NIEUWS

Tag: Ferkiezings


FNP Fryslan Theun wie
04-05-2022

Theun Wiersma (50PLUS) kiest voor de FNP

Theun Wiersma, de politiek leider van 50PLUS in Fryslân, stapt over naar de FNP. Wiersma zit momenteel als eenmansfractie in de Friese Staten. Hij gaat zijn statenlidmaatschap voor 50PLUS deze periode afmaken, maar stelt zich in 2023 niet opnie ...

FNP Fryslan Tige
18-03-2022

Doorbraak voor FNP bij verkiezingen gemeenteraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag heeft de FNP veel meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. De doorbraak was het hoogtepunt van een prachtige campagne, waarin je de boodschap van de FNP niet kon missen: op straat, in het landschap, o ...

FNP Fryslan Gerben van der
21-04-2021

Gerben van der Mei nieuw Statenlid voor de FNP

Gerben van der Mei uit Tzummarum heeft de belofte afgelegd als lid van Provinciale Staten van Fryslân. Hij volgt Sybren Posthumus op als Statenlid voor de FNP. ...

FNP Fryslan Sybren posth
07-04-2021

Sybren Posthumus (FNP) verlaat actieve politiek

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP houdt na meer dan tien jaar op als lid van de Friese Staten. Nieuwe uitdagingen zijn op zijn pad gekomen. Gerben van der Mei uit Tsjommearum volgt Posthumus op als Statenlid voor de FNP. De wisseling van de wach ...

FNP Fryslan Thom fed
21-10-2020

Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid FNP

Thom Feddema is door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commissielid voor de FNP. Als commissielid mag Feddema meedoen aan het debat in de Statencommissies. Ook kan hij namens de fractie lid zijn van werkgroepen van de Staten en kan hij ...

FNP Fryslan Ferkiez
19-10-2020

FNP: ‘Noordelijk' verkiezingsdebat over regionale onderwerpen

Een noordelijk verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart moet gaan over regionale onderwerpen. Daar komt meestal niet veel van terecht. De FNP stuurt er met vragen deze week in Provinciale Staten op aan dat het deze keer beter zal ga ...

FNP Fryslan Wouter w
01-12-2019

Wouter Wouda nieuwe bestuursvoorzitter FNP

Wouter Wouda is door de leden van de FNP afgelopen vrijdag op de najaarsvergadering in Wirdum gekozen tot nieuwe bestuusvoorzitter. Het dagelijks bestuur is verder vernieuwd met Wietske Poelman (secretaris) en penningmeester Jan Benedictus ...

FNP Fryslan Johannes kr
27-06-2019

Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde

In een speciale vergadering van de Friese Staten is het nieuwe college 2019-2023 van CDA, VVD, FNP en PvdA beëdigd. Voor de FNP heeft Johannes Kramer net als in 2011 en 2015 nu voor de derde keer de formule ‘Sa wierlik helpe my God almacht ...

FNP Fryslan Alle romte foar fakman
20-06-2019

Coalitie stimuleert vakmanschap en innovatie

Fryslân heeft behoefte aan vakmensen. Het nieuwe coalitieakkoord zegt voor het eerst expliciet wat over vaklui. ...

FNP Fryslan Us lânskip wurdt gjin enerzjyfa
18-06-2019

Ons landschap wordt geen energiefabriek

'Maak van ons landschap geen energiefabriek!' Dit was een belangrijke slogan in de verkiezingscampagne van de FNP. Nu er een provinciaal coalitieakkoord ligt, kunnen we zeggen dat onze missie is geslaagd. Er komen per saldo niet meer grote windmolen ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer