NIEUWS

Tag: Wetter


FNP Fryslan Kij duersw&acir
21-03-2022

FNP wil landschaps-vriendelijk boeren stimuleren

Om landschapsvriendelijk boeren te stimuleren, willen de FNP-fractie in Provinciale Staten en in het Waterschap dat de uitzonderingen in het EU-landbouwbeleid voor waterrijke gebieden worden toegepast. In de nieuwe regels staat dat aan de randen van ...

FNP Fryslan Kij bij h
14-12-2021

FNP stelt vraagtekens bij grondaankopen De Burd

Loopt de Provincie met grondaankopen op eiland De Burd bij Grou vooruit op een eventueel nieuw kanaal naar Drachten door de Hege Warren? Dat wil de FNP weten in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. ...

FNP Fryslan Funderingssc
02-10-2021

Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

Acht partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stellen samen vragen aan het college over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied. ...

FNP Fryslan Seedyk swarte
28-09-2021

Algemeen Bestuur Wetterskip wil geen wisselpolder bij de Westhoek

Het plan om bij de Westhoek van een landbouwpolder van 36 ha. een wisselpolder (toegankelijk voor zeewater) te maken stuit bij het Algemeen Bestuur van het Wetterskip op grote weerstand. Een motie hierover is aangenomen. Het was op initiatief van de ...

FNP Fryslan Blikje yn we
13-09-2021

FNP stelt vragen zwemwater De Leijen-Burgumermar

De officiële zwemlocatie bij Eastermar staat nog steeds met een oranje waarschuwing op de zwemwaterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Afgelopen zomer stond deze zelfs langdurig op rood vanwege de slechte waterkwaliteit. Er is steeds weer sprake v ...

FNP Fryslan Ekskurzje Wetterskipsfraksje
30-08-2021

Droogte, wateroverlast en aanpak van de zeedijken

Droogte, wateroverlast, aanpak van de zeedijken. Geldkrapte, belastingverhoging en het Deltaplan. Er speelt van alles bij het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Lees hier in de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota voor de Begroting 2022 wat de i ...

FNP Fryslan Eben haëzer do
08-07-2021

Eben Haëzerschool in Dokkum is de winnaar van FNP-regenton-actie

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol heeft gisteren een regenton overhandigd aan Rixte Zijlstra van de Eben Haëzerskoalle in Dokkum. De school was de gelukkige winnaar van een actie op de sociale media. De school heeft net nieuwe tuintjes aangelegd ...

FNP Fryslan Rege
07-06-2021

FNP en PvdA willen regenwater opvangen: een ton voor een ton

FNP en de PvdA komen eind juni met een motie om 100.000 euro beschikbaar te maken voor een regeling waarmee wordt gestimuleerd dat gezinnen een regenton aanschaffen. Zo kunnen inwoners van Fryslân hemelwater vasthouden en een hoop water bespare ...

FNP Fryslan Funderingssc
19-03-2021

Aanpak funderingsschade veenweidegebied

Duizenden woningen in het Friese Veenweidegebied hebben tienduizenden euro's funderingsschade opgelopen door het lage grondwaterpeil. Ook elders in Nederland is sprake van funderingsschade, veroorzaakt door overheidsbeleid. De totale schade kan wel o ...

FNP Fryslan Ald slûs rypts
14-01-2021

FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open

Kan het Wetterskip de fiets- en wandelpaden over het terrein van het gemaal Ryptsjerk zo gauw mogelijk weer open stellen? Dat vraagt de waterschapsfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer