NIEUWS   14-09-2016


Gevolgen van een snelle energietransitie

Rekening houden met wereldwijd negatieve gevolgen en destabiliserende effecten van ons beleid

Te gast Klaas Fokkinga  

 

Laatst las ik dat inwoners van Venezuela in buurland Colombia hun eten en drinken moest kopen omdat er in eigen land bijna niets meer verkrijgbaar is. Het is zelfs zo dat in Venezuela beesten uit de dierentuin voor hun leven moet vrezen; ze worden stiekum geslacht voor het vlees. In Saudi-Arabië worden migranten bij duizenden op straat gezet. Ze zitten vast in kampen, zonder geld, zonder papieren en zonder eten. De reden van de snel toenemende armoede c.q. honger en de ontslagen staat in verband met de dramatisch gedaalde olieprijs.

 

Naar aanleiding van de klimaatconferentie in Parijs is de westerse wereld - en daarmee ook ons land - bezig met een zeer grote energietransitie. Door overheden en divere (milieu) organisaties wordt een toekomst nagejaagd zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Voor sommige organisaties ligt het tempo niet hoog genoeg. Er wordt dan ook druk uitgeoefend om liever gisteren dan vandaag al kolencentrales te sluiten, geen olie of gas meer op te pompen, enzovoorts. Ook onze provincie heeft ambities op dit terrein. Deze worden binnenkort in Provinciale Staten besproken. 

 

Op zichzelf een prima zaak uiteraard om op te komen voor de (toekomstige) leefbaarheid op aarde. Successen zijn er ook al, als we kijken naar het groeiende aantal vormen van duurzame energieopwekking in Europa en daarbuiten.

 

Echter, het lijkt erop dat met bijkomende nadelige gevolgen van een snelle omschakeling geen rekening wordt gehouden. Een groot deel van de instabiele regio's op de wereld in volledig afhankelijk van olie- en gasinkomsten. Het Midden-Oosten, Afrika en delen van Zuid-Amerika staan sterk onder druk. Een versnelde energietransitie zal een nog grotere chaos veroorzaken dan nu al het geval is. Chaos op de aandelenbeurzen en bij beleggingsfondsen, maar ook direct of indirect op het vlak van leefbaarheid en welvaart in landen zoals Venezuela.

 

Het merendeel van de energie exporterende landen is niet in staat om op de middellange termijn hun economie aan te passen terwijl deze landen nu al te maken hebben met grote werkloosheid, regionale instabiliteit en - het moet gezegd worden - meestal ook een mismanagement van hun economie. 

   

Het rapport 'Global Agenda on the Future of Oil and Gas' van het World Economic Forum geeft aan dat versnelde eenzijdige transitie  een versterkte instabiliteit zal veroorzaken met mogelijk militaire confrontaties en nog grotere vluchtelingenstromen als resultaat. Kortom, wij moeten wereldwijd gezien meer rekening houden met de negatieve gevolgen en destabiliserende effecten van de energietransitie. Vergroening van onze economie mag niet inhouden dat anderen kopje onder gaan. Energietransitie op zich is prima en dient ook te gebeuren, maar het tempo waarin moet wel rekening houden met de wereldwijde effecten. Wij, c.q. 'het Westen' zullen in regio's waar dat nodig is serieuze steun moeten bieden aan de economische transitie om zo nieuwe instabiliteit en geweld te voorkomen. 

 

 

 

Klaas Fokkinga

 

Lid fan Provinciale Staten voor de FNP

 

Nes (D)

 

 

Dit artikel is eerder verschenen als Te Gast in de LC van 13 september 2016 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer