NIEUWS   18-09-2017


Frijbûtser van september 2017 nu online

'Freonen, wy moatte allegearre mei-inoar oan ’e bak!' Dat zei fractievoorzitter Corlienke de Jong bij de start van het politieke seizoen op 1 september in Wommels. Lees meer over deze activiteit in de nieuwe Frijbûtser.

In  deze aflevering doet de Statenfractie verslag van de laatste politieke activiteiten in de zomerperiode. De FNP afdeling Waadhoeke heeft de lijst en het programma vastgesteld voor de raadsverkiezingen in november: 'Wy wolle ferbine'. En de FNP afdeling Súdwest organiseert op 26 september een thema-avond over Landbouw.

 

Bertus Jans Postma komt schrijft in de nieuwe rubriek 'De leden oan it wurd'. Motto van zijn persoonlijke verhaal: 'It Fryske, it iene, it frije - Beweger yn de polityk'. De Kadercommissie heeft een interessante avond op het Provinciehuis op 6 november voor alle nieuwe en andere FNP-leden. De werkgroep 'Nij perspektyf foar Fryslân' is begonnen, en u kunt gratis meedoen aan een cursus Frysk schrijven. Het partijbestuur betaalt.

 

Het blijkt dat de FNP de tweede actieve partij van Fryslân is op Twitter, vergeleken met de andere provinciale fracties, en de groei zit ook in onze activiteiten op Facebook. U wordt uitgenodigd voor de Betinking van de Slach by Warns op 23 september. Tot besluit; onze bondgenoten van de Europese Vrije Alliantie, partij in het Europese parlement, hebben een interessant fotoboek uitgebracht met politieke posters, ook van de FNP. Te bestellen via de EFA.  

 

 

Bijlagen: 

Frijbûtser 453 septimber 2017

 

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer