NIEUWS

Tag: Natuer en lanskip


FNP Fryslan Plas
07-05-2022

De ruimte. Het landschap. Ons goud! Veldbezoek weidevogels Raard.

Het wemelt momenteel van de jonge vogels in het veld. Door de droogte wordt de bovengrond hard. De vogels hebben moeite om bij hun voedsel te komen. Een plas-dras op het land in een goed middel om hier wat aan te doen. De Statenfractie van de FNP was ...

FNP Fryslan Tsjongerfa
05-04-2022

Stimuleer preventieve maatregelen tegen wolf

De afgelopen weken regent het plaatjes van dode en aangevreten schapen, vooral in het zuiden en oosten van onze provincie. Een akelig gezicht en voor de schapenhouders een kwade droom die steeds vaker realiteit wordt. De oorzaak? Een Europees zeer be ...

FNP Fryslan Kij bij h
14-12-2021

FNP stelt vraagtekens bij grondaankopen De Burd

Loopt de Provincie met grondaankopen op eiland De Burd bij Grou vooruit op een eventueel nieuw kanaal naar Drachten door de Hege Warren? Dat wil de FNP weten in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. ...

FNP Fryslan Westhoek
29-09-2021

FNP: Stoplicht op de Westhoek ‘waanzin’

Zijn ze wel goed bij hun verstand? Dat is de eerste reactie van de FNP Statenfractie op het nieuws dat de Vogelbescherming een stoplicht wil plaatsen op het Wad bij de Westhoek. Hiermee zou de grote toestroom van bezoekers wat moeten worden geregulee ...

FNP Fryslan Seedyk swarte
28-09-2021

Algemeen Bestuur Wetterskip wil geen wisselpolder bij de Westhoek

Het plan om bij de Westhoek van een landbouwpolder van 36 ha. een wisselpolder (toegankelijk voor zeewater) te maken stuit bij het Algemeen Bestuur van het Wetterskip op grote weerstand. Een motie hierover is aangenomen. Het was op initiatief van de ...

FNP Fryslan Berm provinciale
11-06-2021

Ecologisch beheer provinciale bermen

Waarom maait de Provincie bermen van wegen en slootkanten plat die op dit moment in volle bloei staan? Natuur, duurzaamheid, landschapsbeleving en biodiversiteit moeten naast de verkeersveiligheid nog steeds uitgangspunt zijn voor het maaien van de p ...

FNP Fryslan Deltaplan voor het noo
19-04-2021

FNP: Volksvertegenwoordiging buitenspel gezet bij bekendmaken Deltaplan

De FNP Statenfractie is buitengewoon ontstemd over de manier waarop noordelijke bestuurders de plannen voor het Deltaplan voor het Noorden vanochtend hebben bekendgemaakt. Over de hoofden van inwoners en gekozen volksvertegenwoordigers heen, zonder v ...

FNP Fryslan Solarenergy5622969 1920
15-04-2021

FNP zeer verbaasd over plannen energielandschap Waadhoeke

De FNP Statenfractie is zeer verbaasd over plannen van de gemeente Waadhoeke om nabij Sexbierum een grootschalig ‘energielandschap’ van 800 hectare aan te leggen en daar geconcentreerd alle energie op te willen wekken om in 2040 als gemee ...

FNP Fryslan Bouwkr
11-03-2021

Opinie: Deltaplan ‘over’ het Noarden, niet voor en van het Noorden

Een heleboel bestuurlijke drukte. Dat is de eerste uitkomst van de motie van CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch over de vraag naar plannen voor een Deltaplan voor het Noorden. En zie, die drukte ontstaat nu al. Wat hebben Flevoland, Fryslân, ...

FNP Fryslan S
02-03-2021

FNP: Duidelijkheid over Deltaplan voor het Noorden

De FNP wil dat er meer duidelijkheid komt voor Provinciale Staten over het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden. De consequenties van dat Deltaplan met de Lelylijn en mogelijk 100.000 nieuwe woningen zijn volgens de partij zo groot voor Fryslâ ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer