NIEUWS   03-05-2017


FNP: meertalig onderwijs bereikbaar en beschikbaar

Kan goed meertalig onderwijs bereikbaar en beschikbaar worden gemaakt in onze provincie? Dat vraagt de statenfractie van de FNP naar aanleiding van de spreidingsplannen waaraan scholen en overheden momenteel werken.

De provincie Fryslân wil het aantal leerlingen vergroten dat goed twee- drie- of meertalig onderwijs krijgt op peuterspeelzalen, basisscholen en in het middelbaar onderwijs. Tegelijkertijd sluiten er veel kleine scholen door daling van het leerlingenaantal, fuseren er overal scholen en zijn er gemeentelijke herindelingen die bestuurlijk de boel op hun kop zetten in het openbaar onderwijs. Bijvoorbeeld in de nieuwe fusiegemeente Leeuwarden. FNP woordvoerder onderwijs Corlienke de Jong vraagt aan gedeputeerde Poepjes hoe zij wil zorgen dat het provinciaal belang van goed meertalig onderwijs voor de leerlingen in al dit fusiegeweld niet ondersneeuwt.

 

De Jong heeft in 2015 en 2016 regelmatig vragen gesteld over dit onderwerp. Ze wil nu weten of er suksessen zijn te melden of dat het aantal meertalige leerlingen terugloopt. Wat bereikt de provincie in de nieuwe onderhandelingen met de schoolbesturen en het Rijk over provinciale spreidingsplannen voor het basisonderwijs? Komt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van meertalig onderwijs in die nieuwe spreiding goed tot zijn recht? De FNP wil graag de rapportage zien over de eerste 115 scholen waarmee in 2016 is onderhandeld over hun taalplannen en ontheffingen.

 

 

Bijlagen:

Skriftlike fragen sprieding meartalige skoallen 

Antwurd op skriftlike fragen sprieding meartalige skoallen 

Tuskenrapportaazje Taalplan Frysk - maaie 2017 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer