NIEUWS


FNP Fryslan Haven van lauwersoog (baykedevries-wikipe
24-08-2023

FNP roept college op om garnalenvissers te helpen

De FNP-Statenfractie wil dat het college er alles aan doet om de kafkaëske situatie voor de garnalenvissers op heel korte termijn te verhelpen. Hoewel ze tonnen hebben geïnvesteerd in het verduurzamen van hun schepen, dreigen ze na 1 oktobe ...

FNP Fryslan Rechtbank noord-neder
22-08-2023

FNP bezorgd over gebruik Fries bij de rechter

Naar aanleiding van een incident over het gebruik van het Fries bij een zaak in de rechtbank van Zwolle stelt de FNP-Statenfractie vragen aan het college. In die rechtszaak werd een getuige zijn recht onthouden om een Friese verklaring af te leggen. ...

FNP Fryslan 01. durk stoker1
23-07-2023

In Memoriam Durk Stoker

Durk Stoker is donderdag 20 juli op de leeftijd van 65 jaar overleden. Durk heeft verschillende functies binnen de FNP bekleed. ...

FNP Fryslan Installatie sijbe
19-07-2023

Sijbe Knol nieuwe FNP-gedeputeerde

Het nieuwe college van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is vandaag beëdigd in de Friese Statenzaal. De komende vier jaar zal het nieuwe college, met daarin FNP-er Sijbe Knol, de provincie besturen. De nieuwe FNP-fractieleider Gerben van der Mei gaf ...

FNP Fryslan
13-07-2023

Oparbeidzje foar Fryslân - het bestuursakkoord 2023 - 2027

Beste FNP-leden,

Op 6 juli schreven wij jullie over het bestuursakkoord waar de FNP haar verantwoordelijkheid voor zal nemen. Toen konden we nog niets over de inhoud zeggen. Vandaag is het dan ook zover en wordt het akkoord gepresenteerd aan d ...

FNP Fryslan
06-07-2023

FNP bereikt akkoord met BBB, CDA en ChristenUnie

Beste FNP-leden. Twee weken geleden hebben wij jullie ook geschreven. Toen waren wij nog maar net bijgekomen van de uitnodiging van informateur Stoffer om gesprekken aan te gaan met BBB, CDA en ChristenUnie om te komen tot een bestuursakkoord voor Fr ...

FNP Fryslan
23-06-2023

Formatie Fryslân 2023: informatie aan de FNP-leden

De afgelopen dagen hebben jullie het beslist meegekregen. Op dinsdag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe provinciale coalitie tussen BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie mislukt. De PvdA is aan het einde van het proces opgestapt. Deze gang van zaken h ...

FNP Fryslan Befrijingsfest
22-06-2023

FNP stelt vragen over besteding bevrijdingsgeld

De FNP wil dat het geld dat over is van de regeling voor festivals en projecten die aandacht geven aan de bevrijding en de vrijheid, wordt ingezet voor hetzelfde doel. Het college wil dat geld terug laten vloeien naar de algemene reserve. In juni 202 ...

FNP Fryslan Op het partijhuis van deb partisi in komot
22-05-2023

Bezoek aan FNP-zusterpartij in Griekenland

Afgelopen zondag waren er landelijke verkiezingen in Griekenland. Een kleine EFA-delegatie met voorzitter Lorena Lopez de Lacalle en EFA-vicevoorzitter Frank de Boer van de FNP was begin april op bezoek bij DEB Partisi, de partij van de Turkse minder ...

FNP Fryslan Goingaryp (google m
19-05-2023

Vragen over fietspad door weidevogelland Goingarijp

Vijf partijen uit de Staten, GrienLinks, FNP, SP, PvdD en D66 stellen vragen aan het Friese college over het voornemen om een recreatief fietspad door weidevogelland bij Goingarijp aan te leggen. Ook schreven zij een ingezonden stuk met kritiek op di ...

FNP Fryslan Winkel (pixa
16-05-2023

Oproep voor nieuw koopstromen-onderzoek Fryslân

Voor de leefbaarheid in Fryslân zijn vitale steden en dorpen onontbeerlijk. Daar komen vele functies samen: winkels, horeca, cultuur, toerisme, recreatie etc. Een zogenaamd koopstromenonderzoek biedt inzicht in het consumentengedrag. Waar gaan ...

FNP Fryslan Zandwinning (pixa
02-05-2023

Partijen zetten vraagtekens bij zandwinning IJsselmeer

De geplande zandwinning in het IJsselmeer kan op minder steun rekenen dan verwacht. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wilde de zandwinning mogelijk maken voor de woningbouw, maar als het aan politieke partijen ligt kan de minister bet ...

FNP Fryslan Bouwmater
21-04-2023

GrienLinks en FNP stellen vragen over risico’s staalslakken

GrienLinks en FNP willen van het college weten wat zij vinden van het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat aangeeft dat er te weinig regels zijn voor het gebruik van staalslakken in de (wegen)bouw. ...

FNP Fryslan Fedde breeu
17-04-2023

Statenlid Fedde Breeuwsma maakt plaats voor Gerben van der Mei

FNP-Statenlid Fedde Breeuwsma uit Dokkum stelt zijn zetel beschikbaar aan partijgenoot Gerben van der Mei uit Tzummarum. De aanleiding hiervoor is de verkiezingsuitslag (4 zetels voor de FNP) en het feit dat de partij waarschijnlijk in de oppositie k ...

FNP Fryslan Sijbe
31-03-2023

Erg jammer, maar wij blijven strijdbaar

De FNP reageert teleurgesteld op het eindrapport van informateur Stoffer. In het rapport adviseert de heer Stoffer om een combinatie van de partijen BBB, PvdA, CDA en CU verder te laten onderzoeken of zij een akkoord kunnen sluiten. ...

FNP Fryslan Von der leyen - source ec-audiovisual service-etienne ans
27-03-2023

FNP krijgt antwoord uit Brussel over de wolf

De FNP Statenfractie heeft vorige week uitgebreid antwoord gekregen van de Europese Commissie op haar verzoek om de beschermingsstatus van de wolf aan te passen. Daarbij gaat de Europese Commissie in op de mogelijkheden van het EU-beleid om veehouder ...

FNP Fryslan Ferljochting fytspaad tsjummearum (google m
22-03-2023

FNP stelt vragen over ontbrekende straatverlichting in Tzummarum

FNP Statenlid Gerben van der Mei stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de verkeersveiligheid van de provinciale weg N384/Hegesylsterwei. Bij de aanleg van het fietspad in de bebouwde kom van Tzummarum is twee jaar geleden geen str ...

FNP Fryslan Auke van der
18-03-2023

Auke van der Goot (FNP) kandidaat nummer 1 voor Eerste Kamer

FNP’er Auke van der Goot uit Groningen is zaterdag in de Bilt gekozen als kandidaat nummer 1 voor een zetel in de Eerste Kamer namens OPNL. De FNP en andere regionale en lokale partijen in het land haalden woensdag bij de Provinciale Statenverk ...

FNP Fryslan Verkiezingsavond
16-03-2023

FNP groeit ook deze verkiezingen

De verkiezingen voor Provinciale Staten van gisteren hebben laten zien dat de inwoners van Fryslân een sterk regionaal geluid willen. Naast de BBB, de grote winnaar van deze verkiezingen, is de FNP er in geslaagd om duizenden extra kiezers aan ...

FNP Fryslan Sweefb
15-03-2023

Stem FNP op 15 maart! Thuis in Fryslân

Zo doen we dat hier!
In Fryslân lopen we in veel zaken voorop. We zijn blij met de ruimte om ons heen, onze taal en cultuur en hoe we dingen hier aanpakken. Soms zijn we net wat minder gehaast dan verderop in ons land. Tijd die we gebruiken ...

10-03-2023

Het failliet van de Haagse politiek

Met nog een week tot de verkiezingen van Provinciale Staten draait de Haagse campagnemachine op volle toeren. Met een opgezette strijd tussen links en rechts. Met landelijke kopstukken die met dictaten de provinciale filialen opdragen partijen uit te ...

23-02-2023

Tweede keer binnen één jaar nepnieuws tegen FNP

FNP zet door met inspirerende campagne ...

20-02-2023

FNP: Optochten en dorpsfeesten verdienen steun

Optochten met versierde wagens zorgen voor veel plezier in onze Friese dorpen. De inwoners zijn al maanden eerder in het spier met de voorbereidingen van de optochten en het bouwen van de wagens. De optochten zelf trekken vaak duizenden mensen naar d ...

06-02-2023

FNP vraagt hulp Von der Leyen bij aanpak wolf – maak beheersmaatregelen mogelijk

In een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vraagt de FNP om de beschermingsstatus van de wolf in Fryslân op korte termijn aan te passen. Als de Europese Commissie dat doet, dan krijgt de provincie de mogelijkheid ...

03-02-2023

Vragen over ontheffingen voor grote schepen op vaarweg Heerenveen

Wopke Veenstra (FNP) en Elsa van der Hoek (GrienLinks) stellen samen vragen aan het college over de ontheffingen voor grote schepen (110 m lang, klasse Va) op de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne. ...

31-01-2023

1500 regentonnen voor de inwoners van Fryslân!

De Provincie Fryslân stelt een regeling open waarmee inwoners straks gratis een regenton kunnen krijgen. De Provincie stelt mar liefst 1500 tonnen beschikbaar. ...

23-01-2023

Toekomst lacht FNP toe op jubileumfeest

De toekomst stond centraal op het jubileumfeest van de FNP op 21 januari, dat meer dan 180 bezoekers trok. Met de campagnestart voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân en met een symposium over de verdere toekomst. Er ...

18-01-2023

PvdA, VVD, D66 en FNP: Geef het geluid van de jongeren een plek op it Provinsjehuis

De provincie besluit over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van jongeren in Fryslân. Die besluiten gaan bijvoorbeeld over het klimaat, wonen, landbouw, natuur, cultuur en de voorzieningen in je dorp of wijk. Volgens de Statenfrac ...

17-01-2023

FNP: Wij laten Holwerd niet verzuipen

De fractie van de FNP heeft kennis genomen van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om een negatief advies uit te brengen over de voortgang van Holwerd aan Zee. De FNP is zo ver nog niet. ...

16-01-2023

Kinderhartchirurgie Groningen moet blijven

Minister Kuipers van Volksgezondheid houdt vast aan plannen om de kinderhartchirurgie in twee ziekenhuizen te concentreren. Daarmee is het behoud van de kinderhartchirurgie in het noorden van Nederland nog steeds in gevaar, een jaar na de grote demon ...

12-01-2023

FNP: wat zijn de effecten van EU-noodverordening voor ons landschap?

Net voor de kerstdagen heeft de Europese Unie een noodverordening aangenomen. Daarmee worden in alle landen van de EU de vergunningsprocedures voor de aanleg van hernieuwbare energie en energienetwerken korter en eenvoudiger gemaakt. De FNP is voor s ...

08-01-2023

Bertus Jans Postma 1929 - 2023

Zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde lid en strijder voor de Friese taal de Friese taal Bertus Jans Postma op 93-jarige leeftijd overleden is. ...

19-12-2022

FNP: reparatie aquaduct A7 moet hoogste prioriteit krijgen

De FNP vindt dat de problemen met het aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal in de A7 tussen Sneek en Joure zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. De FNP Statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde ...

07-12-2022

Partijen willen subsidieregeling voor huiseigenaren met funderingsschade

Bij de Statenvergadering op 21 december 2022 zullen Jochem Knol (GrienLinks), Wopke Veenstra (FNP) en Hetty Janssen (PvdA) een voorstel indienen voor een subsidieregeling voor mensen in het veenweidegebied met funderingsschade. ...

19-11-2022

Sijbe Knol bij de Fedde Schurer-lezing 2022: Friese Aanpak voor een Betere Toekomst

FNP-leider Sijbe Knol was vandaag één van de drie hoofdsprekers bij de Fedde Schurer-lezing. ...

19-11-2022

Jan Arendz nieuwe voorzitter FNP Fryslân

Jan Arendz uit Beetsterzwaag is de nieuwe voorzitter van FNP Fryslân. ...

18-11-2022

Bert Vollema voor FNP in Waterschapsbestuur

Bert Vollema (54) uit Tzum wordt in het Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Fryslân de opvolger van de in september plotseling overleden Yde Dijkstra uit Leeuwarden. De benoeming zal plaatsvinden tijdens de AB-vergadering van het Waterschap va ...

17-11-2022

FNP-raadslid naar Brussel voor workshop over meer vrouwen in de politiek

Vrijdag zal FNP raadslid Dieke van der Pol uit Waadhoeke meedoen aan een workshop over de participatie en empowerment van vrouwen in de politiek. Die zal plaatsvinden in het Europees Parlement in Brussel en wordt georganiseerd door de European Free A ...

15-11-2022

FNP spreekt in het Europees Parlement over de MSC Zoe

Europese hulp nodig voor veiligheid containerscheepvaart ...

10-11-2022

Friese Statenpartijen: lozingen afvalwater in Waddenzee onacceptabel

In de media zijn berichten verschenen dat lozingen van afval- en koelwater plaatsvinden op de Waddenzee en dat hierbij soms overtredingen worden geconstateerd. De Friese Statenfracties van GrienLinks, PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en Wiersma stellen daaro ...

08-11-2022

Eén miljoen euro voor MKB en verenigingsleven

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Steatelid Goudzwaard en de ChristenUnie freegje de provinsje om yn de begrutting fan it jier 2023 ien miljoen frij te meitsjen foar de enerzjy-problematyk. Dêrfan is 500.000 euro bestimd foar it M ...

04-11-2022

FNP heeft grote zorgen over lakse houding provincie bij Fries aan de universiteit

De FNP Statenfractie heeft veel vragen bij de opvolging van de hoogleraar Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. De komende jaren zal onderzoek en onderwijs in de Friese taal niet langer in handen zijn van een hoogleraar, maar van ...

02-11-2022

FNP: wat zijn de gevolgen van de Porthos-uitspraak voor Fryslân?

De FNP Statenfractie heeft vanochtend aan het college gevraagd om aan te geven wat de gevolgen zullen zijn van de jongste uitspraak fan de Raad van State met betrekking tot het natuurbeleid en de stikstof. De FNP wil weten wat de gevolgen zijn voor p ...

27-09-2022

Yde Dijkstra 1966 - 2022

Wij zijn aangedaan nu ús Yde Dijkstra er niet meer bij is. ...

24-09-2022

FNP zet in op Friese aanpak voor een betere toekomst - concept-programma 2023-2027

De mienskip, het landschap en plezierig wonen. Deze thema’s staan centraal in het FNP-conceptprogramma ‘Sa dogge wy dat hjir’ voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023. De partij wil het succes van 2022 in de gemeenten, to ...

13-09-2022

Zes Statenfracties vragen aan het college: wat is de NAM aan het doen?

Zes Friese Statenfracties GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66 maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond de NAM, de verkoop van de gasvelden, de gaswinning en de Waddenzee. Ze stellen vragen aan het college ...

30-08-2022

FNP: hoe gaat provincie om met planning en communicatie van infrastructuurprojecten?

De FNP Statenfractie wil van het college weten hoe het omgaat met de planning en communicatie van infrastructurele projecten. Wie bepaalt wanneer een werk precies wordt uitgevoerd en waar is dat van afhankelijk? En net zo belangrijk: hoe worden de ge ...

16-08-2022

FNP: geen algemeen zwemverbod voor het Friese water

Volgens berichten in de media zou het zwemmen in open water in de toekomst wel eens verboden kunnen worden. Een landelijke werkgroep is bezig met nieuwe aanbevelingen, en uit angst voor aansprakelijkheid zouden lagere overheden het vrij zwemmen in op ...

10-07-2022

Open brief aan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers

Beste Mark, Sigrid, Wopke en Gert-Jan,
Het is een grote puinhoop. Op eigenlijk alle beleidsterreinen. Het land wordt bestuurd door managers in plaats van visionairs. Lange tijd was visie voor jou, Mark, ‘als een olifant die het zicht belemme ...

02-07-2022

FNP komt met petitie tegen landelijk voornemen rekeningrijden

De Friese Nationale Partij (FNP), als woordvoerder van de regio, komt samen met Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe met een petitie tegen de landelijke invoering van het rekeningrijden. Met de plannen, zoals die gisteren werden aangekondigd door ...

30-06-2022

FNP ongerust over uniforme toepassing rekeningrijden

Volgens berichten in de media zal morgen in de ministerraad gesproken worden over wetgeving voor het rekeningrijden. Er zou in heel Nederland één uniform tarief per kilometer moeten komen, zo staat in het coalitieakkoord van Rutte IV. D ...

29-06-2022

Stikstof - De FNP tekent vandaag geen verklaring en vraagt om perspectief

Besluiten worden niet genomen op straat maar in het Provinciehuis. De inzet van de FNP als landbouwprovincie voor nu en in de toekomst zal stevig zijn. Maar wel op de plek waar het thuishoort. ...

14-06-2022

FNP: investeren in zichtbaarheid Fries en streektalen

De FNP Statenfractie wil 7 ton extra investeren in de zichtbaarheid van het Fries en de streektalen in Fryslân zoals het Bildts en het Stellingwarfs. De partij komt met een motie in Provinciale Staten. ...

10-06-2022

FNP verbijsterd over lompe aanpak stikstof regering

De regering kwam vandaag met zijn plannen voor het oplossen van de stikstofproblematiek, die nieuwe ontwikkelingen in Fryslân en Nederland al drie jaar lang op slot zet. Minister Van der Wal heeft daarmee een diktaat opgelegd om in sommige gebi ...

09-06-2022

FNP wil veilige recreatievaarweg naar Drachten

De FNP Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitkomsten van het onderzoek naar het ontvlechten van beroeps- en recreatieverkeer en het effect daarvan op de veiligheid. In 2019 had de fractie voorgesteld om ...

08-06-2022

Coalitiepartijen niet akkoord met invulling voorgestelde bezuinigingen

De coalitiepartijen in Provinciale Staten (CDA, PvdA, FNP en VVD) willen meer ruimte laten aan de nieuwe Provinciale Staten om keuzes te maken. Daarom willen zij nu niet definitief besluiten om te bezuinigen op cultuur en Friese taal, de economische ...

27-05-2022

Onze ruim 400 dorpen en plaatsen verdienen alle steun!

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de Provincie Fryslân moet bezuinigen. Teruglopende reserves, minder inkomsten uit aandelen, lagere opcenten en een herverdeling van het Provinciefonds door het Rijk leiden er toe dat de tijd voorbij i ...

23-05-2022

Slag om de ruimte: Friese regie blijft nodig

De FNP in Provinciale Staten wil dat Fryslân self bepaalt hoe de provincie er in de toekomst uit zal zien,, waar nieuwe woningen en wegen komen, hoe onze dorpen en landschappen er straks bij liggen. Rutte IV denkt daar heel anders over: in een ...

20-05-2022

NIEUWE DATUM: Presentatie in Wirdum over verbetering infrastructuur

Dinsdagmiddag 31 mei zal ingenieur Piet Muijzert in Hotel Duhoux in Wirdum spreken over zijn voorstellen om de infrastructuur van Fryslân en Noord-Nederland te verbeteren. De FNP heeft hem uitgenodigd om zijn plannen uit te leggen aan de Staten ...

14-05-2022

Steun voor FNP pleidooi containerveiligheid op politiek congres Gran Canaria

Alle moties van de FNP op het jaarlijkse congres van de European Free Alliance (EFA) zijn aangenomen. De Europese regionale partijen van de EFA waren vooral te spreken over de motie voor meer containterveiligheid, naar aanleiding van de ramp met de M ...

07-05-2022

De ruimte. Het landschap. Ons goud! Veldbezoek weidevogels Raard.

Het wemelt momenteel van de jonge vogels in het veld. Door de droogte wordt de bovengrond hard. De vogels hebben moeite om bij hun voedsel te komen. Een plas-dras op het land in een goed middel om hier wat aan te doen. De Statenfractie van de FNP was ...

06-05-2022

FNP naar politiek congres op Gran Canaria

Volgende week is een delegatie van de FNP op het congres van de European Free Alliance (EFA) om contacten aan te gaan met andere regionale en om steun te vragen voor een aantal belangrijke politieke kwesties. Daarnaast wordt in Las Palmas de Gran Can ...

04-05-2022

Theun Wiersma (50PLUS) kiest voor de FNP

Theun Wiersma, de politiek leider van 50PLUS in Fryslân, stapt over naar de FNP. Wiersma zit momenteel als eenmansfractie in de Friese Staten. Hij gaat zijn statenlidmaatschap voor 50PLUS deze periode afmaken, maar stelt zich in 2023 niet opnie ...

27-04-2022

FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA willen debat over verschraling openbaar vervoer

De Statenfracties van FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA willen op korte termijn een debat over de dreigende verschraling van het openbaar vervoer in Fryslân. Ze hebben ernstige zorgen dat het openbaar vervoer in de provincie verder wordt uitgeklee ...

07-04-2022

Kurrikulum.frl - Hoe komt het met vernieuwing van het schoolvak Fries ?

Minister Dennis Wiersma wil een punt zetten achter het landelijke project Curriculum.nu voor de vernieuwing van het onderwijs. De FNP wil weten wat dit betekent voor het vak Fries. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Poepjes ...

05-04-2022

Stimuleer preventieve maatregelen tegen wolf

De afgelopen weken regent het plaatjes van dode en aangevreten schapen, vooral in het zuiden en oosten van onze provincie. Een akelig gezicht en voor de schapenhouders een kwade droom die steeds vaker realiteit wordt. De oorzaak? Een Europees zeer be ...

22-03-2022

FNP wil debat over Lelylijn / Deltaplan in Provinciale Staten

De Statenfractie van de FNP heeft een debat aangevraagd in Provinciale Staten over de plannen voor de Lelylijn en het Deltaplan Noord-Nederland. Deze plannen gaan zo breed en er zitten zoveel verschillende ruimtelijke en politieke aspecten aan, dat h ...

21-03-2022

FNP wil landschaps-vriendelijk boeren stimuleren

Om landschapsvriendelijk boeren te stimuleren, willen de FNP-fractie in Provinciale Staten en in het Waterschap dat de uitzonderingen in het EU-landbouwbeleid voor waterrijke gebieden worden toegepast. In de nieuwe regels staat dat aan de randen van ...

18-03-2022

Doorbraak voor FNP bij verkiezingen gemeenteraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag heeft de FNP veel meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. De doorbraak was het hoogtepunt van een prachtige campagne, waarin je de boodschap van de FNP niet kon missen: op straat, in het landschap, o ...

17-03-2022

FNP komt met aanvalsplan wonen!

Wonen in Fryslân, een serieus probleem ...

30-06-2022 - FNP ongerust over uniforme toepassing rekeningrijden Lees verder >>
29-06-2022 - Stikstof - De FNP tekent vandaag geen verklaring en vraagt om perspectief Lees verder >>
14-06-2022 - FNP: investeren in zichtbaarheid Fries en streektalen Lees verder >>
10-06-2022 - FNP verbijsterd over lompe aanpak stikstof regering Lees verder >>
09-06-2022 - FNP wil veilige recreatievaarweg naar Drachten Lees verder >>
08-06-2022 - Coalitiepartijen niet akkoord met invulling voorgestelde bezuinigingen Lees verder >>
27-05-2022 - Onze ruim 400 dorpen en plaatsen verdienen alle steun! Lees verder >>
23-05-2022 - Slag om de ruimte: Friese regie blijft nodig Lees verder >>
20-05-2022 - NIEUWE DATUM: Presentatie in Wirdum over verbetering infrastructuur Lees verder >>
14-05-2022 - Steun voor FNP pleidooi containerveiligheid op politiek congres Gran Canaria Lees verder >>
07-05-2022 - De ruimte. Het landschap. Ons goud! Veldbezoek weidevogels Raard. Lees verder >>
06-05-2022 - FNP naar politiek congres op Gran Canaria Lees verder >>
04-05-2022 - Theun Wiersma (50PLUS) kiest voor de FNP Lees verder >>
27-04-2022 - FNP, PvdA, ChristenUnie en CDA willen debat over verschraling openbaar vervoer Lees verder >>
07-04-2022 - Kurrikulum.frl - Hoe komt het met vernieuwing van het schoolvak Fries ? Lees verder >>
05-04-2022 - Stimuleer preventieve maatregelen tegen wolf Lees verder >>
22-03-2022 - FNP wil debat over Lelylijn / Deltaplan in Provinciale Staten Lees verder >>
21-03-2022 - FNP wil landschaps-vriendelijk boeren stimuleren Lees verder >>
18-03-2022 - Doorbraak voor FNP bij verkiezingen gemeenteraad Lees verder >>
17-03-2022 - FNP komt met aanvalsplan wonen! Lees verder >>
15-03-2022 - FNP verzet zich tegen doorgeslagen regelgeving Lees verder >>
03-03-2022 - 160 jonge EU-politici pleiten in Marseille tegen invasie van Oekraïne Lees verder >>
08-02-2022 - Open brief aan de (noordelijke) leden van de Tweede Kamer Lees verder >>
26-01-2022 - Fries Parlement vierkant achter (kinder)hartcentrum UMCG Lees verder >>
22-01-2022 - Opinie: Goedkope kauwgum Lees verder >>
19-01-2022 - FNP: ook in 2022 corona-steun kleine maatschappelijke initiatieven Lees verder >>
12-01-2022 - FNP wil Friese solidariteit en steun in strijd Groningers Lees verder >>
04-01-2022 - FNP wil dat regiobeleid Rijk uitgaat van actuele cijfers en reële vraag Lees verder >>
29-12-2021 - FNP solidair voor behoud hartchirurgie UMCG Groningen Lees verder >>
14-12-2021 - FNP stelt vraagtekens bij grondaankopen De Burd Lees verder >>
03-12-2021 - FNP: Provincie, wijs gemeenten op mogelijkheden voor sturing woningmarkt Lees verder >>
27-11-2021 - Blog: FNP doet inspiratie op bij SSW in Noord-Duitsland Lees verder >>
17-11-2021 - Kan na zusterpartij SSW ook de FNP de stap maken naar de Tweede Kamer? Lees verder >>
16-11-2021 - FNP stelt Nederlandse regering in gebreke om Friese taal Lees verder >>
28-10-2021 - Opinie: De Friese taal als bliksemafleider? Lees verder >>
15-10-2021 - EFA unaniem achter FNP-motie over wonen Lees verder >>
02-10-2021 - Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden Lees verder >>
01-10-2021 - Stijging aantal geiten aanleiding tot nieuwe geitenstop Lees verder >>
29-09-2021 - FNP: Stoplicht op de Westhoek ‘waanzin’ Lees verder >>
28-09-2021 - Algemeen Bestuur Wetterskip wil geen wisselpolder bij de Westhoek Lees verder >>
22-09-2021 - Friese tolken in de rechtbank Lees verder >>
13-09-2021 - FNP stelt vragen zwemwater De Leijen-Burgumermar Lees verder >>
06-09-2021 - Statenpartijen verontwaardigd over vergunning voor gaswinning onder Waddenzee Lees verder >>
04-09-2021 - Opinie: Bouw daar waar wij willen wonen Lees verder >>
03-09-2021 - Provinciale fracties willen afbouw gebruik pesticiden Lees verder >>
30-08-2021 - Droogte, wateroverlast en aanpak van de zeedijken Lees verder >>
29-07-2021 - Noardeastfryslân: Wethouder de Graaf stopt er definitief mee Lees verder >>
08-07-2021 - Eben Haëzerschool in Dokkum is de winnaar van FNP-regenton-actie Lees verder >>
30-06-2021 - Terugkijken, stilstaan en vooruitkijken! Lees verder >>
14-06-2021 - FNP en PvdA willen een miljoen euro voor landbouwtransitiefonds Lees verder >>
11-06-2021 - Ecologisch beheer provinciale bermen Lees verder >>
07-06-2021 - FNP en PvdA willen regenwater opvangen: een ton voor een ton Lees verder >>
04-05-2021 - FNP stuurt brief aan de informateur: Geef ons de ruimte! Lees verder >>
21-04-2021 - Gerben van der Mei nieuw Statenlid voor de FNP Lees verder >>
19-04-2021 - FNP: Volksvertegenwoordiging buitenspel gezet bij bekendmaken Deltaplan Lees verder >>
16-04-2021 - FNP, CDA, PvdA en VVD: Bouwe blinder! Aan de slag! Lees verder >>
15-04-2021 - FNP zeer verbaasd over plannen energielandschap Waadhoeke Lees verder >>
14-04-2021 - Partijen kritisch over kosten verbonden partijen Lees verder >>
07-04-2021 - Sybren Posthumus (FNP) verlaat actieve politiek Lees verder >>
01-04-2021 - Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online Lees verder >>
31-03-2021 - Houd Fryslân bereikbaar Lees verder >>
29-03-2021 - FNP komt in actie: het nieuwe kabinet moet ophouden met gaswinning Lees verder >>
19-03-2021 - Aanpak funderingsschade veenweidegebied Lees verder >>
11-03-2021 - Opinie: Deltaplan ‘over’ het Noarden, niet voor en van het Noorden Lees verder >>
09-03-2021 - FNP: Grote vraagtekens bij beëindiging immuniteit Catalaanse EP-leden Lees verder >>
02-03-2021 - FNP: Duidelijkheid over Deltaplan voor het Noorden Lees verder >>
01-03-2021 - FNP: Doorpakken met aquathermie in Fryslân! Lees verder >>
22-02-2021 - In memoriam Roel Falkena 1936-2021 Lees verder >>
16-02-2021 - Kritiek op het stilletjes verlengen van een gaswinningsconcessie Lees verder >>
15-02-2021 - Verkeersveiligheid in Waskemeer: FNP werkbezoek Lees verder >>
12-02-2021 - Werkbezoek aan burgerinitiatief ‘De Warren natuurlijk groen’ Lees verder >>
11-02-2021 - Opinie: Sturing over eigen leven en eigen omgeving. Lees verder >>
10-02-2021 - FNP: Streven naar eigen onderwijsinspectie blijft staan Lees verder >>
05-02-2021 - Opinie Aant Jelle Soepboer: ‘Beste Amsterdammer, wonen in de regio vraagt aanpassingsvermogen’ Lees verder >>
05-02-2021 - #Seedyksesje 3. Een goed gesprek maar andere opvattingen. In gesprek met BBB Lees verder >>
04-02-2021 - Landelijke Corona-regelingen MKB sluiten niet aan op Friese situatie Lees verder >>
04-02-2021 - #Seedyksesje 2. Van Scheveningen naar de Westhoek. In gesprek met Code Oranje. Lees verder >>
03-02-2021 - GrienLinks, PvdA en FNP: Vragen over kabaal door uitbreiding oefengebied F35 Lees verder >>
01-02-2021 - #Seedyksesje 1. Een goed gesprek met Habtamu de Hoop. Lees verder >>
27-01-2021 - PvdA en FNP willen een oplossing voor geluidsoverlast door defensieradar Lees verder >>
26-01-2021 - FNP en CDA: Steun de amateurkunst in Fryslân Lees verder >>
20-01-2021 - Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement Lees verder >>
14-01-2021 - FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open Lees verder >>
13-01-2021 - Opinie over wolvenhek: Reële politiek duurt het langst Lees verder >>
07-01-2021 - FNP Fryslân roept initiatiefnemers wolvenhek op tot realiteitszin Lees verder >>
06-01-2021 - PvdA en FNP: Wees zuinig op ons landschap! Lees verder >>
30-12-2020 - Geen actie FNP rondom carbidschieten dit jaar Lees verder >>
22-12-2020 - FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur Lees verder >>
18-12-2020 - FNP: Bezorgd over gevaarlijk kruispunt Harkema Lees verder >>
14-12-2020 - Friese partijen staan achter Minority SafePack Lees verder >>
11-12-2020 - FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch Lees verder >>
08-12-2020 - FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras Lees verder >>
03-12-2020 - FNP, ChristenUnie en PvdA: Vervangend busvervoer moet beter Lees verder >>
02-12-2020 - Friese regering wil met de Antillen proberen het Fries en Papiaments in de Grondwet te krijgen Lees verder >>
25-11-2020 - FNP en ChristenUnie: propvolle bus in coronatijd niet acceptabel Lees verder >>
24-11-2020 - Opinie: Biedt perspectief Lees verder >>
18-11-2020 - Opinie: Beste Randstad bewoner, blijf van ons carbid af Lees verder >>
14-11-2020 - Fryslân verdient beter Lees verder >>
13-11-2020 - Vragen FNP over uitkleden acute zorg in Fryslân Lees verder >>
10-11-2020 - Maak werk van zichtbaarheid Fries Lees verder >>
03-11-2020 - Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil Fries en Papiaments in de hoogste wet Lees verder >>
21-10-2020 - Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid FNP Lees verder >>
19-10-2020 - FNP: ‘Noordelijk' verkiezingsdebat over regionale onderwerpen Lees verder >>
17-10-2020 - Blog: Bouw nieuwe woningen in elk dorp Lees verder >>
14-10-2020 - Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden Lees verder >>
13-10-2020 - Europe-Direct vestiging naar Fryslân brengen Lees verder >>
21-09-2020 - FNP: Fryslân moet zich aansluiten bij wolvencommissie Drenthe Lees verder >>
17-09-2020 - Reactie FNP op ‘Prinsjesdag' Lees verder >>
16-09-2020 - Rein van der Wal nieuw statenlid voor de FNP Lees verder >>
16-09-2020 - Afscheid Corlienke de Jong van Provinciale Staten Lees verder >>
14-09-2020 - FNP: landelijke cultuurgelden voortaan via de regio verdelen Lees verder >>
09-09-2020 - Brede zorgen in Provinciale Staten over communicatie Drents-Friese Wold Lees verder >>
02-09-2020 - Schriftelijke vragen FNP over ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân Lees verder >>
30-08-2020 - Sijbe Knol nieuwe voorzitter Statenfractie FNP Lees verder >>
24-08-2020 - FNP: buurtbus moet snel de weg weer op Lees verder >>
19-08-2020 - FNP: eigen regels schadelijke planten naleven Lees verder >>
10-08-2020 - Beschouwingen van de FNP op de financiële positie van het Wetterskip Lees verder >>
02-07-2020 - Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost Lees verder >>
30-06-2020 - Meer inzetten op vakmanschap Lees verder >>
23-06-2020 - FNP: betere bescherming weidevogelkuikens en reekalfjes door de inzet van drones Lees verder >>
18-06-2020 - FNP stelt vragen over het behoud van boomwallen in Fryslân Lees verder >>
16-06-2020 - FNP: goede vaarverbinding Afsluitdijk-Harlingen Lees verder >>
08-06-2020 - Kritiek op nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds Lees verder >>
05-06-2020 - FNP in Corona-tijd Lees verder >>
28-05-2020 - Openbare expertmeeting Thialf op 3 juni Lees verder >>
27-05-2020 - Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en inzet op innovatie en verduurzaming Lees verder >>
26-05-2020 - FNP wil ‘slank' Europabeleid Lees verder >>
19-05-2020 - Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering: kunnen studenten straks nog wel op school komen? Lees verder >>
15-05-2020 - Kritiek FNP op weghouden studenten uit het openbaar vervoer Lees verder >>
11-05-2020 - Schriftelijke vragen over de coupures/weingatten in de Slapersdijk nabij Anjum Lees verder >>
30-04-2020 - FNP: Zorg over behoud landschap in Noordwest-Fryslân Lees verder >>
21-04-2020 - FNP: Balans behouden tussen natuur en recreatie Lees verder >>
15-04-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Regels zonneladder bindend vaststellen Lees verder >>
09-04-2020 - FNP: integraal financieel crisispakket bij Provincie Lees verder >>
02-04-2020 - FNP: Woningbouw Goutum niet ten koste van weidevogels Lees verder >>
01-04-2020 - Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen Lees verder >>
16-03-2020 - De FNP is stil de komende tijd Lees verder >>
11-03-2020 - FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie Lees verder >>
11-03-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Geen energielandschap op goede landbouwgrond Lees verder >>
06-03-2020 - FNP: Provincie moet verklaring zandwinning IJsselmeer intrekken Lees verder >>
04-03-2020 - Expertmeeting 5G op initiatief van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren Lees verder >>
03-03-2020 - Vacature: communicatie-adviseur Lees verder >>
26-02-2020 - Bewijslast schade door gas- en zoutwinning moet bij bedrijven liggen, niet bij de burger Lees verder >>
24-02-2020 - FNP wil lagere kosten NOM Lees verder >>
12-02-2020 - FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie Lees verder >>
31-01-2020 - Acties tegen laagvliegroute JSF Lees verder >>
29-01-2020 - Fryslân in actie tegen laagvliegroute JSF (F35) Lees verder >>
22-01-2020 - Klaas Fokkinga nieuwe gedeputeerde FNP in College Provinciale Staten Friesland Lees verder >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS willen tempo met aanpak funderingen in veenweidegebied Lees verder >>
15-01-2020 - FNP stelt vragen over studentenaantal RUG Campus Fryslân Lees verder >>
15-01-2020 - FNP Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 te Hallum Lees verder >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutten voor ondertiteling raadsbijeenkomsten Lees verder >>
31-12-2019 - De FNP knalt het jaar uit ! Lees verder >>
24-12-2019 - Prettige kerstdagen! Lees verder >>
18-12-2019 - Financiële steun en zelfstandigheid voor de Fryske Akademy Lees verder >>
09-12-2019 - FNP: zijn oudere windmolens nog wel veilig? Lees verder >>
03-12-2019 - FNP: actie voor bestrijding schadelijk Jakobskruiskruid en distels Lees verder >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nieuwe bestuursvoorzitter FNP Lees verder >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat gedeputeerde FNP Lees verder >>
27-11-2019 - FNP heeft eigen voorstel voor recreatievaarweg Aldheadamsleat Lees verder >>
26-11-2019 - Zorgen FNP over sluiting huisartsenpraktijken platteland Lees verder >>
12-11-2019 - FNP wil opheldering over kruising bij Hallum Lees verder >>
30-10-2019 - Geslaagde actie voor vrijlaten Catalaanse gevangenen Lees verder >>
29-10-2019 - Statenvragen FNP over nieuwe kerndoelen Fries in het onderwijs Lees verder >>
22-10-2019 - FNP wil regie provincie bij oplossen PFAS-stoffen-crisis Lees verder >>
17-10-2019 - Johannes Kramer voorgedragen als burgemeester Noardeast-Fryslân Lees verder >>
16-10-2019 - De oplossing ligt in de regio Lees verder >>
11-10-2019 - FNP: Een Friese aanpak voor de PAS Lees verder >>
09-10-2019 - FNP: garanties voor toekomst Fryske Akademy Lees verder >>
07-10-2019 - FNP komt met tegenvoorstel verkiezing Eerste Kamer Lees verder >>
30-09-2019 - FNP wil dat de rotonde bij Marsum snel verbeterd wordt Lees verder >>
27-09-2019 - FNP: actie van de Provincie in Den Haag tegen de verhuurdersheffing Lees verder >>
25-09-2019 - Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders in provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
23-09-2019 - FNP stelt vragen over veiligheid bruggen in Fryslân Lees verder >>
20-09-2019 - FNP: kritiek op Miljoenennota regering Lees verder >>
05-09-2019 - FNP wil informatiepunt voor de nieuwe stikstofaanpak Lees verder >>
02-09-2019 - FNP wil opheldering over zonnepark IJsselmeer Lees verder >>
28-08-2019 - FNP vragen over subsidiekwestie Adelaarkerk Lees verder >>
05-08-2019 - FNP vragen over lening provincie aan kwekerij Hartman Lees verder >>
16-07-2019 - Vragen over bestrijding schadelijk Jacobskruiskruid Lees verder >>
08-07-2019 - Vragen in Staten over mogelijke komst zonneparken IJsselmeer Lees verder >>
03-07-2019 - FNP vragen over puntentelling en financiën Waddenfonds Lees verder >>
27-06-2019 - Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde Lees verder >>
26-06-2019 - De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo Lees verder >>
25-06-2019 - Bestaande infrastructuele knelpunten worden aangepakt Lees verder >>
24-06-2019 - Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs Lees verder >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje’ met veenweide en biodiversiteit Lees verder >>
20-06-2019 - Coalitie stimuleert vakmanschap en innovatie Lees verder >>
19-06-2019 - Veel ruimte voor bouwen in de dorpen Lees verder >>
18-06-2019 - Ons landschap wordt geen energiefabriek Lees verder >>
18-06-2019 - FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis Lees verder >>
13-06-2019 - FNP vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân Lees verder >>
28-05-2019 - Winst voor EFA-zusterpartijen FNP in Europa Lees verder >>
24-05-2019 - Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank Lees verder >>
19-05-2019 - FNP: opheldering over achterblijven Europese subsidies Lees verder >>
15-05-2019 - Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje Lees verder >>
09-05-2019 - Europese verkiezingen en de FNP Lees verder >>
04-04-2019 - Nauwelijks actie Europese Commissie na containerramp MSC Zoë Lees verder >>
19-03-2019 - Dáárom FNP Lees verder >>
18-03-2019 - Onze inzet voor de Friese weidevogels Lees verder >>
17-03-2019 - Onze inzet voor het Friese landschap Lees verder >>
16-03-2019 - Onze inzet voor Sneek Lees verder >>
15-03-2019 - Staatsbosheer minacht de bezoeker Lees verder >>
12-03-2019 - De zichtbare campagne van de FNP Lees verder >>
11-03-2019 - Onze inzet voor Zuidoost-Friesland Lees verder >>
10-03-2019 - Onze inzet voor Leeuwarden Lees verder >>
08-03-2019 - Europese partijen steunen pleidooi FNP tegen neerschieten weidevogels Lees verder >>
06-03-2019 - Kom met de dicobus naar Berltsum op 15 maart voor de Jûn foar Fryslân Lees verder >>
05-03-2019 - Onzet inzet voor het Wetterskip Lees verder >>
04-03-2019 - Bekijk de TV-spot voor de verkiezingen Lees verder >>
26-02-2019 - Zorgen over coulissenlandschap tussen Marsum en Berltsum Lees verder >>
19-02-2019 - Dorpen en wijken moeten profiteren van Windpark Fryslân Lees verder >>
05-02-2019 - FNP begint eigen podcast-uitzendingen Lees verder >>
02-02-2019 - Treinrit Randstad – Fryslân kan half uur sneller Lees verder >>
29-01-2019 - Zorgen over leefbaarheid bij huisvesting tijdelijke werknemers Lees verder >>
26-01-2019 - Stel nieuwe bioboeren vrij van belastingen Lees verder >>
21-01-2019 - FNP wil alternatieven voor dure adviesbureau’s Lees verder >>
11-01-2019 - FNP bevraagt vaklui in ambachtsdorp Joure Lees verder >>
08-01-2019 - Vragen FNP in Europees Parlement Lees verder >>
24-12-2018 - Doe de wolf een halsband om Lees verder >>
09-12-2018 - Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen Lees verder >>
04-11-2018 - Creatieve oplossingen bedenken voor tekort aan zorgpersoneel platteland Lees verder >>
25-10-2018 - FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân Lees verder >>
24-10-2018 - Zorgen over verplichte asbestsanering in Fryslân Lees verder >>
20-10-2018 - FNP: Grote zorgen over toekomst ziekenhuizen Fryslân Lees verder >>
17-10-2018 - Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd Lees verder >>
01-10-2018 - Fryslân kan prima zonder extra wind op land Lees verder >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lees verder >>
20-09-2018 - Doorgaan met steun voor dorpshuizen Lees verder >>
14-09-2018 - FNP vragen over verbetering Taalkado Lees verder >>
07-09-2018 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lees verder >>
03-09-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie 69 nu online Lees verder >>
06-08-2018 - Windturbines Nij Hiddum-Houw en IJsselmeer Lees verder >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lees verder >>
10-07-2018 - Wetterskip Fryslân - vergadering op 10 juli 2018 Lees verder >>
10-07-2018 - Hendrik ten Hoeve over de herindeling Lees verder >>
03-07-2018 - Meer Arriva treinen naar Sneek Lees verder >>
20-06-2018 - Statenvragen over veiligheid nieuwe brug Dronryp Lees verder >>
11-06-2018 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong in het Polytbureau over Veenweidediscussie Lees verder >>
24-05-2018 - Klimaat en milieu bij het Wetterskip Lees verder >>
22-05-2018 - Kramer tevreden over Mienskipsfonds Lees verder >>
18-05-2018 - FNP: meer investeren door Waddenfonds Lees verder >>
14-05-2018 - OSF: 'Eén op drie kiest lokaal' Lees verder >>
11-05-2018 - Vragen over afvalprobleem afgedankte molenwieken Lees verder >>
10-05-2018 - Vragen over de zoutwinning in Fryslân Lees verder >>
21-04-2018 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Release of Catalonian political prisoners Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Catalaanse politieke gevangenen vrij Lees verder >>
13-04-2018 - Steun voor FNP-moties op EFA-congres 2018 Lees verder >>
06-04-2018 - FNP: biodiversiteit in nieuw Europees landbouwbeleid Lees verder >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lees verder >>
28-03-2018 - Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion Lees verder >>
27-03-2018 - FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand Lees verder >>
26-03-2018 - Geld Waddenfonds behouden voor de regio Lees verder >>
22-03-2018 - Verkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Landelijk Kampioen Lees verder >>
15-03-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
14-03-2018 - FNP met 6 personen naar EFA-congres in Beieren Lees verder >>
12-03-2018 - Laat je geen Haagse dromen aansmeren Lees verder >>
05-03-2018 - Verkiezingen gemeenteraden 21 maart - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
26-02-2018 - Discussie-avond referendum Sleepwet 1 maart Heerenveen Lees verder >>
23-02-2018 - 24 februari - Manifestatie tegen gaswinning Groningen en Fryslân Lees verder >>
21-02-2018 - Geen toekomstig kernafval in Friese bodem Lees verder >>
12-02-2018 - Nalatenschap LF2018 - voorbij de evenementen Lees verder >>
07-02-2018 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
06-02-2018 - OSF bijdrage Donorwet in Eerste Kamer Lees verder >>
05-02-2018 - FNP: gratis bellen met ‘Jobinder' Lees verder >>
03-02-2018 - Landelijke regels circulaire economie aanpassen voor Fryslân Lees verder >>
25-01-2018 - Vaart maken met maatregelen paalrot en funderingsschade Lees verder >>
23-01-2018 - Onderzoek effekt gebruik kunstmest op veenweide Lees verder >>
16-01-2018 - Kramer vindt pulsverbod voor vissers een harde klap Lees verder >>
10-01-2018 - Vragen: ‘maximale vermindering' gaswinning Groningen voor Fryslân? Lees verder >>
19-12-2017 - FNP: vragen over nieuwe vertraging breedband internet Lees verder >>
13-12-2017 - Frijbûtser van december nu online - Nieuwjaarsreceptie 6 januari Rottevalle Lees verder >>
07-12-2017 - Algemene Beschouwingen OSF-FNP senator Hendrik ten Hoeve Lees verder >>
06-12-2017 - OSF tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
19-11-2017 - FNP: compensatie BTW-verhoging drinkwater via vermogen Vitens Lees verder >>
16-11-2017 - FNP vragen over toekomst zorgverzekeraar ‘De Friesland' Lees verder >>
07-11-2017 - FNP: Meer inzetten op geothermie Lees verder >>
06-11-2017 - FNP: stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen Lees verder >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lees verder >>
30-10-2017 - Verkiezing gemeenteraden 22 novimber 2017 Lees verder >>
30-10-2017 - FNP optimistisch over mogelijkheid zelfvoorziening energie in 2050 Lees verder >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nieuwe voorzitter OSF Lees verder >>
18-10-2017 - FNP wil lagere beheerskosten Fries financieringsfonds FOM Lees verder >>
11-10-2017 - Zorg over tekort aan huisartsen in Leeuwarden Lees verder >>
22-09-2017 - FNP vragen bevordering Friese Literatuur Lees verder >>
18-09-2017 - Frijbûtser van september 2017 nu online Lees verder >>
15-09-2017 - FNP: vragen over stadsstrand Leeuwarden Lees verder >>
13-09-2017 - FNP spreekt NL-regering aan op referendum Catalonië Lees verder >>
04-09-2017 - TV documentaire It Fryske Wetter Lees verder >>
03-09-2017 - Natuurbeheer in Fryslân: samen met boeren Lees verder >>
01-09-2017 - Visie nodig op een duurzaam energiebeleid Lees verder >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij neemt afscheid als voorzitter OSF Lees verder >>
14-08-2017 - FNP: Friese CdK Brok naar top Friesenbrücke in plaats van Paas? Lees verder >>
21-07-2017 - Kans niet voorbij laten gaan op aankoop natuurgrond Achtkarspelen Lees verder >>
19-07-2017 - Handen af van Schilkampen Lees verder >>
14-07-2017 - FNP wil opbrengsten verkeerscontrôles gebruiken voor verbeteren veiligheid Lees verder >>
11-07-2017 - Pak schade door ganzen in Europa aan Lees verder >>
26-06-2017 - Statenfractie FNP komt met motie steun Alde Fryske Tsjerken Lees verder >>
14-06-2017 - 'Ik ben geen plucheplakker' - Cees van Mourik in de Frijbûtser van juni Lees verder >>
08-06-2017 - Veel aandacht voor FNP in Locomotie tijdschrift OSF Lees verder >>
22-05-2017 - FNP wil opheldering over tekort 11 miljoen Waddenglas Lees verder >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' met wetsvoorstellen over fosfaatreductie Lees verder >>
11-05-2017 - Minder rompslomp voor subsidies biologische landbouw Lees verder >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Veel binnen gehaald voor FNP bij Kadernota' Lees verder >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei verdient veilige oplossing Lees verder >>
03-05-2017 - FNP: meertalig onderwijs bereikbaar en beschikbaar Lees verder >>
22-04-2017 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
14-04-2017 - Motie FNP: hoge energietarieven Liander aanpakken Lees verder >>
10-04-2017 - FNP Statenfractie op werkbezoek bij Jeugd Dansopleiding Lees verder >>
05-04-2017 - FNP werkbezoek Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lees verder >>
29-03-2017 - FNP: blij voor bewoners Noorderdwarsstraat Grou Lees verder >>
28-03-2017 - FNP: samenwerking over de grenzen met Friezen in Duitsland Lees verder >>
22-03-2017 - FNP zoekt Europese steun voor sluizen Kornwerderzand Lees verder >>
17-03-2017 - FNP-top naar congres in Katowice Lees verder >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-voorzitter FNP Lees verder >>
06-03-2017 - Frijbûtser in teken verkiezingen Tweede Kamer Lees verder >>
03-03-2017 - Lagere tarieven Liander voor sportclubs en consumenten Lees verder >>
14-02-2017 - FNP komt met motie ‘Het Bildts als erkende streektaal' Lees verder >>
13-02-2017 - FNP: veilige fietsoversteken N359 Gaasterland Lees verder >>
06-02-2017 - Frijbûtser februari nu online Lees verder >>
26-01-2017 - FNP: toch pontje kapotte brug Skûlenboarch Lees verder >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts voor Wielervereniging Otto Ebbens Lees verder >>
15-01-2017 - Fryske Natuer- en Miljeupriis voor Romke Kinderman Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: meer duidelijkheid over evenementenfonds SNN Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: actie voor Fries is steun in de rug Lees verder >>
21-12-2016 - FNP zeer ingenomen met kandidatuur Arno Brok Lees verder >>
12-12-2016 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
08-12-2016 - Werkbezoek FNP aan EFA-fractie Brussel Lees verder >>
05-12-2016 - FNP: heldere doelen met Taalplan Fries op school Lees verder >>
24-11-2016 - FNP'er Ten Hoeve in Eerste Kamer: tweedeling neemt toe door regering Lees verder >>
21-11-2016 - FNP enthousiast over aanpak dorpshuis Ried Lees verder >>
20-11-2016 - FNP bezoekt Keatsmuseum Franeker Lees verder >>
14-11-2016 - Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen Lees verder >>
11-11-2016 - FNP verklaart zich solidair met pro-Koerdische HDP Lees verder >>
09-11-2016 - Steun voor boeren die biologisch willen produceren Lees verder >>
02-11-2016 - Vragen over aanpak onveilige N354 Tsienzerburen Lees verder >>
31-10-2016 - Frijbûtser nu online Lees verder >>
28-10-2016 - Trein naar Zwolle moet vaker rijden Lees verder >>
27-10-2016 - Zeggenschap over de zorg naar de regio Lees verder >>
25-10-2016 - FNP vragen over KH2018 en meertaligheid Lees verder >>
20-10-2016 - Minder bezuinigen op Omrop Fryslân Lees verder >>
18-10-2016 - Duurzame energie en de regenboogvlag Lees verder >>
03-10-2016 - FNP deelt appels uit bij de Sionsberg Lees verder >>
27-09-2016 - FNP: uitstel besluitvorming N358 (Skieding) Lees verder >>
20-09-2016 - Kabinet steekt éénzijdig eigen loftrompet en laat regio links liggen Lees verder >>
17-09-2016 - Frijbûtser september nu online Lees verder >>
14-09-2016 - Gevolgen van een snelle energietransitie Lees verder >>
12-09-2016 - FNP: grondgebonden en biologische boeren ook bij overleg Provincie Lees verder >>
03-08-2016 - FNP: opnieuw actie voor openhouden ziekenhuis Sionsberg Lees verder >>
06-07-2016 - FNP: belang van de EU voor Fryslân in kaart brengen Lees verder >>
30-06-2016 - FNP: ecologisch beheer provinciale bermen Lees verder >>
23-06-2016 - FNP: Minder hinder in spits bij bruggen Afsluitdijk Lees verder >>
22-06-2016 - FNP pleit voor onderhoudsfonds KH2018 11-Fountains Lees verder >>
21-06-2016 - Dividend NOM steken in werkgelegenheid en economie Lees verder >>
20-06-2016 - FNP: meer ruimte voor grondgebonden en biologische landbouw Lees verder >>
09-06-2016 - Van taalpartij naar actiepartij voor Fryslân Lees verder >>
02-06-2016 - Meer kinderen bereiken met meertalig onderwijs Lees verder >>
26-05-2016 - Manifestatie tegen gaswinning in Fryslân Lees verder >>
25-05-2016 - FNP: zorg over fosfaatrechten kleine boer Lees verder >>
02-05-2016 - Opinie: Fryslân CETA- en TTIP-vrije zône Lees verder >>
02-05-2016 - Fryslân moet TTIP vrije zone worden Lees verder >>
28-04-2016 - Vraagtekens bij hoge kosten parkeren Provinciehuis Lees verder >>
22-04-2016 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
04-04-2016 - Geen permanente grenscontrôles in Europa Lees verder >>
25-03-2016 - Op weg naar een nieuwe Provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
21-03-2016 - FNP met 8 mensen naar congres op Corsica Lees verder >>
15-03-2016 - Referendum associatieverdrag Oekraïne Lees verder >>
12-03-2016 - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
11-03-2016 - Vacature fractiemedewerker Lees verder >>
02-03-2016 - Zorgen over het dempen van sloten Lees verder >>
02-03-2016 - OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân Lees verder >>
01-03-2016 - De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016 Lees verder >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP Lees verder >>
22-02-2016 - FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken Lees verder >>
16-02-2016 - Bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
15-02-2016 - FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin Lees verder >>
08-02-2016 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritisch in mediadebat Lees verder >>
04-02-2016 - FNP op werkbezoek in Spiker Ternaard Lees verder >>
29-01-2016 - Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein Lees verder >>
28-01-2016 - Geen geld voor sponsoring gala's en evenementen door SNN Lees verder >>
19-01-2016 - FNP: lagere pachtprijzen bij duurzaam bodembeheer Lees verder >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast bij In Bosk fan Minsken van Tryater Lees verder >>
06-01-2016 - Niet alles op één kaart zetten Lees verder >>
05-01-2016 - Partijvoorzitter: FNP vernieuwen en verbreden Lees verder >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP naar Pieter Weening Lees verder >>
31-12-2015 - Nederlands voorzitterschap EU teveel gericht op Randstad Lees verder >>
18-12-2015 - Historische Statenvergadering met Campus Fryslân Lees verder >>
17-12-2015 - Prachtig verkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lees verder >>
14-12-2015 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
09-12-2015 - FNP: snellere reparatie spoorbrug Ostfriesland Lees verder >>
25-11-2015 - FNP: actie omgekeerde bewijslast schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
13-11-2015 - Helikopters ambulancezorg vaak te laat Lees verder >>
12-11-2015 - FNP brengt Fryslân naar Brussel Lees verder >>
09-11-2015 - FNP komt op voor particulieren bij schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober nu online Lees verder >>
26-10-2015 - Vragen FNP over Omrop Fryslân in PS 28 oktober Lees verder >>
21-10-2015 - OSF eist vermindering gaswinning Lees verder >>
13-10-2015 - Bescherm de regionale omroepen Lees verder >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske Publike Omrop? Lees verder >>
07-10-2015 - Lof voor Algemene Beschouwingen FNP in Wetterskip Lees verder >>
28-09-2015 - Rijk én Provincie Fryslân meebetalen aan Omrop Fryslân Lees verder >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stuur allemaal een brief aan Dekker Lees verder >>
23-09-2015 - Regering teruggefloten over Omrop Fryslân via Europarlement Lees verder >>
22-09-2015 - Rechtbank en Hof: visie en flexibiliteit nodig Lees verder >>
17-09-2015 - Kamervragen OSF over schrappen status regionale organisaties monumentenzorg Lees verder >>
16-09-2015 - FNP vragen geluidsoverlast windturbines op land Lees verder >>
11-09-2015 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
10-09-2015 - Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan ! Lees verder >>
03-09-2015 - FNP: gevolgen voor Fryslân onderzoeken in zaak NAM Lees verder >>
31-08-2015 - FNP: rechtspraak Leeuwarden structureel overeind houden Lees verder >>
18-08-2015 - Fries effect CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied Lees verder >>
11-08-2015 - Steun voor polsstokspringen jeugd Lees verder >>
07-07-2015 - Vragen over fietstunnel in provinciale weg N358 Surhuizum Lees verder >>
24-06-2015 - FNP motie: toch tunnel Hollandiastraat Lees verder >>
19-06-2015 - FNP: zorg over banenverlies bij Onderwijsinspectie Lees verder >>
12-06-2015 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
02-06-2015 - Leden FNP steunen zelfstandige Omrop Lees verder >>
30-05-2015 - Alle provinciale mailadressen nu over op *.FRL Lees verder >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Eerste Opvolger bij Statenfractie Lees verder >>
27-05-2015 - FNP fel tegen Noordelijke plannen Omrop Fryslân Lees verder >>
26-05-2015 - FNP blij met Hendrik ten Hoeve in Senaat Lees verder >>
22-05-2015 - FNP: vragen over dreigende sluiting school Boksum Lees verder >>
21-05-2015 - Nieuw College in Staten van 20 mei 2015 Lees verder >>
15-05-2015 - FNP tevreden over nieuw Coalitieakkoord Lees verder >>
04-05-2015 - OSF zeker van zetel Eerste Kamer Lees verder >>
02-05-2015 - De nieuwe coalitie - ALG op 29 mei 2015 Lees verder >>
19-04-2015 - FNP motie brengt omgekeerde bewijslast mijnbouwschade naar Europa Lees verder >>
18-04-2015 - FNP motie: extra middelen voor biologische landbouw in Europa Lees verder >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga eerste opvolger FNP Lees verder >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt niet maar wil wel dingen bereiken Lees verder >>
28-03-2015 - Nieuwe Frijbûtser nu online Lees verder >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi in AB Wetterskip Lees verder >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijgt lintje na 12 jaar Provinciale Staten Lees verder >>
13-03-2015 - Niet onnodig nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen Lees verder >>
12-03-2015 - Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio's in Europa Lees verder >>
10-03-2015 - FNP: nu stappen zetten voor toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
10-03-2015 - Actie tegen nepaccount op Facebook Lees verder >>
09-03-2015 - Haagse Autoriteit grijpt in bij Friese breedband internet projekten Lees verder >>
26-02-2015 - FNP: omgekeerde bewijslast schade delfstofwinning Lees verder >>
23-02-2015 - Vragen over eenzijdige steun 'Noordelijke' ondernemersbeurs Lees verder >>
19-02-2015 - Hans Konst wil omwonenden niet betrekken bij zonneparken Lees verder >>
18-02-2015 - Waardevolle bomen bij station Leeuwarden behouden Lees verder >>
18-02-2015 - FNP: opkomen voor lokale initiatieven breedband internet Lees verder >>
13-02-2015 - Lokalo's aan de macht ? Lees verder >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip nu online Lees verder >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer