NIEUWS

Tag: Gas en saltboarings


FNP Fryslan Boerderij in groningen (bron: wikipedia/hardsc
12-01-2022

FNP wil Friese solidariteit en steun in strijd Groningers

Met verbijstering hebben wij de afgelopen dagen gezien hoe de regering omgaat met inwoners van Noord-Nederland die de pech hebben boven het Groningengasveld te wonen, één van de belangrijkste inkomensbronnen van Nederland. Op donderdaga ...

FNP Fryslan Gasbo
06-09-2021

Statenpartijen verontwaardigd over vergunning voor gaswinning onder Waddenzee

Zes Statenpartijen (GrienLinks, FNP, PvdA, D66, SP, PvdD) zijn erg boos over het verstrekken van de vergunning voor het winnen van gas onder de Waddenzee bij Ternaard door de minister. Ze stellen vragen aan het Friese college. ...

FNP Fryslan Gaswin
01-04-2021

Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online

De fracties van FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66. ChristenUnie en CDA in Provinciale Staten hebben een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De partijen roepen iedereen op om massaal de ...

FNP Fryslan Gasbo
29-03-2021

FNP komt in actie: het nieuwe kabinet moet ophouden met gaswinning

De FNP wil dat de nieuwe regering de belangen van inwoners boven de commerciële belangen van de mijnbouwbedrijven stelt. Nu in Den Haag wordt gezocht naar een nieuw kabinet dat kan rekenen op het vertrouwen van de inwoners van ons land, wordt he ...

FNP Fryslan Boort
16-02-2021

Kritiek op het stilletjes verlengen van een gaswinningsconcessie

‘Dat bewoners, gemeenten en provincie niet eens door het Rijk en de gaswinner op de hoogte zijn gesteld over het verlengen van de gaswinningsconcessie Gorredijk is op zijn minst vreemd te noemen en niet meer van deze tijd.’ Jochem Knol st ...

FNP Fryslan Iselmar-
06-03-2020

FNP: Provincie moet verklaring zandwinning IJsselmeer intrekken

De FNP Statenfractie stelt vragen over de verklaring van geen bedenkingen die de provincie afgegeven heeft voor de zandwinning in het IJsselmeer. Begin 2019 heeft de FNP-fractie in De Fryske Marren en daarmee de meerderheid van de gemeenteraad beslot ...

FNP Fryslan Mynbou
26-02-2020

Bewijslast schade door gas- en zoutwinning moet bij bedrijven liggen, niet bij de burger

In de Staten op 26 februari 2020 werd door GrienLinks, FNP, SP, PvdD een motie ingediend over het omkeren van de bewijslast bij schade door gas- en zoutwinning. In Groningen hebben de mensen die schade hebben door de gaswinning jarenlange ellende ach ...

FNP Fryslan Lit Fryslân net s
10-01-2018

Vragen: ‘maximale vermindering' gaswinning Groningen voor Fryslân?

Zijn er behalve Opeinde nog meer illegale gaswinningen in Fryslân? Dat was de vraag die de FNP stelde in Provinciale Staten van 27 september. ...

FNP Fryslan Geothe
07-11-2017

FNP: Meer inzetten op geothermie

De FNP gaat komende woensdag in Provinciale Staten pleiten voor meer inzet op geothermie in Fryslân. Volgens berekeningen van de TU Twente kan geothermie in 2050 zorgen voor ongeveer 25% van de toekomstige energie-opbrengst in Fryslân. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer