NIEUWS

Tag: Algemien


FNP Fryslan Pytsje de g
29-07-2021

Noardeastfryslân: Wethouder de Graaf stopt er definitief mee

FNP Wethouder Pytsje de Graaf legt per 1 september 2021 haar werk voorgoed neer. Eind maart werd ze getroffen door een beroerte en alhoewel het herstel redelijk gauw inzette, duurt verder herstel langer dan gedacht. De afgelopen vier maanden werd ze ...

FNP Fryslan Gerben van der
21-04-2021

Gerben van der Mei nieuw Statenlid voor de FNP

Gerben van der Mei uit Tzummarum heeft de belofte afgelegd als lid van Provinciale Staten van Fryslân. Hij volgt Sybren Posthumus op als Statenlid voor de FNP. ...

FNP Fryslan Iisbuorkerij aldema
04-02-2021

Landelijke Corona-regelingen MKB sluiten niet aan op Friese situatie

Landelijke Corona-steun sluit niet altijd goed aan bij de situatie van het Friese MKB. Dat constateert de FNP op basis van een eigen inventarisatie onder een groot aantal bedrijven in de regio. De Statenfractie vraagt aan het provinciebestuur (GS) om ...

FNP Fryslan Ald slûs rypts
14-01-2021

FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open

Kan het Wetterskip de fiets- en wandelpaden over het terrein van het gemaal Ryptsjerk zo gauw mogelijk weer open stellen? Dat vraagt de waterschapsfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân. ...

FNP Fryslan Under
22-12-2020

FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur

Hoe kan er zo snel mogelijk een ‘Jeugd-Obe'-prijs komen voor de beste Friese vertaling van jeugdliteratuur? Dat vragen de FNP en FvDF in de Friese Staten. Aanleiding is het grote succes van Pipi Langkous in het Fries. Op basis van enthousiaste ...

FNP Fryslan Server
11-12-2020

FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van TopDutch krijgt ook in Provinciale Staten van Fryslân nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen samen schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het doorzetten van dez ...

FNP Fryslan FNP aksje sions
13-11-2020

Vragen FNP over uitkleden acute zorg in Fryslân

De FNP maakt zich zorgen over de plannen van het Rijk met de spoedeisende zorg in Nederland. Met het mogelijk uitkleden van de zogenaamde ‘acute zorg', concentratie en opschaling kan dat een negatief effect hebben op de bereikbaarheid van de zo ...

FNP Fryslan Snobbers
10-11-2020

Maak werk van zichtbaarheid Fries

De FNP wil dat de Provincie Fryslân de Friese gemeenten, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven meer actief informeert en stimuleert om de Friese taal zichtbaar te maken. Uit een nieuw rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' blijkt ...

FNP Fryslan EFA
14-10-2020

Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden

Op de jaarlijkse EFA-conferentie van regionale partijen in Europa onlangs zijn twee moties van de FNP met algemene stemmen aangenomen. De ene motie pleit voor meer regionale inbreng in de zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'. Met de ...

FNP Fryslan Rein van der
16-09-2020

Rein van der Wal nieuw statenlid voor de FNP

In de vergadering van 16 september heeft Rein van der Wal uit Surhuisterveen de eed afgelegd als nieuw statenlid voor de FNP. Hij komt in de statenbankjes na het vertrek van Corlienke de Jong uit de politiek. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer