NIEUWS   22-05-2017


FNP wil opheldering over tekort 11 miljoen Waddenglas

De FNP is slecht te spreken over het grote tekort dat in een bijlage bij de Jaarrekening wordt vermeld. Vooral als we de omvang van het bedrag zien. 'Was die informatie niet eerder bekend bij het College van GS ? '

Leeuwarden - De Statenfractie van de FNP is verbijsterd over een groot tekort van maar liefst € 11 miljoen bij het project ‘Waddenglas'. Dat tekort is aan Provinciale Staten van Fryslân gepresenteerd in de jaarrekening 2016 van de provincie (bij ‘Verbonden Partijen'). Daarom wil de FNP zo snel mogelijk opheldering over de oorzaken van de financiële tegenvallers bij het project, de mogelijkheden om het verlies zoveel mogelijk te beperken, en de stappen die GS nu willen zetten. 

 

De FNP is er slecht over te spreken dat zo'n groot tekort in een bijlage bij de Jaarrekening wordt gemeld. Vooral ook als we de omvang van het bedrag zien. 'Was die informatie niet eerder bekend bij het College van GS? En zo ja, waarom wordt dat dan in een bijlagen van de Jaarrekening vermeld ergens op pagina 210 en niet in een aparte notitie aan Provinciale Staten?', zo vraagt woordvoerder Sybren Posthumus van de Statenfractie zich af. 

 

De FNP wil nu dat Provinciale Staten zo snel mogelijk worden bijgepraat. Kunnen we er bijvoorbeeld niet per direct uit stappen, nu de verliezen steeds hoger oplopen? Volgens de amtelijke dienst van de provincie is de inschatting 'dat de kans aanzienlijk is op volledig uitblijven van de gronduitgifte'. Omdat de provincie voor éénderde deelneemt in Waddenglas (naast de gemeente Franekeradeel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zal het verlies voor Fryslân bij een totaal verlies van € 11,1 miljoen uitkomen op € 3,7 miljoen. 'Een schrikbarend bedrag' aldus woordvoerder Posthumus. Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer