van de Uitblinkers, de Jonge Ondernemersprijs en een op te zetten ‘Noordelijke evenementenkalender'.

 

Alle genoemde zaken vinden plaats in Groningen. Woordvoerder Posthumus van de FNP stelt dat het er op lijkt dat met Fries geld van provincie en de gemeenten Leeuwarden onder de noemer 'Noordelijk' feitelijk alleen maar wordt ingezet op activiteiten voor de stad Groningen. 'Schiet het SNN hiermee zijn doel niet voorbij, om alle MKB-ers, dus ook die in Fryslân, te bereiken? En wat gebeurt er met de TEL beurs in het WTC in Leeuwarden? Fryslân is de grootste van de drie provincies met de meeste inwoners en het grootste aantal MKB-ers. Het is niet logisch en niet redelijk dat er dan zo zwaar en eenzijdig op de stad Groningen wordt ingezet.'

 

De FNP wil weten wat de financiële bijdrage van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden aan de Groninger evenementen precies is. Provinciale Staten van Fryslân hebben diverse malen uitgesproken dat SNN bedoeld is als beleidsarm en 'slank' uitvoeringsloket voor subsidies. De fractie vraagt zich dan ook af waarom nu een 'gestructureerde Noordelijke evenementen kalender' moet worden opgetuigd. Volgens de FNP is dit geen kerntaak van het SNN en is er blijkbaar nog wel ruimte om op dit overheidsorgaan te bezuinigen.

 

 

Bijlage:

FNP fragen SNN noardlike MKB aktiviteitenTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer