NIEUWS   05-01-2016


Partijvoorzitter: FNP vernieuwen en verbreden

Nieuwjaarstoespraken Ultsje Hosper en Corlienke de Jong

Toespraken 2 januari nu online 

 

'Het is tijd voor vernieuwing, verdieping en verbreding van de FNP. De FNP zou zich moeten ontwikkelen tot een brede volkspartij voor alle Friezen; dan krijgen wij ook een breder kader. Daartoe moeten we een koers uitzetten die recht doet aan de bestaande uitgangspunten van de partij maar ook open staat voor nieuwe inzichten. We moeten ons hierbij niet alleen richten op Friese zaken maar ons ook over landelijke onderwerpen een mening vormen.' Dat zei partijvoorzitter Ultsje Hosper in zijn toespraak op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de FNP op 2 januari in Surhuisterveen.

 

Fractievoorzitter Corlienke de Jong van de Statenfractie stelde aansluitend hierop: 'Verander de wereld en begin bij jezelf. De FNP zou meer naar buiten kunnen treden, meer thema-avonden over belangrijke onderwerpen kunnen opzetten, maar ook meer de boer op. Laat je zien als partij, als politici, zowel lokaal als provinciaal. Spreek met de Friezen. Een mooie uitdaging voor 2016: politiek terug naar de werkvloer en zo het vertrouwen terug te winnen van onze inwoners...Vertrouwen in de politiek...Dé start voor het versterken van het lokaal bestuur..' 

 

 

Bijlagen:

Taspraak Ultsje Hosper 2 jan 2016

Taspraak Corlienke de Jong 2 jan 2016 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer