NIEUWS

Tag: Frysk en Meartaligens


FNP Fryslan Juridysk wurd
16-11-2021

FNP stelt Nederlandse regering in gebreke om Friese taal

De FNP stelt de Nederlandse regering formeel in gebreke omdat een deel van de Wet Gebruik Friese Taal nooit officieel in werking is getreden. Het gaat om het artikel dat in de processen-verbaal van de rechtbank alles in het Fries dient te worden opge ...

FNP Fryslan Paleis van justitie leeuwa
28-10-2021

Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?

Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangrijk zijn voor verdachten om in de rechtbank in je eigen taal, de taal van het hart, op één van de meest kwetsbare mo ...

FNP Fryslan Gerjocht
22-09-2021

Friese tolken in de rechtbank

Op aandringen van de FNP stellen ChristenUnie en D66 vragen in de Tweede Kamer over de kwestie met de Friese tolken bij de rechtbank. ...

FNP Fryslan Under
10-02-2021

FNP: Streven naar eigen onderwijsinspectie blijft staan

Adviesorgaan DINGtiid heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten het advies uitgebracht om de onderwijsinspectie over het Fries onder het toezicht van de rijksregering te houden. Te proberen om de verantwoordelijkheid voor het Fries naar de Provincie o ...

FNP Fryslan Europese commi
20-01-2021

Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement

De Friese Staten hebben vandaag unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de Europese Commissie. Die heeft vorige week geweigerd om naar aanleiding van het burgerinitiatief Minority SafePack met nieuw beleid en wetgeving voor taalminderheden en ...

FNP Fryslan Under
22-12-2020

FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur

Hoe kan er zo snel mogelijk een ‘Jeugd-Obe'-prijs komen voor de beste Friese vertaling van jeugdliteratuur? Dat vragen de FNP en FvDF in de Friese Staten. Aanleiding is het grote succes van Pipi Langkous in het Fries. Op basis van enthousiaste ...

FNP Fryslan Logo bre
14-12-2020

Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. ...

FNP Fryslan Willemstad, cura&ccedi
02-12-2020

Friese regering wil met de Antillen proberen het Fries en Papiaments in de Grondwet te krijgen

Uit antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt dat het Fries thuishoort in de Grondwet. Dat kan de status van de taal en de uitwerking van het Fries in andere wetten zeer versterken. Om d ...

FNP Fryslan Wadde
14-11-2020

Fryslân verdient beter

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

FNP Fryslan Snobbers
10-11-2020

Maak werk van zichtbaarheid Fries

De FNP wil dat de Provincie Fryslân de Friese gemeenten, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven meer actief informeert en stimuleert om de Friese taal zichtbaar te maken. Uit een nieuw rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' blijkt ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer