NIEUWS   10-05-2018


Vragen over de zoutwinning in Fryslân

FNP, SP, GL en PvdD maken zich zorgen over lekkages en schade door de zoutwinning. Aanleiding om vragen te stellen. In Groningen staat de zoutwinning nu onder verscherpt toezicht. Hoe zit dat in Fryslân?

In de provincie Groningen heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de zoutwinning door AkzoNobel onder verscherpt toezicht gesteld. Dit vanwege onder meer lekkages van de transportleidingen en van de boorputten op de zoutkoepels zelf. De SP fractie in de Tweede Kamer heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. Dezelfde problematiek doet zich met regelmaat voor in Twenthe. In 2017 is de zoutwinning in Noordwest-Fryslân door Frisia ook al eens stil gelegd vanwege lekkage.

 

Steeds weer bleek dat de bodemdaling door de mijnbouw in Noordwest-Fryslân ernstiger werd dan eerder werd gedacht. Met als gevolg dat er extra kosten moesten worden gemaakt voor maatregelen aan de zeedijk, de waterhuishouding en de infrastructuur. De schade van particulieren in het gebied is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost. De geplande verplaatsing van de zoutwinning buitendijks kan mogelijk ook weer onverwachte effecten krijgen op particuliere eigendommen in Harlingen en omgeving.

 

 

Bijlage(n):

FNP-SP-GL-PvdD fragen sâltwinning 

Antwurd op FNP-SP-GL-PvdD fragen sâltwinning 

 

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer