NIEUWS   19-06-2015


FNP: zorg over banenverlies bij Onderwijsinspectie

Schriftelijke vragen aan het College

Sybren Posthumus 2015 lyts     

De FNP stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten nu de vestiging van de Onderwijsinspectie in Leeuwarden gaat sluiten. De Statenfractie wil weten hoe het verlies van 20 banen wordt gecompenseerd.

 

Sybren Posthumus, woordvoerder Economie

Reactie? Mail s.posthumusfryslan.frl

De FNP vraagt of de Onderwijsinspectie ook onderdeel is van de afspraken met het Rijk over het behoud van werkgelegenheid in onze regio. Woordvoerder Economie Sybren Posthumus: 'Er is onlangs nog overleg geweest over het banenverlies in de rechterlijke macht, het OM en eerder ook over de gevangenissen. Er is zelfs een motie over aangenomen in de Tweede Kamer. Maar de Onderwijsinspectie is toch ook onderdeel van de Rijksdienst.'

 

Verder maakt de FNP zich zorgen over de taken van de Inspectie met betrekking tot het Fries in het onderwijs. Provincie en Inspectie ontwikkelen op dit moment met elkaar de toetsen en het leerlingvolgsysteem voor het vak Fries. De vraag is welke uitwerking het vertrek van het personeel uit Leeuwarden zal hebben op deze specifiek Friese samenwerking.

 

Tenslotte wil Posthumus weten hoe de overheden het banenverlies van 20 Fte gaan opvangen of compenseren. De leegstand van kantoren in Leeuwarden speelt ook mee. Deze wordt alleen maar groter nu er wederom een Rijksdienst vertrekt. Posthumus: 'Kan er nog een ander bedrijf of een organisatie worden gevestigd in de Achmeatoren met ondersteuning van de overheden?'

 

 

Bijlage:

FNP skriftlike fragen fuortgean Underwiisynspeksje

Antwurd op FNP fragen fuortgean Underwiisynspeksje Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer