NIEUWS   14-04-2017


Motie FNP: hoge energietarieven Liander aanpakken

‘Wil de gedeputeerde LIander aanspreken in zijn rol van grootaandeelhouder?' Dat is de kernvraag die de FNP met een motie stelt in Provinciale Staten van 19 april. De partij wil dat de Provincie wat doet aan de hoge tarieven die particulieren en bijvoorbeeld sportverenigingen moeten betalen voor hun stroomaansluiting.

De motie wordt op voorhand al mede ingediend door de PvdA en 50Plus in Provinciale Staten. Ook de Consumentenbond wil actie tegen de miljardenreserves van de netbeheerders. 

 

Precariobelasting

De vraag kwam naar voren na klachten van bijvoorbeeld de Mixed Hockey Club in Leeuwarden. Na de overdracht van de aansluitingen van Enexis naar Liander moeten verenigingen, bedrijven en particulieren veel meer betalen. Dat zou komen door de hoge precariobelasting van gemeenten op kabels en leidingen in het Liander-gebied. Die belasting moet door alle gebruikers gezamelijk worden opgebracht. De Provincie heeft dat geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van de FNP. De gedeputeerde erkent dat de prijsverhoging 'niet rechtvaardig' is. De FNP wil nu weten wat de gedeputeerde daar in de aandeelhoudersvergadering van Liander aan denkt te doen.

 

Rijkelijke Reserves

FNP woordvoerder Posthumus wil van de gedeputeerde weten of Liander niet meer winsten aan het oppotten is dan strikt noodzakelijk. 'Wat gebeurt er met die rijkelijke reserves van € 2,4 miljard?  Er was ons een verlaging van de kosten met 4% door efficiency voorgespiegeld. Wat is daarvan terecht gekomen? Wij hebben er geen zicht op. In plaats daarvan worden de klanten nu geconfronteerd met grote prijsstijgingen. Hoeveel geld is er precies nodig om het electriciteitsnetwerk te vernieuwen? Ook dat is niet duidelijk op dit moment.' Posthumus wil met de motie dat de gedeputeerde nu aan de slag gaat en Provinciale Staten op de hoogte houdt.

 

 

Bijlage:

Motie-vreemd  LianderTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer