NIEUWS   25-01-2018


Vaart maken met maatregelen paalrot en funderingsschade

Meer vaart achter het veenweideprogramma met maatregelen tegen de paalrot, en snel een betere schaderegeling voor particulieren. Daarover is in Provinciale Staten met grote meerderheid een motie van de FNP aangenomen.

De veenweideproblematiek treft niet alleen boeren maar alle inwoners van het veengebied. Daarom moeten er maatregelen komen om met een hoger waterpeil schade aan de funderingen van woningen tegen te gaan. Dat moet integraal worden meegenomen in de diverse projekten van het zogenaamde Uitvoeringsprogramma Veenweide, aldus woordvoerder Wopke Veenstra. ‘Na een motie begin 2015 is een uitwerking per deelgebied met het Wetterskip en met alle belanghebbenden toegezegd. Inclusief alle maatschappelijke en particuliere kosten en baten'.

 

Er is ook nog steeds geen zicht op een goede nieuwe schaderegeling voor al bestaande funderingsschade. Veenstra: 'Men denkt aan een landelijk fonds, maar het schiet niet op zo hebben wij begrepen. Dat schrijft het College ons in mei 2015. Maar wat is nu in 2018 de stand van zaken? Wij krijgen ongeruste berichten van de  Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland maar ook van individuele gedupeerde eigenaren in het Friese veenweidegebied. Daarom willen wij voor de zomer bericht over de voortgang.'

 

 

Bijlagen:

FNP moasje pealrot Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer