NIEUWS   23-01-2018


Onderzoek effekt gebruik kunstmest op veenweide

It het voor de CO2-reductie beter om organische mest te gebruiken op veengrond in plaats van kunstmest? De FNP wil deze vraag wetenschappelijk kunnen beantwoorden en vraagt daarom middels een motie in Provinciale Staten om een onderzoek.

"Doe wetenschappelijk onderzoek naar typen mest en veenweide" (Wopke Veenstra over mest en veenweide)

De FNP is er achter gekomen dat in de periode 2013-2015 wel gegevens zijn verzameld over de effecten van mest op klei- en veengrond, maar dat daar nog geen analyse of rapport van is gemaakt. Het Louis Bolk Instituut en de Van Hall Larenstein University moeten dat rapport afmaken, vindt FNP woordvoerder Wopke Veenstra. 'Wij willen weten wat het bemesten betekent voor de daling van het veengebied en hoe men op een andere wijze door kan met de landbouw. Minder inkoop van dure kunstmest kan voor de boer ook financieel aantrekkelijk zijn.' 

  

Praktijkonderzoeken

Op basis van literatuurstudie en de bestaande gegevens uit de praktijkonderzoeken moeten Provinciale Staten scherp in beeld krijgen wat de effecten zijn van kunstmest, stalmest, gier, compost en andere mestvarianten, zo vindt Veenstra. 'Die effecten zijn nog nooit goed gequantificeerd zoals bij andere relevante factoren in de veenweide, zoals bijvoorbeeld grondwaterpeil en diepe grondbewerkingen. Wij hebben die kennis nodig wanneer we moeten besluiten over de meest effectieve maatregelen in een definitief programma na 2019.'

 

 

Bijlagen

FNP moasje keunstdong op feangreide Tags: Feangreide

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer