NIEUWS   01-09-2017


Visie nodig op een duurzaam energiebeleid

Klaas Fokkinga en Henk de Vries - De provincie Fryslân werkt samen met diverse gemeenten aan een ‘Fryske enerzjy stratezjy'. Een uitstekend plan om voorbereid te zijn op de jaren na 2020. Maar er is meer nodig voor een duurzaam energiebeleid.

 

Fryske Enerzjy Stratezjy 

Dat de provincie werkt aan een ‘Fryske enerzjy stratezjy' is een goede zaak. Het is altijd beter goed voorbereid te zijn op ideeën of mogelijke plannen uit ‘Den Haag' dan te laat of slecht te reageren. We weten immers niet met welke ideeën en plannen een nieuwe regering komt voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen na het jaar 2020. Nu een strategisch plan voor Fryslân zal worden opgesteld, zou het ook goed zijn om het woord ‘strategie' goed toe te passen. Een strategie houdt in dat een plan wordt ‘ontwikkeld om een doelstelling te realiseren met een planmatige inzet van beschikbare mensen en middelen.' Zo vermeldt Van Dale het ook ongeveer.

 

Ook wordt aangegeven dat er voldoende draagkracht bij de betrokkenen aanwezig moet zijn. Aan die draagkracht is bij de ronde langs een vijftal gebieden in Fryslân gewerkt door de Friese overheden in nauwe samenwerking met Bureau Berenschot. Daarbij zijn goede ideeën naar voren gebracht en we hopen dat deze goed zullen worden gecommuniceerd. Om echter de pretentie neer te zetten dat dit dan al een ‘Fryske Enerzjy Stratezjy' is, voert iets te ver. Er zou ook gekeken moeten worden naar toekomstige duurzame energiebronnen die beschikbaar komen tussen de jaren 2020 en 2050 en de mogelijke toepassing daarvan. Uiteraard zou ook gekeken moeten worden naar de acceptatie daarvan door de omgeving.

 

Conferentie

Om hierin meer duidelijkheid te scheppen wordt door de European Free Alliance (EFA) een (actie-)conferentie georganiseerd. De EFA is een pro-Europese partij in het Europees Parlement die zo'n 55 miljoen Europeanen vertegenwoordigt. De FNP is hiervan lid, verder onder meer ook de Schotten (SNP) en de Catalanen. 

 

De EFA heeft op haar laatste congres besloten een eigen onafhankelijk onderzoek te doen naar duurzame energiebronnen en de resultaten om te zetten in acties op een conferentie. Het is gelukt deze internationale conferentie naar Leeuwarden te halen. Die vindt plaats op 27 en 28 oktober. Experts uit verschillende landen worden voor de conferentie uitgenodigd. Ook zal er een rapportage zijn over de politieke aspecten bij de toepassing van duurzame energie in diverse Europese regio's. Analyses van en discussies over coöperatievormen in dorpen en regio's staan op het programma.

 

Deze conferentie zoekt vooral de actie en nodigt daartoe ook bedrijven en instituten uit die de ambitie hebben om in deze regio te gaan uitblinken in de aanpak van nieuwe energiebronnen. Daarmee kan het een waardevolle aanvulling bieden op de ‘Fryske Enerzjy Stratezjy'.

 

 

Dit artikel is eerder verschenen in het Friesch Dagblad 29 augustus 2017 - Opinie

Klaas Fokkinga is Statenlid voor de FNP. Henk de Vries is voorzitter van de werkgroep enerzjy van de FNP.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer