NIEUWS

Tag: Buorkje yn Fryslan


FNP Fryslan Ge
01-10-2021

Stijging aantal geiten aanleiding tot nieuwe geitenstop

Het aantal koeien en geiten in Fryslân is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal koeien steeg licht met 0,4%, maar met name het aantal geiten steeg aanzienlijk met 9,6% tot 27.000. De toename van met name het aantal geiten baart de Statenfract ...

FNP Fryslan Ki
14-06-2021

FNP en PvdA willen een miljoen euro voor landbouwtransitiefonds

Eind juni komen FNP en PvdA met een motie om een nieuw landbouwtransitiefonds van één miljoen euro in het leven te roepen. Daarmee kunnen agrarische bedrijven die willen omschakelen straks gemakkelijker de overstap maken naar natuur-inc ...

FNP Fryslan Werkbezoek de wa
12-02-2021

Werkbezoek aan burgerinitiatief ‘De Warren natuurlijk groen’

De Statenfractie van de FNP had woensdag een aangenaam gesprek met de mensen van het burgerinitiatief De Warren natuurlijk groen, die plannen hebben ontwikkeld om De Warren bij Burgum als groen cultuurlandschap in stand te houden en te versterken. Ti ...


FNP Fryslan
07-01-2021

FNP Fryslân roept initiatiefnemers wolvenhek op tot realiteitszin

De provinciale fractie van de Fryske Nasjonale Partij heeft kennisgenomen van het initiatief van de stichting Wolvenhek Fryslân. Met dit initiatief wil de stichting vestiging van de wolf in Fryslân voorkomen door middel van een hek van he ...

FNP Fryslan Kassen by berl
08-12-2020

FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras

Dit weekend werd duidelijk dat paprikateler Jaap Vink uit Bitgum en de agrarische natuurvereniging De Alde Delte uit Beetsterzwaag de dreiging boven het hoofd hangt dat hun houtsnippercentrales vrijdag al dicht moeten. Op aandringen van de milieuclub ...

FNP Fryslan Wo
24-11-2020

Opinie: Biedt perspectief

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de la ...

FNP Fryslan
21-09-2020

FNP: Fryslân moet zich aansluiten bij wolvencommissie Drenthe

De FNP wil dat Fryslân zich aansluit bij de Drentse wolvencommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties en werkt volop aan maatregelen om vee te beschermen tegen aanvallen van de wo ...

FNP Fryslan Jabikskrúswoa
19-08-2020

FNP: eigen regels schadelijke planten naleven

De FNP stelt opnieuw vragen over de naleving van de twee provinciale verordeningen met betrekking tot de bestrijding van schadelijke planten. Die planten zijn een gevaar voor melkvee en paarden, vooral als Jacobskruiskruid of distels in hooi of kuil ...

FNP Fryslan Foto elan kompost1
02-07-2020

Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost

De FNP vindt dat de provincie Fryslân zich moet inzetten om de zogenaamde groenstations te stimuleren en weer op gang te helpen. Bij de groenstations wordt op het erf van agrarische bedrijven uit groenafval uit de directe omgeving compost gemaa ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer