NIEUWS

Tag: wenje yn fryslan


FNP Fryslan Gruttokuiken - geef mij de ru
02-04-2020

FNP: Woningbouw Goutum niet ten koste van weidevogels

De FNP Statenfractie is ontstemd over de bouwplannen voor het zogenaamde ‘buurtschap’ De Hem bij Goutum. De plannen gaan uit van nieuwbouw direkt naast het weidevogelgebied de Hounspolder, waar volgens vogelkenners een groot aantal besche ...

FNP Fryslan Mienskipsf&ucir
01-04-2020

Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen

De Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten onderzoekt of de gelden van het bestaande IMF gebruikt kunnen worden om dorpshuizen en wijkgebouwen te steunen en of er mogelijk ook nog andere fondsen binnen de provincie zijn die daarvoor ...

FNP Fryslan
04-03-2020

Expertmeeting 5G op initiatief van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren

Op initiatief van de Statenfracties van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren wordt er op woensdagmiddag 11 maart om 13:00 in het Provinciehuis in Leeuwarden een openbaar toegankelijke expertmeeting over de risico’s van 5G georganiseerd. ...

FNP Fryslan Wurkbesite st.
12-02-2020

FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie

De FNP en ChristenUnie willen dat de gemeente en provincie in actie komen om de verkeersveiligheid in St. Annaparochie te verbeteren. St. Annaparochie is de grootste plaats van het Bildt en heeft een belangrijke centrumfunctie. Omdat midden in St. An ...

FNP Fryslan F35 light
31-01-2020

Acties tegen laagvliegroute JSF

Na berichten over de heropening van de laagvliegroute over noord en oost Nederland is grote onrust ontstaan. Tal van dorpsbelangen, belangenverenigingen en inwoners zijn in protest gekomen tegen het voornemen van Defensie om opnieuw trainingsvluchten ...

FNP Fryslan Afbeelding laagvliegro
29-01-2020

Fryslân in actie tegen laagvliegroute JSF (F35)

Laagvliegroute gaat weer open. Het Rijk is van plan om het laagvliegen met straaljagers op een hoogte van 75 meter weer mogelijk te maken boven Fryslân. Defensie wil de oude laagvliegroute van noord naar zuid over de provincie weer in gebruik n ...

FNP Fryslan De wa
20-01-2020

FNP en 50PLUS willen tempo met aanpak funderingen in veenweidegebied

De fracties van FNP en 50PLUS in Provinciale Staten willen dat de provincie zich veel meer inzet om de gedupeerden van funderingschade en paalrot door peilverlaging van grondwater te helpen. Daarvoor komen de twee partijen samen met een motie in de s ...

FNP Fryslan Foto bij bericht over pfas houdende g
22-10-2019

FNP wil regie provincie bij oplossen PFAS-stoffen-crisis

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over hoe de provincie omgaat met de aanpak van de chemische PFAS-stoffen in Fryslân. In de afgelopen jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat deze stoffen zeer schadelijk zijn. De ...

FNP Fryslan Wenje yn fry
27-09-2019

FNP: actie van de Provincie in Den Haag tegen de verhuurdersheffing

De FNP wil dat de Provincie actie onderneemt tegen de verhuurdersheffing. De aanleiding hiervoor zijn alarmerende berichten van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Door de stijging van de verhuurdersheffing kan de corporatie 500 woningen niet ...

FNP Fryslan Ynwrei
25-09-2019

Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders in provinciale Omgevingsvisie

De FNP heeft met twee grote tekst wijzigingen de provinciale Ontwerp Omgevingsvisie aangepast op het gebied van de woningbouw. Er komt ruimte voor de huisvesting van seizoenarbeiders en nieuwbouw krijgt straks bij voorkeur een plaats binnen de bestaa ...

2020 FNP Fryslân - Disclaimer