NIEUWS   20-09-2018


Doorgaan met steun voor dorpshuizen

De fractie van de FNP wil dat de provinciale steun voor de Friese dorpshuizen blijft. De partij komt in Provinciale Staten met een voorstel voor een ‘dorpshuizenregeling 2.0' voor de komende statenperiode. Ook het Iepen Mienskipsfûns en het werk van Doarpswurk draagt de FNP een warm hart toe.

"Het gaat er ook om bestaande accomodaties energiezuinig te maken" (Wopke Veenstra)

 

Dorpshuizenregeling 2.0

Volgens FNP woordvoerder Wopke Veenstra kan de bestaande regeling voor dorpshuizen wat breder. 'Het beleid voor de leefbaarheid in Fryslân moet geactualiseerd. Een 'dorpshuizenregeling 2.0' met geoormerkt geld. We willen door met de steun voor fysieke ontmoetingsplaatsen voor de lokale gemeenschappen. Het gaat niet alleen meer om nieuwbouw van een dorpshuis, maar het gaat er ook om bestaande accomodaties energiezuinig te maken en te verbouwen. Er komen ook kerken, scholen en andere gebouwen beschikbaar die een nieuwe bestemming krijgen met een dorpshuisfunctie. Dan kan een financiële bijdrage van de Provincie net de doorslag geven om ook andere geldschieters zoals de gemeente en fondsen over de streep te trekken.' 

 

Iepen Mienskipsfûns

Bij het debat over de Leefbaarheid in Provinciale Staten zal het ook gaan over de toekomst van het Iepen Mienskipsfûns en het werk van de organisatie Doarpswurk. Het Iepen Mienskipsfûns is de afgelopen jaren een groot succes geweest. De mensen zijn erg tevreden met de laagdrempelige steun voor kleinere gemeenschapsprojecten. De FNP wil dat ook deze regeling na de verkiezingen blijft bestaan. Net als bij de dorpshuizen zal hier in een nieuwe statenperiode geld voor moeten worden vrijgemaakt, aldus Veenstra.  

 

Doarpswurk

Hetzelfde geldt voor de activiteiten van Doarpswurk. Veenstra: ‘Belangrijk is dat de ondersteuning voor alle vrijwilligers in de dorpen blijft bestaan en dat de opgebouwde expertize niet verloren gat. Leefbaarheid wordt ook één van de speerpunten van de nieuwe Omgevingsvisie. Van groot belang voor ons platteland en de kernen. Bestuur en directie van Doarpswurk hebben aangegeven dat de organisatievorm vermoedelijk wel gaat veranderen, naar een netwerkorganisatie, en dat zij open staan voor de noodzakelijke vernieuwing. Daarover moeten provincie en Doarpswurk in gesprek. Wat de FNP betreft blijft er ook voor een nieuwe organisatievorm provinciale steun in de komende periode na 2019.Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer