NIEUWS   24-11-2014


FNP stelt Waterschapslijst vast voor verkiezingen maart 2015

Sake van der Meer (Kootstertille) op eerste plaats

Sake van der Meer FNP 4230     

Sake van der Meer uit Kootstertille is door de leden van de FNP op de eerste plaats gekozen voor de verkiezingen van het nieuwe waterschapsbestuur. Dat gebeurde op een zeer druk bezochte ledenvergadering in Wirdum met 130 aanwezigen. De verkiezingen voor Wetterskip Fryslân zijn volgend jaar tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart.

 

Reactie? Mail sake.van.der.meerfnp.frl

 

De FNP-lijst wordt gevormd door kandidaten die veel weten over waterbeheer. Bijvoorbeeld biologische boeren, sportvissers en waterbeheerders. Sake van der Meer is tevens voorzitter van Sportvisserij Friesland.

 

Tweede op de lijst is Jan van der Kooi uit Ryptsjerk. Derde staat Anna Martha van der Mei uit Tzum en vierde Lolke Folkertsma uit Dokkum. Op de vijfde plaats staat Annigje Toering uit Mantgum.

 

 

 

Bijlage: Definitieve FNP kandidatenlijsten 2015Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer