NIEUWS   01-04-2015


De OSF gedoogt niet maar wil wel dingen bereiken

Hendrik ten Hoeve over de OSF in de Eerste Kamer

Hindrik ten Hoeve efteroer leunend lyts   

Er is geen sprake van ongezien gedogen of steunen van het kabinet. De OSF wil een kamerzetel op eigen kracht. Gesteund door de achterban van regionale partijen. Wat is nu echt de positie van de OSF in de aanloop naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer?

Hendrik ten Hoeve

OSF kandidaat voor de Eerste Kamer

Reactie? Mail hindrik.ten.hoevefnp.frl 

Het is mij niet duidelijk waarom senator Kees de Lange in zijn ingezonden stuk van maandag 30 maart in de Volkskrant zo onheus en onjuist moet uithalen naar zijn eigen partij, de OSF, en ook naar mij als kandidaat voor de Senaat.

Onheus zijn de uitspraken van De Lange voor wat betreft zijn kwalificaties van de OSF opstelling, en onjuist zijn ze voor vrijwel alles wat hij ter onderbouwing aanhaalt.

Eerst de feiten. De OSF kiest er voor de regering op zijn daden te beoordelen. Wetgeving waar wij ons in kunnen vinden zal onze steun krijgen, wetgeving waar wij bezwaar tegen hebben zullen we tegen stemmen. Er zal dus geen sprake van zijn dat de OSF optreedt als "gedoogpartij" die bereid is de coalitie ongezien te steunen.

Maar het is natuurlijk niet zo dat de OSF alleen naar de Senaat gaat om zijn stem "voor" of "tegen" uit te brengen. Er zijn ook belangrijke dingen die de provinciale partijen willen bereiken en waar de OSF dus zijn best voor zal doen. Ik heb als heel duidelijk voorbeeld daarvan genoemd de situatie met betrekking tot de gaswinning. De winning in Groningen gaat door in een tempo dat nog altijd grote risico's oplevert voor de bevolking, in de dorpen en ook in de stad Groningen. De schadevergoedingen laten vaak op zich wachten, gedupeerden hebben zelf de bewijslast dat de gaswinning de schade veroorzaakt, en er ontstaan hier en daar situaties die voor betrokkenen veel ernstiger zijn dan zelfs met een goed onderbouwde schadevergoeding ooit vergoed zal worden. Daar helpt maar één ding: ECHT de veiligheid voorop zetten.

Het is maar een voorbeeld, maar het is duidelijk dat de OSF hierover en nog wel over meer, wel degelijk in gesprek wil met de regering. Dat maakt ons niet tot een gedoogpartij, maar wel op bepaalde punten tot een gesprekspartner die iets belangrijks te vragen heeft. Dat is geen opportunisme maar een heldere en eerlijke poging om belangrijke dingen gerealiseerd te krijgen.

Verder mag het duidelijk zijn dat de stemmen van de OSF niet te koop zijn, dat er geen contacten zijn met de landelijke partijen om stemmen bij te kopen of te verkopen en dat de OSF er van uit gaat met zijn eigen achterban van provinciale partijen een kamerzetel te halen. Transparant! En met die ene kamerzetel zal de OSF proberen zo goed mogelijk de provinciale partijen die ze vertegenwoordigt, te helpen met wat in hun provincies van belang is.

Kees de Lange schiet in alle opzichten mis, in de feiten die hij noemt en ook in zijn beoordelingen. Waarom doet een scheidend Senator dat, vraag je je af...

Hendrik ten Hoeve,

OSF kandidaat voor de Eerste Kamer.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer