NIEUWS   13-04-2018


Steun voor FNP-moties op EFA-congres 2018

Landshut (Beieren) - De motie van de FNP voor meer biodiversiteit en eerlijk loon voor de boeren in het nieuwe Europese landbouwbeleid is unaniem aangenomen. Dat gebeurde op het jaarlijkse congres van de Europarlementspartij EFA in Landshut (Beieren). Met de motie van de FNP gaan Europarlementariërs van de EFA nu aan de slag.

Natuurinclusieve landbouw

De FNP wil met de motie werk maken van een natuurinclusieve landbouw. Daarvoor is niet alleen de inzet van Fryslân en van de boeren zelf nodig, maar vooral ook van 'Europa'. De inkomenspolitiek voor de boeren loopt grotendeels via 'Brussel'. Het nieuwe EU-beleid (CAP) treedt in 2020 in werking. Mede door de criteria van dat nieuwe landbouwbeleid is een bijdrage mogelijk aan een goed en eerlijk inkomen van de boeren, aan agrarisch natuurbeheer, aandacht voor biodiversiteit en het landschap. In de motie stond verder dat er geen subsidie mag komen voor genetische manipulatie.

 

Duurzame energie

De andere motie van de FNP, om een internationale werkgroep op te richten voor duurzame energie, heeft het ook unaniem gehaald. Het gaat er daarbij om dat diverse regio's niet het slachtoffer worden van bijvoorbeeld extreme gas- of bruinkoolwinning, maar dat regio's op eigen kracht zelfvoorzienend kunnen worden. 

 

Europees verkiezingsprogramma

Verder heeft de FNP ingestemd met het nieuwe Europese verkiezingsprogramma van de EFA voor 2019-2024. De EFA wil een ander Europa, dat beter rekening houdt met de diverse regio's en de mensen die daar wonen. Op de EFA-ledenvergadering heeft de FNP ook een motie gesteund voor meer democratie en mensenrechten in Turkije. Duizenden rechters, journalisten en vertegenwoordigers van minderheden zijn opgepakt; daar moet snel een einde aan komen.   

 

 

Bijlagen:

FNP-EFA 2018 motie biodiversiteit landbouw 

FNP-EFA 2018 motie taskforce duurzame energie Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer