NIEUWS   07-11-2017


FNP: Meer inzetten op geothermie

De FNP gaat komende woensdag in Provinciale Staten pleiten voor meer inzet op geothermie in Fryslân. Volgens berekeningen van de TU Twente kan geothermie in 2050 zorgen voor ongeveer 25% van de toekomstige energie-opbrengst in Fryslân.

Rendabel

Op veel plaatsen met meer dan 10.000 inwoners of met een grote warmtevraag is een rendabele businesscase te maken met een terugverdientijd van 5-10 jaar. Alle reden voor Fryslân om in actie te komen. 

 

Motie  

De FNP overweegt om voor de Begroting 2018 een motie in te dienen over dit onderwerp. In de Begroting 2018 van de provincie Fryslân staat nu wel vermeld dat 'een toename van de productie van aardwarmte / geothermie' een doel is maar dat wordt verder niet geconcretiseerd. Wel wordt er op dit moment met diverse partijen (gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen) geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn. 

 

Energiebron

De FNP wil nu dat Provinciale Staten van Fryslân halverwege 2019 worden geïnformeerd hoe geothermie als duurzame energiebron in Fryslân op de lange termijn kan worden gestimuleerd.

 

Meer informatie, zie http://sec2017.eu/Tags: Enerzjy en duorsumens, Gas- en saltboarings, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer