NIEUWS   09-12-2018


Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen

Leren, leren, leren. Zo veel mogelijk kinderen moeten naar de havo of het vwo. Daarna door naar HBO of de universiteit natuurlijk. Al die studenten worden opgeleid voor een kennisberoep. Dat is op zichzelf mooi, maar onze maatschappij vergeet iets: de mensen die wat met hun handen kunnen en een vak leren.

"Maak ambachten zichtbaar voor iedereen" (Corlienke de Jong)

Fryslân heeft behoefte aan vakmensen. Aannemers hebben te weinig timmerlieden, metselaars, installateurs, noem maar op. Andere prachtige beroepen staan onder druk; de rietdekker, de (edel)smid, de klompmaker. Ook koks, automonteurs en verpleegsters zijn bijna niet te krijgen. Zonde, want juist het vakwerk en het MKB vormen de ziel van de Friese economie.

 

Daarom komt de FNP in actie met het pamflet ‘Alle ruimte voor ambachtelijk werk in Fryslân'.

Actiepunt 1 is dat er weer waardering komt voor handwerk. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zet de eerste stapjes al. Zo mogen MBO'ers zich straks studenten noemen.

Maar er is meer nodig. Veel te weinig kinderen kiezen voor een praktisch beroep. Omdat doorleren de norm is, maar ook omdat er geen voorbeelden meer zijn. De mooiste bedrijven zijn weggestopt in loodsen met neonreclames aan de snelweg. Men noemt dit zichtlocaties, maar de ambachten daar zijn niet zichtbaar.

Daarom wil de FNP kleine bedrijven terugbrengen naar de dorpsstraten (actiepunt 2). Zodat kinderen ervaren wat een meubelmaker, boekbinder of banketbakker doet. Ze kunnen het weer zien, horen en ruiken. Dit stimuleert om een vak te leren. Natuurlijk moeten bedrijven zich aan de milieuregels houden. Maar de FNP wil zijn uiterste best doen om starters een plek te geven in het dorp of op een klein bedrijventerreintje om de hoek. Dát noemen wij zichtlocaties.

Het werken in oude kerken, pakhuizen of havenloodsen is ook nog inspirerend.

Zo krijgen creatieve vaklui de ruimte om te experimenteren. Dit is actiepunt 3. We hebben in Fryslân een paar hoogwaardige kennisclusters (Wetsus, Dairy Campus, Innovatiecluster Drachten), maar ook daar horen wij de roep om handige handjes. ,,De innovatie vindt plaats op plekken waar mensen de ruimte krijgen om te knutselen'', zei Wetsus-directeur Cees Buisman onlangs in de Leeuwarder Courant. De meeste uitvindingen worden gedaan op de werkvloer!


Actiepunt 4:
Het Friese ondernemersloket YnBusiness gaat nu vooral uit van  meer rendement en internationalisering. Dit moet zich ook richten op praktische beroepen. Bijvoorbeeld door een facaturebank met ‘gildemeesters' voor leerlingen (meester-gezel) op te richten. Eén op één leren van een vakman of vakvrouw.

 

Actiepunt 5
is ons verzet tegen grootschalig denken. Denk aan het project Top Dutch, dat met een grote campanje Tesla naar het Noorden wil halen en inzet op Groene Chemie. ‘Los van het feit dat dit vooral een Groninger lobby is, is het ook te veel gericht op multinationals. Die hebben vaak lak aan de regio waar ze neerstrijken. Als je ze al binnen haalt, kunnen ze ook zo weer verdwijnen. Dit megalomane denken staat heel ver af van de FNP.

Wij vinden dat juist het kleine grote ruimte verdient. Het stimuleren van de ambachtseconomie hoort daarbij. Daarom nodigen wij in januari een groep vaklieden uit voor een ontbijt. Om met elkaar te praten over een mooie toekomst voor de ambachtseconomie in Fryslân.Tags: Faklju

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer