NIEUWS   22-12-2016


FNP: actie voor Fries is steun in de rug

Effect Friese lessen op school onvoldoende

Onze kinderen verdienen het om op te groeien met de rijkdom van meertaligheid. De actie voor het Fries op school is daarom een steun in de rug voor de politiek om blijvend te investeren in effectief onderwijs. Zulke acties maken duidelijk dat er een reële maatschappelijke behoefte bestaat. De FNP staat er dan ook volledig achter.

 

FNP woordvoerder onderwijs Corlienke de Jong is van mening dat critici en collega-statenleden in PS volslagen gelijk hebben dat de wettelijk geregelde Friese lessen tot nu toe niet effectief genoeg zijn geweest. Maar de afgelopen decennia zijn er beslist wel stappen vooruit gezet met het Fries. Vooral op het gebied van wetgeving, lesmethoden, digitale leeromgevingen, onafhankelijke toetsing, leerlingvolgsystemen, het aantal drietalige scholen en peuterspeelzalen. De provincie heeft daar de afgelopen jaren heel veel tijd en geld in gestoken. Zoals met het Deltaplan Frysk.  

 

De FNP stelt echter met de critici vast dat er op het gebied van effectiviteit en onderwijsinspectie te weinig concrete resultaten zijn te zien. Leren de kinderen wel echt Fries lezen, schrijven en spreken? Wordt er wel genoeg serieus getoetst? Wanneer gaat de onderwijsinspectie weer beginnen met het controleren van scholen op het Fries? Er is eigenlijk ook te weinig meetbare informatie voor Provinciale Staten om te zien of de leerlingen ook echt vorderingen maken.

 

De Jong hoopt met het onderwijs zelf, met andere maatschappelijke partners en met de Friese politiek nu spoedig volgende stappen te zetten. De FNP heeft zojuist antwoord gekregen op schriftelijke vragen aan DS over het Taalplan Frysk. Dat blijkt een noodzakelijke inventarisatie te zijn om als een soort nulmeting de stand van zaken op de scholen in kaart te brengen. De FNP zou graag zien dat daarbij niet het regelen van een ontheffing maar de concrete verbetering van het onderwijs in het Fries centraal komt te staan.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer