NIEUWS   13-03-2015


Niet onnodig nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen

Kanaalontwikkeling Zuidhorn concurrent Skûlenboarch en Kootstertille ?

 Anna Martha van der Mei 2015 lyts  

Betere regionale afstemming van nieuwe bedrijventerreinen, niet alleen in Fryslân maar ook over de grens met de buurprovincies. Dat wil de Statenfractie van de FNP bereiken met schriftelijke vragen aan GS. Aanleiding is het plan voor een nieuw nat bedrijventerrein aan het Van Starkenborghkanaal in de gemeente Zuidhorn. Dat kan wel eens een concurrent worden van Kootstertille en Skûlenboarch, waar de Provincie Fryslân nu juist veel geld steekt in precies zo'n nat bedrijventerrein.

Anna Martha van der Mei, FNP woordvoerder Ruimtelijke Ordening

Reactie? Mail a.m.vandermeifryslan.nl

 

Het College van GS stemt bedrijventerreinen per regio af met de gemeenten. De FNP wil niet dat er onnodig nieuwe terreinen worden ontwikkeld. Er is in november in Provinciale Staten nog een motie over aangenomen. Revitalisatie, herstructurering en verduurzaming van bestaande industriegebieden staat voorop. Nu schrijft het College in een brief dat het nodig is om alle bestaande bedrijventerreinenplannnen met de gemeenten opnieuw tegen het licht te houden. De prognoses van voor de crisis zijn sterk achterhaald en de behoefte is vandaag de dag een stuk minder.

Woordvoerder Anna Martha van der Mei van de FNP wil nu weten of er ook wordt afgestemd met de gemeenten over de grens met de buurprovincies. Het plan in de gemeente Zuidhorn om een nieuw nat industriegebied te ontwikkelen aan het grootscheepsvaarwater zou bijvoorbeeld de ontwikkeling van Skûlenboarch wel eens kunnen dwarsbomen, als er op hetzelfde soort bedrijven wordt gemikt. Van der Mei: 'De gang van zaken met de verbreding van de sluis van Kornwerderzand ten bate van de scheepsbouw geeft al aan dat zo'n afstemming met de buurprovincies nuttig kan zijn. Nu trekken we met elkaar op in plaats van in elkaars vaarwater te zitten.'

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen regionale ôfstimming bedriuweterreinen

GS brief motie bedrijventerreinen

Antwurd op FNP fragen regionale ôfstimming bedriuweterreinenTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer