NIEUWS

Tag: libje yn fryslan


FNP Fryslan Pixabay coins1726618 19201
08-06-2020

Kritiek op nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds

Open brief fracties FNP en Groninger Belang aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân en Groningen ...

FNP Fryslan Th
28-05-2020

Openbare expertmeeting Thialf op 3 juni

Op initiatief van de statenfracties van 50Plus, FNP en PvdA is er op 3 juni een zogenaamde expertmeeting over Thialf. De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via het kanaal van Provinciale Staten op https://fryslan.notubiz.nl/dashboard . ...

FNP Fryslan Leslo
19-05-2020

Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering: kunnen studenten straks nog wel op school komen?

De Statenfracties van de Fryske Nasjonale Partij (FNP), Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor de negatieve consequentie ...

FNP Fryslan Frieslandcollege 071
15-05-2020

Kritiek FNP op weghouden studenten uit het openbaar vervoer

De FNP heeft stevige kritiek op de afspraken die Staatssecretaris Van Veldhoven heeft gemaakt met de onderwijssector. Scholieren en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs moeten straks zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer ...

FNP Fryslan Bospa
21-04-2020

FNP: Balans behouden tussen natuur en recreatie

De FNP-Statenfractie is bezorgd over de plannen voor toekomstige routes en inrichting van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Er zal meer wilde natuur komen en paden worden verlegd. De FNP wil van het college van gedeputeerde staten weten wat voor ...

FNP Fryslan Bou
09-04-2020

FNP: integraal financieel crisispakket bij Provincie

De FNP wil dat de provincie Fryslân met een integraal crisispakket komt bij de ‘Kadernota' in juni. Daar zouden alle maatregelen van de provincie in verband met de corona-crisis met financiële consequenties in moeten komen. Dat is de ...

FNP Fryslan Mienskipsf&ucir
01-04-2020

Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen

De Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten onderzoekt of de gelden van het bestaande IMF gebruikt kunnen worden om dorpshuizen en wijkgebouwen te steunen en of er mogelijk ook nog andere fondsen binnen de provincie zijn die daarvoor ...

FNP Fryslan Reinbôgefl
11-03-2020

FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie

De FNP zal in de Statenvergadering van april voor Fryslân als regenboogprovincie stemmen. De Statenfractie baseert zich op de kernwaarde solidariteit in het partijprogramma. Daarin staat dat er ruimte moet zijn voor eenieder in onze provincie o ...

FNP Fryslan Wurkbesite st.
12-02-2020

FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie

De FNP en ChristenUnie willen dat de gemeente en provincie in actie komen om de verkeersveiligheid in St. Annaparochie te verbeteren. St. Annaparochie is de grootste plaats van het Bildt en heeft een belangrijke centrumfunctie. Omdat midden in St. An ...

FNP Fryslan Kruising ha
12-11-2019

FNP wil opheldering over kruising bij Hallum

De FNP wil dat het college nu snel werk maakt van de kruising van de N357 met de Doniaweg bij Hallum. Veel Hallumers vinden die onveilig. Er gaat veel zwaar verkeer over naar het bedrijventerrein. Ondanks toezeggingen aan dorp en gemeente heeft de FN ...

2020 FNP Fryslân - Disclaimer