NIEUWS

Tag: Europa


FNP Fryslan StEFAn seidler en sijbe knol in ges
27-11-2021

Blog: FNP doet inspiratie op bij SSW in Noord-Duitsland

Afgelopen weekend was het dan zover. Met een mooie groep FNP’ers zijn we vertrokken in de richting van Noord-Friesland. Centraal stond het bezoek aan en de conferentie samen met ons EFA-zusterpartij SSW, met als onderwerp: ‘Hoe kunnen reg ...

FNP Fryslan FNP op bezoek bij
17-11-2021

Kan na zusterpartij SSW ook de FNP de stap maken naar de Tweede Kamer?

De SSW, de partij van de Deense en Friese minderheid in Duitsland, is het bij de verkiezingen voor de Bundestag in september gelukt om in het Duitse parlement te komen. Als eenling naast zes andere fracties van tussen de 39 en 206 zetels. Hoe hebben ...

FNP Fryslan EFA-con
15-10-2021

EFA unaniem achter FNP-motie over wonen

De FNP heeft vandaag unanieme steun gekregen voor haar motie over wonen tijdens het EFA-congres in Brussel. Met de motie wil de partij meer ruimte creëren voor maatregelen op het gebied van wonen en oproepen om de beschikbare Europese programma& ...

FNP Fryslan Actie
09-03-2021

FNP: Grote vraagtekens bij beëindiging immuniteit Catalaanse EP-leden

De Statenfractie van de FNP heeft grote vraagtekens bij het besluit van het Europees Parlement om de immuniteit van drie Catalaanse parlementsleden op te heffen. De manier waarop een meerderheid van de Europarlementariërs drie van hun collega&rs ...

FNP Fryslan Roel fal
22-02-2021

In memoriam Roel Falkena 1936-2021

Op 20 februari 2021 overleed Roel Falkena. Een droevig bericht dat veel gedachten oproept. De betekenis van deze markante man voor de FNP kan niet gemakkelijk worden overschat. Van het begin af aan was hij betrokken en later diende hij de partij in t ...

FNP Fryslan Europese commi
20-01-2021

Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement

De Friese Staten hebben vandaag unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de Europese Commissie. Die heeft vorige week geweigerd om naar aanleiding van het burgerinitiatief Minority SafePack met nieuw beleid en wetgeving voor taalminderheden en ...

FNP Fryslan Logo bre
14-12-2020

Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. ...

FNP Fryslan Server
11-12-2020

FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van TopDutch krijgt ook in Provinciale Staten van Fryslân nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen samen schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het doorzetten van dez ...

FNP Fryslan EFA
14-10-2020

Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden

Op de jaarlijkse EFA-conferentie van regionale partijen in Europa onlangs zijn twee moties van de FNP met algemene stemmen aangenomen. De ene motie pleit voor meer regionale inbreng in de zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'. Met de ...

FNP Fryslan Comite voor de re
13-10-2020

Europe-Direct vestiging naar Fryslân brengen

De FNP wil dat Fryslân weer een Europe-Direct vestiging krijgt. Dat is een vrij toegankelijk informatiepunt waar inwoners, overheden, bedrijven en instellingen kennis over Europa kunnen verkrijgen. Zo'n informatiepunt kan volgens de FNP helpen ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer