NIEUWS

Tag: Frysk en Meartaligens


FNP Fryslan Rijksuniversiteit groni
04-11-2022

FNP heeft grote zorgen over lakse houding provincie bij Fries aan de universiteit

De FNP Statenfractie heeft veel vragen bij de opvolging van de hoogleraar Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. De komende jaren zal onderzoek en onderwijs in de Friese taal niet langer in handen zijn van een hoogleraar, maar van ...

FNP Fryslan Bildts ai
14-06-2022

FNP: investeren in zichtbaarheid Fries en streektalen

De FNP Statenfractie wil 7 ton extra investeren in de zichtbaarheid van het Fries en de streektalen in Fryslân zoals het Bildts en het Stellingwarfs. De partij komt met een motie in Provinciale Staten. ...

FNP Fryslan Under
07-04-2022

Kurrikulum.frl - Hoe komt het met vernieuwing van het schoolvak Fries ?

Minister Dennis Wiersma wil een punt zetten achter het landelijke project Curriculum.nu voor de vernieuwing van het onderwijs. De FNP wil weten wat dit betekent voor het vak Fries. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Poepjes ...

FNP Fryslan Juridysk wurd
16-11-2021

FNP stelt Nederlandse regering in gebreke om Friese taal

De FNP stelt de Nederlandse regering formeel in gebreke omdat een deel van de Wet Gebruik Friese Taal nooit officieel in werking is getreden. Het gaat om het artikel dat in de processen-verbaal van de rechtbank alles in het Fries dient te worden opge ...

FNP Fryslan Paleis van justitie leeuwa
28-10-2021

Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?

Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangrijk zijn voor verdachten om in de rechtbank in je eigen taal, de taal van het hart, op één van de meest kwetsbare mo ...

FNP Fryslan Gerjocht
22-09-2021

Friese tolken in de rechtbank

Op aandringen van de FNP stellen ChristenUnie en D66 vragen in de Tweede Kamer over de kwestie met de Friese tolken bij de rechtbank. ...

FNP Fryslan Under
10-02-2021

FNP: Streven naar eigen onderwijsinspectie blijft staan

Adviesorgaan DINGtiid heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten het advies uitgebracht om de onderwijsinspectie over het Fries onder het toezicht van de rijksregering te houden. Te proberen om de verantwoordelijkheid voor het Fries naar de Provincie o ...

FNP Fryslan Europese commi
20-01-2021

Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement

De Friese Staten hebben vandaag unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de Europese Commissie. Die heeft vorige week geweigerd om naar aanleiding van het burgerinitiatief Minority SafePack met nieuw beleid en wetgeving voor taalminderheden en ...

FNP Fryslan Under
22-12-2020

FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur

Hoe kan er zo snel mogelijk een ‘Jeugd-Obe'-prijs komen voor de beste Friese vertaling van jeugdliteratuur? Dat vragen de FNP en FvDF in de Friese Staten. Aanleiding is het grote succes van Pipi Langkous in het Fries. Op basis van enthousiaste ...

FNP Fryslan Logo bre
14-12-2020

Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer