NIEUWS   03-08-2016


FNP: opnieuw actie voor openhouden ziekenhuis Sionsberg

Schriftelijke vragen aan gedeputeerde Schrier

Sybren Posthumus 2015 lyts      

'Zorg voor 100.000 mensen bedreigd door strijd duurbetaalde managers'

 

De Statenfractie van de FNP wil dat het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân opnieuw in actie komt voor het behoud van ziekenhuis Sionsberg in Dokkum. De partij heeft daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld vanwege het nieuws dat zorgverzekeraar De Friesland met ingang van 1 januari 2017 het contract met Sionsberg wil opzeggen. De FNP wil dat de verantwoordelijke gedeputeerde Schrier in actie komt nog vóór het aangekondigde gesprek tussen De Friesland en Sionsberg in september.

 

Sybren Posthumus, FNP woordvoerder Boarger en Mienskipszaken            

Reactie ? Mail  s.posthumusfryslan.frl 

De FNP vindt het triest dat het voortbestaan van Sionsberg nu opnieuw wordt bedreigd. En dat de ziekenhuiszorg voor de regio Noordoost-Fryslân van bijna 100.000 mensen daardoor op het spel staat. Inclusief de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. De FNP wil dat zorg beschikbaar én bereikbaar blijft en daarom moet het College van Fryslân aan het werk om Sionsberg te redden. De partij wijst ook op een statenbrede motie van mei 2012 waarin Provinciale Staten van Fryslân zich hebben uitgesproken voor het behoud van spoedeisende hulp en geboortezorg in Noordoost-Fryslân. De motie hield ook verband met het instandhouden van voorzieningen in de zogenaamde 'krimpregio'. 

 

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP vindt het 'onbegrijpelijk dat de zorg aan bijna 100.000 mensen continu bedreigd wordt door een paar duurbetaalde managers'. De partij wil daarom weten hoe het staat met de inspanningen van het College om meer zeggenschap te krijgen over de spreiding van de zorgvoorzieningen in Fryslân. Dat is één van de doelstellingen van het Friese Coalitie-accoord 2015-2019. 'De gemeenschap moet meer invloed krijgen om zorginstellingen zoals Sionsberg te behouden', aldus Posthumus. 'Dat betekent dat Provinciale Staten van Fryslân democratische contrôle kunnen uitoefenen op besluiten van instellingen zoals De Friesland die over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg gaan''.

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen Sionsberg 2016 

Antwurd FNP fragen Sionsberg 2016 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer