NIEUWS

Tag: Bioferskaat


FNP Fryslan Plas
07-05-2022

De ruimte. Het landschap. Ons goud! Veldbezoek weidevogels Raard.

Het wemelt momenteel van de jonge vogels in het veld. Door de droogte wordt de bovengrond hard. De vogels hebben moeite om bij hun voedsel te komen. Een plas-dras op het land in een goed middel om hier wat aan te doen. De Statenfractie van de FNP was ...

FNP Fryslan Tuini
03-09-2021

Provinciale fracties willen afbouw gebruik pesticiden

De provinciale fracties GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS willen een afbouw van het gebruik van chemische middelen tegen insecten, dieren, schimmels en ongewenste planten in Fryslân. Daarvoor dienen ze een voorstel in bij Provincia ...

FNP Fryslan Berm provinciale
11-06-2021

Ecologisch beheer provinciale bermen

Waarom maait de Provincie bermen van wegen en slootkanten plat die op dit moment in volle bloei staan? Natuur, duurzaamheid, landschapsbeleving en biodiversiteit moeten naast de verkeersveiligheid nog steeds uitgangspunt zijn voor het maaien van de p ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer