NIEUWS   13-09-2017


FNP spreekt NL-regering aan op referendum Catalonië

De Spaanse staat moet ophouden met het schenden van mensenrechten en het frustreren van het democratisch proces met een referendum in Catalonië. De Statenfractie van de FNP heeft daarover een brief geschreven aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

De brief roept de Nederlandse regering op bij hun Spaanse collega's met klem een vrij, eerlijk en respectvol verloop te bepleiten van het referendum op 1 oktober. De Catalanen wordt dan gevraagd om hun stem uit te brengen over onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse regering probeert via de nationale politie uit alle macht om voorbereidingen van het referendum tegen te houden en het werk van de media onmogelijk te maken. Catalaanse overheidsfunctionarissen en politici worden bovendien bedreigd met juridische vervolging.

 

Volgens de FNP zijn deze zaken in strijd met de verdragen van de Europese Unie en met het Handvest over fundamentele mensenrechten zoals vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting. De FNP wil dat de inwoners van Catalonië hun democratische rechten vrijelijk kunnen uitoefenen. De brief roept de Nederlandse regering op om daar op toe te zien.

 

FNP fractievoorzitter Corlienke de Jong: ‘Via directe kontakten met Catalonië en met andere regionale partijen in Europa is de FNP op de hoogte gesteld van de ernstige aantasting van diverse humanitaire en democratische waarden. Wij willen niet alleen internationale solidariteit tonen met onze vrienden van regionale partijen in Catalonië maar willen ook dat de Nederlandse regering Spanje aanspreekt op de gang van zaken.'

 

 

Bijlagen:

FNP brief aan minister Koenders 

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer