NIEUWS

Tag: Natuer en lanskip


FNP Fryslan Berm provinciale
11-06-2021

Ecologisch beheer provinciale bermen

Waarom maait de Provincie bermen van wegen en slootkanten plat die op dit moment in volle bloei staan? Natuur, duurzaamheid, landschapsbeleving en biodiversiteit moeten naast de verkeersveiligheid nog steeds uitgangspunt zijn voor het maaien van de p ...

FNP Fryslan Deltaplan voor het noo
19-04-2021

FNP: Volksvertegenwoordiging buitenspel gezet bij bekendmaken Deltaplan

De FNP Statenfractie is buitengewoon ontstemd over de manier waarop noordelijke bestuurders de plannen voor het Deltaplan voor het Noorden vanochtend hebben bekendgemaakt. Over de hoofden van inwoners en gekozen volksvertegenwoordigers heen, zonder v ...

FNP Fryslan Solarenergy5622969 1920
15-04-2021

FNP zeer verbaasd over plannen energielandschap Waadhoeke

De FNP Statenfractie is zeer verbaasd over plannen van de gemeente Waadhoeke om nabij Sexbierum een grootschalig ‘energielandschap’ van 800 hectare aan te leggen en daar geconcentreerd alle energie op te willen wekken om in 2040 als gemee ...

FNP Fryslan Bouwkr
11-03-2021

Opinie: Deltaplan ‘over’ het Noarden, niet voor en van het Noorden

Een heleboel bestuurlijke drukte. Dat is de eerste uitkomst van de motie van CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch over de vraag naar plannen voor een Deltaplan voor het Noorden. En zie, die drukte ontstaat nu al. Wat hebben Flevoland, Fryslân, ...

FNP Fryslan S
02-03-2021

FNP: Duidelijkheid over Deltaplan voor het Noorden

De FNP wil dat er meer duidelijkheid komt voor Provinciale Staten over het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden. De consequenties van dat Deltaplan met de Lelylijn en mogelijk 100.000 nieuwe woningen zijn volgens de partij zo groot voor Fryslâ ...

FNP Fryslan Werkbezoek de wa
12-02-2021

Werkbezoek aan burgerinitiatief ‘De Warren natuurlijk groen’

De Statenfractie van de FNP had woensdag een aangenaam gesprek met de mensen van het burgerinitiatief De Warren natuurlijk groen, die plannen hebben ontwikkeld om De Warren bij Burgum als groen cultuurlandschap in stand te houden en te versterken. Ti ...


FNP Fryslan
07-01-2021

FNP Fryslân roept initiatiefnemers wolvenhek op tot realiteitszin

De provinciale fractie van de Fryske Nasjonale Partij heeft kennisgenomen van het initiatief van de stichting Wolvenhek Fryslân. Met dit initiatief wil de stichting vestiging van de wolf in Fryslân voorkomen door middel van een hek van he ...

FNP Fryslan Bij fran
06-01-2021

PvdA en FNP: Wees zuinig op ons landschap!

De fracties van de FNP en de PvdA in de Staten hebben grote zorgen over de nieuwe beleidsregel die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 15 december 2020 heeft vastgesteld. Het gaat om de kenmerkende kwelderwallen, t ...

FNP Fryslan Kassen by berl
08-12-2020

FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras

Dit weekend werd duidelijk dat paprikateler Jaap Vink uit Bitgum en de agrarische natuurvereniging De Alde Delte uit Beetsterzwaag de dreiging boven het hoofd hangt dat hun houtsnippercentrales vrijdag al dicht moeten. Op aandringen van de milieuclub ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer