NIEUWS   08-01-2019


Vragen FNP in Europees Parlement

De FNP stelt via de Europarlementspartij EFA vragen over de containerramp die afgelopen week heeft plaatsgevonden. De FNP dringt met de vragen aan op het beter naleven van de veiligheidsregels, op het volledig vergoeden van de schade en op het opruimen en op het terug kunnen vinden van overboord geslagen containers."Rederijen moeten opdraaien voor alle kosten containerramp" (Sybren Posthumus over de containerramp)

De FNP wil allereerst voorkomen dat containers overboord slaan. Daarvoor is het nodig dat de containers goed worden vastgemaakt en dat de containerschepen goed zijn ontworpen. Maar alleen regels opstellen om dit voor te schrijven is niet genoeg. Er moet ook worden gecontroleerd of de reders ook uitvoering geven aan de regels. Uit eerder onderzoek bleek dat liefst 60% van de containerschepen niet voldeed aan de regels. Dat komt ook omdat haveninspecties niet of niet goed worden gedaan. Omdat risico's nooit helemaal zijn uit te sluiten, is het ook nodig dat containers kunnen worden opgespoord. De FNP wil dat in elk geval de containers die een giftige lading hebben met GPS-apparatuur kunnen worden getraceerd.  

 

Als er dan toch containers overboord slaan, wil de partij ook dat alle kosten, zowel van het opruimen van de troep, het schoonmaken van de kusten alsook het bergen van de containers en het schoonmaken van de zee volledig voor rekening komt voor de rederijen. De verzekering van de reders moet instaan voor alle te maken kosten.

 

Eerder, in 2010, is de FNP ook al in actie gekomen in verband met grootschalig zeecontainervervoer. Op het EFA-congres in Venetië heeft de FNP met succes een motie ingediend, met een oproep aan de Europarlementsleden van de EFA om in actie te komen. Daarop heeft Europarlementslid Frieda Brepoels van de EFA tot twee keer toe schriftelijke vragen gesteld in het Europees parlement (in juni 2010 en yn februari 2012). In de tussentijd heeft er ook nog een discussie plaatsgevonden in het parlement zelf. 

 

Foto: Marcel van Kammen

 Downloads:
Parliamentary questions on sea containers english EFA.docx


Tags: Europa, Waadsee

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer