NIEUWS

Tag: Feangreide


FNP Fryslan Recreatievaa
09-06-2022

FNP wil veilige recreatievaarweg naar Drachten

De FNP Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitkomsten van het onderzoek naar het ontvlechten van beroeps- en recreatieverkeer en het effect daarvan op de veiligheid. In 2019 had de fractie voorgesteld om ...

FNP Fryslan Funderingssc
02-10-2021

Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

Acht partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stellen samen vragen aan het college over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied. ...

FNP Fryslan Funderingssc
19-03-2021

Aanpak funderingsschade veenweidegebied

Duizenden woningen in het Friese Veenweidegebied hebben tienduizenden euro's funderingsschade opgelopen door het lage grondwaterpeil. Ook elders in Nederland is sprake van funderingsschade, veroorzaakt door overheidsbeleid. De totale schade kan wel o ...

FNP Fryslan Ald slûs rypts
14-01-2021

FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open

Kan het Wetterskip de fiets- en wandelpaden over het terrein van het gemaal Ryptsjerk zo gauw mogelijk weer open stellen? Dat vraagt de waterschapsfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân. ...

FNP Fryslan Schapen op de heide van duursw
27-05-2020

Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en inzet op innovatie en verduurzaming

Op initiatief van de FNP, CDA en VVD zullen de Staten van Fryslân hun woensdag uitspreken over het beleid van de overheid om de stikstofproblematiek op te lossen. Omdat zowel de natuur als ook de agrarische sector en andere bedrijven van goot b ...

FNP Fryslan De wa
20-01-2020

FNP en 50PLUS willen tempo met aanpak funderingen in veenweidegebied

De fracties van FNP en 50PLUS in Provinciale Staten willen dat de provincie zich veel meer inzet om de gedupeerden van funderingschade en paalrot door peilverlaging van grondwater te helpen. Daarvoor komen de twee partijen samen met een motie in de s ...

FNP Fryslan P
21-06-2019

Foarútbuorkje’ met veenweide en biodiversiteit

' Pykje' was op de poster het symbool voor de FNP in verkiezingstijd om serieus te investeren in de weidevogel. In het coalitieakkoord zijn nieuwe doelen vastgesteld voor het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer. ...

FNP Fryslan FNP 81118 pdfgrafie9461
28-05-2018

Corlienke de Jong in het Polytbureau over Veenweidediscussie

Op maandag 28 mei 2018 schoof FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong aan bij Omrop Fryslân over het plan van de oppositie voor het Friese Veenweidegebied. ...

FNP Fryslan Feangr
23-01-2018

Onderzoek effekt gebruik kunstmest op veenweide

It het voor de CO2-reductie beter om organische mest te gebruiken op veengrond in plaats van kunstmest? De FNP wil deze vraag wetenschappelijk kunnen beantwoorden en vraagt daarom middels een motie in Provinciale Staten om een onderzoek. ...

FNP Fryslan Feangreide jan van der
18-08-2015

Fries effect CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied

Urgenda heeft onlangs gelijk gekregen van de rechter in hun zaak tegen de Nederlandse Staat over de CO2-uitstoot. De Waterschapsfractie van de FNP wil nu weten wat de gevolgen van dit vonnis zijn voor het beleid van Wetterskip en Provincie in het ve ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer