NIEUWS   15-05-2015


FNP tevreden over nieuw Coalitieakkoord

Johannes Kramer opnieuw FNP-gedeputeerde

We hebben een nieuw coalitieakkoord gesloten met CDA, VVD en SP. Het is een goed en open proces geweest. Dat was nieuw voor ons. Vier jaar geleden mochten we letterlijk aanschuiven. Nu konden we vanaf het begin met de anderen meedenken en bijdragen. Via de Hoofdtafel waar Corlienke en Johannes bij zaten. En via de zogenaamde bijtafels konden Sybren, Wopke, Klaas, Rein, Yde, Janke en Saapke bijdragen en meedenken. Deze werkwijze heeft het begrip over en weer en ook de binding met de andere partijen versterkt. 

  

Wij zijn als fractie zeer te spreken over het nu bereikte resultaat. In dit coalitieakkoord staan meer punten van de FNP en voor het Fries dan eerder het geval was. Een aantal belangrijke FNP punten willen we hier noemen:

  
  1. 20 miljoen per jaar voor leefbaarheid in de Friese regio's
  2. Deltaplan Fries, waarmee meer dan 15 miljoen in behoud en ontwikkeling van onze taal wordt gestoken
  3. Behoud zelfstandige positie Omrop Fryslân
  4. Spreidingsplan Zorg
  5. Inzet op Natuurinclusieve lanbouw via Living Lab / Kening fan de Greide
  6. Geen nieuwe windturbines op land in Friesland

Als gedeputeerde schuiven wij Johannes naar voren. Hij behoudt min of meer dezelfde portefeuille die heel goed bij ons FNP profiel past: natuur en landbouw, plattelandsbeleid en openbaar vervoer.

  

Al met al mag dit akkoord er zijn. We zijn er als FNP met zijn allen in geslaagd om, na een stevige campagne en een spannende collegevorming, een goed resultaat neer te zetten. De FNP levert weer een bijdrage aan het dagelijks bestuur van het Heitelân. 

  

We zien ook met vertrouwen uit naar de verkiezing van onze FNP kandidaat Hendrik ten Hoeve voor de OSF in de Eerste Kamer.

  

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie altijd bij ons terecht. Op 29 mei zullen we verantwoording afleggen aan jullie als leden, in de Algemene Ledenvergadering.

  

Graag tot ziens!

  

Corlienke de Jong en Johannes Kramer

  

Klik hier verder naar het Coalitieakkoord

  

Klik hier verder naar de portefeuilleverdeling van het nieuwe College, alle nieuws en verslagen van de formatieTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer