NIEUWS   12-03-2018


Laat je geen Haagse dromen aansmeren

Het kabinet heeft een aantal ''zwaargewichten'' ingezet om met de huidige minister van EZ een plan te ontwikkelen voor de reductie van het CO-2 niveau. Daarbij vertegenwoordigers van de industrie, landbouw, bedrijfsleven en uit de politieke partijen VVD, GroenLinks en PvdA. Een opmerkelijke keuze met een hoog Randstad gehalte. Juist bij de genoemde partijen is op landelijk niveau de afgelopen decennia nauwelijks visie ontwikkeld laat staan een blikverbreding die zo dringend nodig is voor een gezonde energie-toekomst.

Voor die toekomst is vooral betrokkenheid nodig van vertegenwoordigers uit de gebieden - binnen en buiten ons land  die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de CO-2 reductie en experts die mogelijkheden hebben onderzocht om daadwerkelijk iets te doen aan de opwekking van duurzame energie. Laten we hopen dat nu niet weer alleen vanuit Haagse burelen wordt bedacht waar oplossingen zijn te vinden. Sinds de tijd dat men daar met oogkleppen op de controversiële windmolenparken-op-land bedacht, en zelfs toename van de gasproductie toestond, zijn de inzichten voor oplossingen aanzienlijk verbreed en zeker ook in onze provincie.

 

Het is jammer dat er zoals het nu lijkt weer oplossingen worden bedacht vóór U, maar ook zónder U. Het "groot kapitaal" staat al klaar en zijn lobbyisten richten zich nu op de "zwaargewichten" om deze ervan te overtuigen dat ze prima kunnen helpen om de gestelde doelen te bereiken. Maar het achterliggende doel is stevige winsten maken en de marktpositie versterken. Ze hebben daarvoor vergunningen nodig om ons Fryske landschap te exploiteren.  

 

Uit de opbrengsten van de EFA- energieconferentie eind oktober j.l. in Leeuwarden en diverse onderzoeken van o.a. de provincie, weten we inmiddels goed hoe écht kan worden gewerkt aan CO-2 reductie. 'Met 'statistical transfer' kun je CO2-reductie ook regelen met andere landen in Europa. De FNP heeft hierover in de Steaten vragen gesteld. In andere landen wordt al heel lang gewerkt aan geothermie. Het is niet verstandig om de ondergrond te belasten met gasboringen want dat maakt deze écht duurzame techniek veel moeilijker toe te passen.

 

Nu er in de Fryske Steaten een motie is aangenomen om met een Fryske ‘'Taskforce'' concrete stappen te ontwikkelen voor een fossielvrij Fryslân, en de expertise daarvoor in de startblokken staat, zou het goed zijn als vanuit Gedeputeerde Staten een duidelijk signaal wordt afgegeven aan de ‘'zwaargewichten'' dat we hier onze plannen al klaar hebben of écht zélf ontwikkelen. Dus nu doorpakken en een eigen koers afdwingen in het belang van Fryslân en haar inwoners. Daarbij ook aantekenend dat "Den Haag"  zich geen dromen aanmeet waarbij de Friezen, en ook de Groningers en Drenten, niet weer slachtoffer worden van ideeën die gebaseerd zijn op oude CO-2 reductie technieken. Neen, laat men in de Randstad vooral kijken naar oplossingen die ook dáár zijn te realiseren en die ook bekend zijn bij de universiteiten en instituten dáár.

 

Klaas Fokkinga en Henk de Vries, resp. Steatenlid FNP en voorzitter Energie Werkgroep FNP.

 

 

 

Dit artikel is tevens verschenen als opiniestuk in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad van 12 maart 2018. Downloads:
Motie taskforce energie


Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer