NIEUWS


FNP Fryslan StEFAn seidler en sijbe knol in ges
27-11-2021

Blog: FNP doet inspiratie op bij SSW in Noord-Duitsland

Afgelopen weekend was het dan zover. Met een mooie groep FNP’ers zijn we vertrokken in de richting van Noord-Friesland. Centraal stond het bezoek aan en de conferentie samen met ons EFA-zusterpartij SSW, met als onderwerp: ‘Hoe kunnen reg ...

FNP Fryslan FNP op bezoek bij
17-11-2021

Kan na zusterpartij SSW ook de FNP de stap maken naar de Tweede Kamer?

De SSW, de partij van de Deense en Friese minderheid in Duitsland, is het bij de verkiezingen voor de Bundestag in september gelukt om in het Duitse parlement te komen. Als eenling naast zes andere fracties van tussen de 39 en 206 zetels. Hoe hebben ...

FNP Fryslan Juridysk wurd
16-11-2021

FNP stelt Nederlandse regering in gebreke om Friese taal

De FNP stelt de Nederlandse regering formeel in gebreke omdat een deel van de Wet Gebruik Friese Taal nooit officieel in werking is getreden. Het gaat om het artikel dat in de processen-verbaal van de rechtbank alles in het Fries dient te worden opge ...

FNP Fryslan Kermis bij a
03-11-2021

FNP verzet zich tegen doorgeslagen regelgeving

Al lange tijd verzet de FNP zich tegen doorgeslagen regelgeving die het vrijwilligersorganisaties moeilijk maakt om voor de gemeenschap belangrijke evenementen te organiseren. In 2018 kwam de partij bijvoorbeeld met een `Meldpunt voor bedreigde tradi ...

FNP Fryslan Paleis van justitie leeuwa
28-10-2021

Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?

Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangrijk zijn voor verdachten om in de rechtbank in je eigen taal, de taal van het hart, op één van de meest kwetsbare mo ...

FNP Fryslan EFA-con
15-10-2021

EFA unaniem achter FNP-motie over wonen

De FNP heeft vandaag unanieme steun gekregen voor haar motie over wonen tijdens het EFA-congres in Brussel. Met de motie wil de partij meer ruimte creëren voor maatregelen op het gebied van wonen en oproepen om de beschikbare Europese programma& ...

FNP Fryslan Aanvalsplan w
11-10-2021

FNP komt met aanvalsplan wonen!

Wonen in Fryslân, een serieus probleem ...

FNP Fryslan Funderingssc
02-10-2021

Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

Acht partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stellen samen vragen aan het college over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied. ...

FNP Fryslan Ge
01-10-2021

Stijging aantal geiten aanleiding tot nieuwe geitenstop

Het aantal koeien en geiten in Fryslân is het afgelopen jaar gestegen. Het aantal koeien steeg licht met 0,4%, maar met name het aantal geiten steeg aanzienlijk met 9,6% tot 27.000. De toename van met name het aantal geiten baart de Statenfract ...

FNP Fryslan Westhoek
29-09-2021

FNP: Stoplicht op de Westhoek ‘waanzin’

Zijn ze wel goed bij hun verstand? Dat is de eerste reactie van de FNP Statenfractie op het nieuws dat de Vogelbescherming een stoplicht wil plaatsen op het Wad bij de Westhoek. Hiermee zou de grote toestroom van bezoekers wat moeten worden geregulee ...

FNP Fryslan Seedyk swarte
28-09-2021

Algemeen Bestuur Wetterskip wil geen wisselpolder bij de Westhoek

Het plan om bij de Westhoek van een landbouwpolder van 36 ha. een wisselpolder (toegankelijk voor zeewater) te maken stuit bij het Algemeen Bestuur van het Wetterskip op grote weerstand. Een motie hierover is aangenomen. Het was op initiatief van de ...

FNP Fryslan Gerjocht
22-09-2021

Friese tolken in de rechtbank

Op aandringen van de FNP stellen ChristenUnie en D66 vragen in de Tweede Kamer over de kwestie met de Friese tolken bij de rechtbank. ...

FNP Fryslan Blikje yn we
13-09-2021

FNP stelt vragen zwemwater De Leijen-Burgumermar

De officiële zwemlocatie bij Eastermar staat nog steeds met een oranje waarschuwing op de zwemwaterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Afgelopen zomer stond deze zelfs langdurig op rood vanwege de slechte waterkwaliteit. Er is steeds weer sprake v ...

FNP Fryslan Gasbo
06-09-2021

Statenpartijen verontwaardigd over vergunning voor gaswinning onder Waddenzee

Zes Statenpartijen (GrienLinks, FNP, PvdA, D66, SP, PvdD) zijn erg boos over het verstrekken van de vergunning voor het winnen van gas onder de Waddenzee bij Ternaard door de minister. Ze stellen vragen aan het Friese college. ...

FNP Fryslan Ni
04-09-2021

Opinie: Bouw daar waar wij willen wonen

Het is zover, de cijfers liggen op tafel. De gemeente Leeuwarden heeft laten onderzoeken wat iedereen allang wist. Maar liefst 84% van de jongeren wil in hun eigen dorp blijven wonen. Maar ook: maar liefst 21 dorpen zitten totaal op slot. Er is geen ...

FNP Fryslan Tuini
03-09-2021

Provinciale fracties willen afbouw gebruik pesticiden

De provinciale fracties GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS willen een afbouw van het gebruik van chemische middelen tegen insecten, dieren, schimmels en ongewenste planten in Fryslân. Daarvoor dienen ze een voorstel in bij Provincia ...

FNP Fryslan Ekskurzje Wetterskipsfraksje
30-08-2021

Droogte, wateroverlast en aanpak van de zeedijken

Droogte, wateroverlast, aanpak van de zeedijken. Geldkrapte, belastingverhoging en het Deltaplan. Er speelt van alles bij het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Lees hier in de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota voor de Begroting 2022 wat de i ...

FNP Fryslan Pytsje de g
29-07-2021

Noardeastfryslân: Wethouder de Graaf stopt er definitief mee

FNP Wethouder Pytsje de Graaf legt per 1 september 2021 haar werk voorgoed neer. Eind maart werd ze getroffen door een beroerte en alhoewel het herstel redelijk gauw inzette, duurt verder herstel langer dan gedacht. De afgelopen vier maanden werd ze ...

FNP Fryslan Eben haëzer do
08-07-2021

Eben Haëzerschool in Dokkum is de winnaar van FNP-regenton-actie

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol heeft gisteren een regenton overhandigd aan Rixte Zijlstra van de Eben Haëzerskoalle in Dokkum. De school was de gelukkige winnaar van een actie op de sociale media. De school heeft net nieuwe tuintjes aangelegd ...

FNP Fryslan Zweefb
30-06-2021

Terugkijken, stilstaan en vooruitkijken!

Bijdrage van FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol in de Statenvergadering van 30 juni 2021. ...

11-06-2021

Ecologisch beheer provinciale bermen

Waarom maait de Provincie bermen van wegen en slootkanten plat die op dit moment in volle bloei staan? Natuur, duurzaamheid, landschapsbeleving en biodiversiteit moeten naast de verkeersveiligheid nog steeds uitgangspunt zijn voor het maaien van de p ...

07-06-2021

FNP en PvdA willen regenwater opvangen: een ton voor een ton

FNP en de PvdA komen eind juni met een motie om 100.000 euro beschikbaar te maken voor een regeling waarmee wordt gestimuleerd dat gezinnen een regenton aanschaffen. Zo kunnen inwoners van Fryslân hemelwater vasthouden en een hoop water bespare ...

04-05-2021

FNP stuurt brief aan de informateur: Geef ons de ruimte!

In een schrijven aan de informateur vraagt de FNP Statenfractie aandacht voor de grote uitdagingen die in Fryslân en Nederland spelen. Als grootste regionale partij van Nederland sinds 1962, vraagt de partij de ruimte om op eigen wijze, passend ...

21-04-2021

Gerben van der Mei nieuw Statenlid voor de FNP

Gerben van der Mei uit Tzummarum heeft de belofte afgelegd als lid van Provinciale Staten van Fryslân. Hij volgt Sybren Posthumus op als Statenlid voor de FNP. ...

19-04-2021

FNP: Volksvertegenwoordiging buitenspel gezet bij bekendmaken Deltaplan

De FNP Statenfractie is buitengewoon ontstemd over de manier waarop noordelijke bestuurders de plannen voor het Deltaplan voor het Noorden vanochtend hebben bekendgemaakt. Over de hoofden van inwoners en gekozen volksvertegenwoordigers heen, zonder v ...

16-04-2021

FNP, CDA, PvdA en VVD: Bouwe blinder! Aan de slag!

Er is op dit moment een grote vraag naar woonruimte. Met de krapte vliegen de prijzen omhoog, niet alleen in de stad, ook in de dorpen. De kopers voor een deel uit ons eigen provincie of uit andere delen van Nederland. Een ander deel van de kopers be ...

15-04-2021

FNP zeer verbaasd over plannen energielandschap Waadhoeke

De FNP Statenfractie is zeer verbaasd over plannen van de gemeente Waadhoeke om nabij Sexbierum een grootschalig ‘energielandschap’ van 800 hectare aan te leggen en daar geconcentreerd alle energie op te willen wekken om in 2040 als gemee ...

14-04-2021

Partijen kritisch over kosten verbonden partijen

De fracties van FNP, GrienLinks en 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân (PS) willen meer inzicht in de kostenontwikkelingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Dat stellen ze voor in een suggestie aan de Noordelijke ...

07-04-2021

Sybren Posthumus (FNP) verlaat actieve politiek

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP houdt na meer dan tien jaar op als lid van de Friese Staten. Nieuwe uitdagingen zijn op zijn pad gekomen. Gerben van der Mei uit Tsjommearum volgt Posthumus op als Statenlid voor de FNP. De wisseling van de wach ...

01-04-2021

Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online

De fracties van FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66. ChristenUnie en CDA in Provinciale Staten hebben een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De partijen roepen iedereen op om massaal de ...

31-03-2021

Houd Fryslân bereikbaar

Houd Fryslân bereikbaar, met die oproep stellen ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en FNP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 30 maart hebben de Statenfracties kennis genomen van het transitieplan openbaar verv ...

29-03-2021

FNP komt in actie: het nieuwe kabinet moet ophouden met gaswinning

De FNP wil dat de nieuwe regering de belangen van inwoners boven de commerciële belangen van de mijnbouwbedrijven stelt. Nu in Den Haag wordt gezocht naar een nieuw kabinet dat kan rekenen op het vertrouwen van de inwoners van ons land, wordt he ...

19-03-2021

Aanpak funderingsschade veenweidegebied

Duizenden woningen in het Friese Veenweidegebied hebben tienduizenden euro's funderingsschade opgelopen door het lage grondwaterpeil. Ook elders in Nederland is sprake van funderingsschade, veroorzaakt door overheidsbeleid. De totale schade kan wel o ...

11-03-2021

Opinie: Deltaplan ‘over’ het Noarden, niet voor en van het Noorden

Een heleboel bestuurlijke drukte. Dat is de eerste uitkomst van de motie van CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch over de vraag naar plannen voor een Deltaplan voor het Noorden. En zie, die drukte ontstaat nu al. Wat hebben Flevoland, Fryslân, ...

09-03-2021

FNP: Grote vraagtekens bij beëindiging immuniteit Catalaanse EP-leden

De Statenfractie van de FNP heeft grote vraagtekens bij het besluit van het Europees Parlement om de immuniteit van drie Catalaanse parlementsleden op te heffen. De manier waarop een meerderheid van de Europarlementariërs drie van hun collega&rs ...

02-03-2021

FNP: Duidelijkheid over Deltaplan voor het Noorden

De FNP wil dat er meer duidelijkheid komt voor Provinciale Staten over het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden. De consequenties van dat Deltaplan met de Lelylijn en mogelijk 100.000 nieuwe woningen zijn volgens de partij zo groot voor Fryslâ ...

01-03-2021

FNP: Doorpakken met aquathermie in Fryslân!

De FNP Statenfractie stelt schriftelijke vragen over de ontwikkeling van aquathermie en is van mening dat het goed zou zijn als er een pilot komt waarin naar verschillende toepassingen wordt gekeken. Uit verschillende studie is gebleken dat aquatherm ...

22-02-2021

In memoriam Roel Falkena 1936-2021

Op 20 februari 2021 overleed Roel Falkena. Een droevig bericht dat veel gedachten oproept. De betekenis van deze markante man voor de FNP kan niet gemakkelijk worden overschat. Van het begin af aan was hij betrokken en later diende hij de partij in t ...

16-02-2021

Kritiek op het stilletjes verlengen van een gaswinningsconcessie

‘Dat bewoners, gemeenten en provincie niet eens door het Rijk en de gaswinner op de hoogte zijn gesteld over het verlengen van de gaswinningsconcessie Gorredijk is op zijn minst vreemd te noemen en niet meer van deze tijd.’ Jochem Knol st ...

15-02-2021

Verkeersveiligheid in Waskemeer: FNP werkbezoek

Op donderdag 11 februari zijn Wopke Veenstra en Rein van der Wal uit naam van de FNP Statenfractie op werkbezoek geweest in het dorp Waskemeer. Ze waren hier op uitnodiging van de commissie ‘Waskemeer verkeersveilig’. ...

12-02-2021

Werkbezoek aan burgerinitiatief ‘De Warren natuurlijk groen’

De Statenfractie van de FNP had woensdag een aangenaam gesprek met de mensen van het burgerinitiatief De Warren natuurlijk groen, die plannen hebben ontwikkeld om De Warren bij Burgum als groen cultuurlandschap in stand te houden en te versterken. Ti ...

11-02-2021

Opinie: Sturing over eigen leven en eigen omgeving.

Volgende week gaat het in de Staten van Fryslân over bestuurlijke vernieuwing. Als wij echt de bestuurlijke kracht van Fryslân willen versterken is er een grondige verandering nodig. Sommige voorstellen kunnen meehelpen om de eerste stapp ...

10-02-2021

FNP: Streven naar eigen onderwijsinspectie blijft staan

Adviesorgaan DINGtiid heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten het advies uitgebracht om de onderwijsinspectie over het Fries onder het toezicht van de rijksregering te houden. Te proberen om de verantwoordelijkheid voor het Fries naar de Provincie o ...

05-02-2021

Opinie Aant Jelle Soepboer: ‘Beste Amsterdammer, wonen in de regio vraagt aanpassingsvermogen’

Veel Amsterdammers verlaten de stad en trekken de regio in. Aant Jelle Soepboer heet hen welkom, maar kijkt er ook met gemengde gevoelens naar. ...

05-02-2021

#Seedyksesje 3. Een goed gesprek maar andere opvattingen. In gesprek met BBB

Zoals kortgeleden al aangekondigd gaat de FNP in de komende tijd in gesprek met andere partijen en kandidaten. Niet om een voorkeur uit te spreken, maar om Friese zaken op de agenda te zetten. In gesprek voor Fryslân! De zogenaamde Seedyksesjes ...

04-02-2021

Landelijke Corona-regelingen MKB sluiten niet aan op Friese situatie

Landelijke Corona-steun sluit niet altijd goed aan bij de situatie van het Friese MKB. Dat constateert de FNP op basis van een eigen inventarisatie onder een groot aantal bedrijven in de regio. De Statenfractie vraagt aan het provinciebestuur (GS) om ...

04-02-2021

#Seedyksesje 2. Van Scheveningen naar de Westhoek. In gesprek met Code Oranje.

Zoals kortgeleden al aangekondigd gaat de FNP in de komende tijd in gesprek met andere partijen en kandidaten. Niet om een voorkeur uit te spreken, maar om Friese zaken op de agenda te zetten. In gesprek voor Fryslân! De zogenaamde Seedyksesjes ...

03-02-2021

GrienLinks, PvdA en FNP: Vragen over kabaal door uitbreiding oefengebied F35

De Statenfracties GrienLinks, PvdA en FNP vrezen voor meer geluidsoverlast boven een groter deel van Fryslân door de uitbreiding van het militaire oefengebied. Hierover stellen ze vragen aan het Friese college. Onlangs heeft het ministerie een ...

01-02-2021

#Seedyksesje 1. Een goed gesprek met Habtamu de Hoop.

Zoals kortgeleden al aangekondigd gaat de FNP in de komende tijd in gesprek met andere partijen en kandidaten. Niet om een voorkeur uit te spreken, maar om Friese zaken op de agenda te zetten. In gesprek voor Fryslân! De zogenaamde Seedyksesjes ...

27-01-2021

PvdA en FNP willen een oplossing voor geluidsoverlast door defensieradar

De nieuwe SMART-L radar van Defensie zorgt voor overlast bij de inwoners van Wier. Deze nieuwe radarinstallatie maakt veel meer geluid dan zijn voorganger. ’s Nachts wordt de radar nu uitgeschakeld, maar dat is geen structurele oplossing voor d ...

26-01-2021

FNP en CDA: Steun de amateurkunst in Fryslân

Onlangs hebben de provincie en de gemeenten een brief van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) ontvangen. In de brief wordt een beroep gedaan op steun door de overheid aan de muziekkoepel. Door corona gaan tal van activiteiten ...

20-01-2021

Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement

De Friese Staten hebben vandaag unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de Europese Commissie. Die heeft vorige week geweigerd om naar aanleiding van het burgerinitiatief Minority SafePack met nieuw beleid en wetgeving voor taalminderheden en ...

14-01-2021

FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open

Kan het Wetterskip de fiets- en wandelpaden over het terrein van het gemaal Ryptsjerk zo gauw mogelijk weer open stellen? Dat vraagt de waterschapsfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân. ...


07-01-2021

FNP Fryslân roept initiatiefnemers wolvenhek op tot realiteitszin

De provinciale fractie van de Fryske Nasjonale Partij heeft kennisgenomen van het initiatief van de stichting Wolvenhek Fryslân. Met dit initiatief wil de stichting vestiging van de wolf in Fryslân voorkomen door middel van een hek van he ...

06-01-2021

PvdA en FNP: Wees zuinig op ons landschap!

De fracties van de FNP en de PvdA in de Staten hebben grote zorgen over de nieuwe beleidsregel die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 15 december 2020 heeft vastgesteld. Het gaat om de kenmerkende kwelderwallen, t ...

30-12-2020

Geen actie FNP rondom carbidschieten dit jaar

Naar aanleiding van vragen van onder andere de Veiligheidsregio Fryslân maakt de FNP nog een keer duidelijk dat de partij morgen, op oudejaarsdag, geen acties rondom het carbidschieten zal houden. ...

22-12-2020

FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur

Hoe kan er zo snel mogelijk een ‘Jeugd-Obe'-prijs komen voor de beste Friese vertaling van jeugdliteratuur? Dat vragen de FNP en FvDF in de Friese Staten. Aanleiding is het grote succes van Pipi Langkous in het Fries. Op basis van enthousiaste ...

18-12-2020

FNP: Bezorgd over gevaarlijk kruispunt Harkema

De FNP wil dat het college van Gedeputeerde Staten aan de slag gaat met een veilige oplossing voor het kruispunt in De Harkema met de provinciale weg N369. Op het kruispunt waren de laatste jaren meerdere ongelukken. ...

14-12-2020

Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. ...

11-12-2020

FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van TopDutch krijgt ook in Provinciale Staten van Fryslân nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen samen schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het doorzetten van dez ...

08-12-2020

FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras

Dit weekend werd duidelijk dat paprikateler Jaap Vink uit Bitgum en de agrarische natuurvereniging De Alde Delte uit Beetsterzwaag de dreiging boven het hoofd hangt dat hun houtsnippercentrales vrijdag al dicht moeten. Op aandringen van de milieuclub ...

03-12-2020

FNP, ChristenUnie en PvdA: Vervangend busvervoer moet beter

Reizigers die met de trein van Buitenpost naar Leeuwarden gaan moesten tijdens de werkzaamheden aan het spoor gebruik maken van bussen, die vervolgens stampvol zaten. De Statenfracties van de ChristenUnie, FNP en de PvdA krijgen hierover meerdere kla ...

02-12-2020

Friese regering wil met de Antillen proberen het Fries en Papiaments in de Grondwet te krijgen

Uit antwoorden op schriftelijke vragen blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt dat het Fries thuishoort in de Grondwet. Dat kan de status van de taal en de uitwerking van het Fries in andere wetten zeer versterken. Om d ...

25-11-2020

FNP en ChristenUnie: propvolle bus in coronatijd niet acceptabel

De fracties van FNP en ChristenUnie in Provinciale Staten hebben geconstateerd dat sommige Friese buslijnen in de spits propvol zitten. In de afgelopen paar weken kregen we verschillende klachten van reizigers die zich niet op hun gemak voelden met d ...

24-11-2020

Opinie: Biedt perspectief

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de la ...

18-11-2020

Opinie: Beste Randstad bewoner, blijf van ons carbid af

Open brief aan bewoners van de Randstad en de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ...

14-11-2020

Fryslân verdient beter

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

13-11-2020

Vragen FNP over uitkleden acute zorg in Fryslân

De FNP maakt zich zorgen over de plannen van het Rijk met de spoedeisende zorg in Nederland. Met het mogelijk uitkleden van de zogenaamde ‘acute zorg', concentratie en opschaling kan dat een negatief effect hebben op de bereikbaarheid van de zo ...

10-11-2020

Maak werk van zichtbaarheid Fries

De FNP wil dat de Provincie Fryslân de Friese gemeenten, het Wetterskip, supermarkten, instellingen en bedrijven meer actief informeert en stimuleert om de Friese taal zichtbaar te maken. Uit een nieuw rapport ‘Frysk yn de Ekonomy' blijkt ...

26-01-2021 - FNP en CDA: Steun de amateurkunst in Fryslân Lees verder >>
20-01-2021 - Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement Lees verder >>
14-01-2021 - FNP: fiets- en wandelpaden gemaal Ryptsjerk moeten weer open Lees verder >>
13-01-2021 - Opinie over wolvenhek: Reële politiek duurt het langst Lees verder >>
07-01-2021 - FNP Fryslân roept initiatiefnemers wolvenhek op tot realiteitszin Lees verder >>
06-01-2021 - PvdA en FNP: Wees zuinig op ons landschap! Lees verder >>
30-12-2020 - Geen actie FNP rondom carbidschieten dit jaar Lees verder >>
22-12-2020 - FNP en FvDF: stimuleer het Fries met vertalingen jeugdliteratuur Lees verder >>
18-12-2020 - FNP: Bezorgd over gevaarlijk kruispunt Harkema Lees verder >>
14-12-2020 - Friese partijen staan achter Minority SafePack Lees verder >>
11-12-2020 - FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch Lees verder >>
08-12-2020 - FNP: Help onze ondernemers uit het stikstofmoeras Lees verder >>
03-12-2020 - FNP, ChristenUnie en PvdA: Vervangend busvervoer moet beter Lees verder >>
02-12-2020 - Friese regering wil met de Antillen proberen het Fries en Papiaments in de Grondwet te krijgen Lees verder >>
25-11-2020 - FNP en ChristenUnie: propvolle bus in coronatijd niet acceptabel Lees verder >>
24-11-2020 - Opinie: Biedt perspectief Lees verder >>
18-11-2020 - Opinie: Beste Randstad bewoner, blijf van ons carbid af Lees verder >>
14-11-2020 - Fryslân verdient beter Lees verder >>
13-11-2020 - Vragen FNP over uitkleden acute zorg in Fryslân Lees verder >>
10-11-2020 - Maak werk van zichtbaarheid Fries Lees verder >>
03-11-2020 - Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil Fries en Papiaments in de hoogste wet Lees verder >>
21-10-2020 - Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid FNP Lees verder >>
19-10-2020 - FNP: ‘Noordelijk' verkiezingsdebat over regionale onderwerpen Lees verder >>
17-10-2020 - Blog: Bouw nieuwe woningen in elk dorp Lees verder >>
14-10-2020 - Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden Lees verder >>
13-10-2020 - Europe-Direct vestiging naar Fryslân brengen Lees verder >>
21-09-2020 - FNP: Fryslân moet zich aansluiten bij wolvencommissie Drenthe Lees verder >>
17-09-2020 - Reactie FNP op ‘Prinsjesdag' Lees verder >>
16-09-2020 - Rein van der Wal nieuw statenlid voor de FNP Lees verder >>
16-09-2020 - Afscheid Corlienke de Jong van Provinciale Staten Lees verder >>
14-09-2020 - FNP: landelijke cultuurgelden voortaan via de regio verdelen Lees verder >>
09-09-2020 - Brede zorgen in Provinciale Staten over communicatie Drents-Friese Wold Lees verder >>
02-09-2020 - Schriftelijke vragen FNP over ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân Lees verder >>
30-08-2020 - Sijbe Knol nieuwe voorzitter Statenfractie FNP Lees verder >>
24-08-2020 - FNP: buurtbus moet snel de weg weer op Lees verder >>
19-08-2020 - FNP: eigen regels schadelijke planten naleven Lees verder >>
10-08-2020 - Beschouwingen van de FNP op de financiële positie van het Wetterskip Lees verder >>
02-07-2020 - Kringloopgedachte vraagt meer wettelijke ruimte voor boerencompost Lees verder >>
30-06-2020 - Meer inzetten op vakmanschap Lees verder >>
23-06-2020 - FNP: betere bescherming weidevogelkuikens en reekalfjes door de inzet van drones Lees verder >>
18-06-2020 - FNP stelt vragen over het behoud van boomwallen in Fryslân Lees verder >>
16-06-2020 - FNP: goede vaarverbinding Afsluitdijk-Harlingen Lees verder >>
08-06-2020 - Kritiek op nieuw verdeelsysteem geld gemeentefonds Lees verder >>
05-06-2020 - FNP in Corona-tijd Lees verder >>
28-05-2020 - Openbare expertmeeting Thialf op 3 juni Lees verder >>
27-05-2020 - Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en inzet op innovatie en verduurzaming Lees verder >>
26-05-2020 - FNP wil ‘slank' Europabeleid Lees verder >>
19-05-2020 - Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering: kunnen studenten straks nog wel op school komen? Lees verder >>
15-05-2020 - Kritiek FNP op weghouden studenten uit het openbaar vervoer Lees verder >>
11-05-2020 - Schriftelijke vragen over de coupures/weingatten in de Slapersdijk nabij Anjum Lees verder >>
30-04-2020 - FNP: Zorg over behoud landschap in Noordwest-Fryslân Lees verder >>
21-04-2020 - FNP: Balans behouden tussen natuur en recreatie Lees verder >>
15-04-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Regels zonneladder bindend vaststellen Lees verder >>
09-04-2020 - FNP: integraal financieel crisispakket bij Provincie Lees verder >>
02-04-2020 - FNP: Woningbouw Goutum niet ten koste van weidevogels Lees verder >>
01-04-2020 - Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen Lees verder >>
16-03-2020 - De FNP is stil de komende tijd Lees verder >>
11-03-2020 - FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie Lees verder >>
11-03-2020 - FNP, CDA en 50PLUS: Geen energielandschap op goede landbouwgrond Lees verder >>
06-03-2020 - FNP: Provincie moet verklaring zandwinning IJsselmeer intrekken Lees verder >>
04-03-2020 - Expertmeeting 5G op initiatief van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren Lees verder >>
03-03-2020 - Vacature: communicatie-adviseur Lees verder >>
26-02-2020 - Bewijslast schade door gas- en zoutwinning moet bij bedrijven liggen, niet bij de burger Lees verder >>
24-02-2020 - FNP wil lagere kosten NOM Lees verder >>
12-02-2020 - FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie Lees verder >>
31-01-2020 - Acties tegen laagvliegroute JSF Lees verder >>
29-01-2020 - Fryslân in actie tegen laagvliegroute JSF (F35) Lees verder >>
22-01-2020 - Klaas Fokkinga nieuwe gedeputeerde FNP in College Provinciale Staten Friesland Lees verder >>
20-01-2020 - FNP en 50PLUS willen tempo met aanpak funderingen in veenweidegebied Lees verder >>
15-01-2020 - FNP stelt vragen over studentenaantal RUG Campus Fryslân Lees verder >>
15-01-2020 - FNP Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 te Hallum Lees verder >>
08-01-2020 - FNP: software Akademy benutten voor ondertiteling raadsbijeenkomsten Lees verder >>
31-12-2019 - De FNP knalt het jaar uit ! Lees verder >>
24-12-2019 - Prettige kerstdagen! Lees verder >>
18-12-2019 - Financiële steun en zelfstandigheid voor de Fryske Akademy Lees verder >>
09-12-2019 - FNP: zijn oudere windmolens nog wel veilig? Lees verder >>
03-12-2019 - FNP: actie voor bestrijding schadelijk Jakobskruiskruid en distels Lees verder >>
01-12-2019 - Wouter Wouda nieuwe bestuursvoorzitter FNP Lees verder >>
29-11-2019 - Klaas Fokkinga kandidaat gedeputeerde FNP Lees verder >>
27-11-2019 - FNP heeft eigen voorstel voor recreatievaarweg Aldheadamsleat Lees verder >>
26-11-2019 - Zorgen FNP over sluiting huisartsenpraktijken platteland Lees verder >>
12-11-2019 - FNP wil opheldering over kruising bij Hallum Lees verder >>
30-10-2019 - Geslaagde actie voor vrijlaten Catalaanse gevangenen Lees verder >>
29-10-2019 - Statenvragen FNP over nieuwe kerndoelen Fries in het onderwijs Lees verder >>
22-10-2019 - FNP wil regie provincie bij oplossen PFAS-stoffen-crisis Lees verder >>
17-10-2019 - Johannes Kramer voorgedragen als burgemeester Noardeast-Fryslân Lees verder >>
16-10-2019 - De oplossing ligt in de regio Lees verder >>
11-10-2019 - FNP: Een Friese aanpak voor de PAS Lees verder >>
09-10-2019 - FNP: garanties voor toekomst Fryske Akademy Lees verder >>
07-10-2019 - FNP komt met tegenvoorstel verkiezing Eerste Kamer Lees verder >>
30-09-2019 - FNP wil dat de rotonde bij Marsum snel verbeterd wordt Lees verder >>
27-09-2019 - FNP: actie van de Provincie in Den Haag tegen de verhuurdersheffing Lees verder >>
25-09-2019 - Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders in provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
23-09-2019 - FNP stelt vragen over veiligheid bruggen in Fryslân Lees verder >>
20-09-2019 - FNP: kritiek op Miljoenennota regering Lees verder >>
05-09-2019 - FNP wil informatiepunt voor de nieuwe stikstofaanpak Lees verder >>
02-09-2019 - FNP wil opheldering over zonnepark IJsselmeer Lees verder >>
28-08-2019 - FNP vragen over subsidiekwestie Adelaarkerk Lees verder >>
05-08-2019 - FNP vragen over lening provincie aan kwekerij Hartman Lees verder >>
16-07-2019 - Vragen over bestrijding schadelijk Jacobskruiskruid Lees verder >>
08-07-2019 - Vragen in Staten over mogelijke komst zonneparken IJsselmeer Lees verder >>
03-07-2019 - FNP vragen over puntentelling en financiën Waddenfonds Lees verder >>
27-06-2019 - Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde Lees verder >>
26-06-2019 - De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo Lees verder >>
25-06-2019 - Bestaande infrastructuele knelpunten worden aangepakt Lees verder >>
24-06-2019 - Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs Lees verder >>
21-06-2019 - Foarútbuorkje’ met veenweide en biodiversiteit Lees verder >>
20-06-2019 - Coalitie stimuleert vakmanschap en innovatie Lees verder >>
19-06-2019 - Veel ruimte voor bouwen in de dorpen Lees verder >>
18-06-2019 - Ons landschap wordt geen energiefabriek Lees verder >>
18-06-2019 - FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis Lees verder >>
13-06-2019 - FNP vragen over ontwikkelingen Omrop Fryslân Lees verder >>
28-05-2019 - Winst voor EFA-zusterpartijen FNP in Europa Lees verder >>
24-05-2019 - Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank Lees verder >>
19-05-2019 - FNP: opheldering over achterblijven Europese subsidies Lees verder >>
15-05-2019 - Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje Lees verder >>
09-05-2019 - Europese verkiezingen en de FNP Lees verder >>
04-04-2019 - Nauwelijks actie Europese Commissie na containerramp MSC Zoë Lees verder >>
19-03-2019 - Dáárom FNP Lees verder >>
18-03-2019 - Onze inzet voor de Friese weidevogels Lees verder >>
17-03-2019 - Onze inzet voor het Friese landschap Lees verder >>
16-03-2019 - Onze inzet voor Sneek Lees verder >>
15-03-2019 - Staatsbosheer minacht de bezoeker Lees verder >>
12-03-2019 - De zichtbare campagne van de FNP Lees verder >>
11-03-2019 - Onze inzet voor Zuidoost-Friesland Lees verder >>
10-03-2019 - Onze inzet voor Leeuwarden Lees verder >>
08-03-2019 - Europese partijen steunen pleidooi FNP tegen neerschieten weidevogels Lees verder >>
06-03-2019 - Kom met de dicobus naar Berltsum op 15 maart voor de Jûn foar Fryslân Lees verder >>
05-03-2019 - Onzet inzet voor het Wetterskip Lees verder >>
04-03-2019 - Bekijk de TV-spot voor de verkiezingen Lees verder >>
26-02-2019 - Zorgen over coulissenlandschap tussen Marsum en Berltsum Lees verder >>
19-02-2019 - Dorpen en wijken moeten profiteren van Windpark Fryslân Lees verder >>
05-02-2019 - FNP begint eigen podcast-uitzendingen Lees verder >>
02-02-2019 - Treinrit Randstad – Fryslân kan half uur sneller Lees verder >>
29-01-2019 - Zorgen over leefbaarheid bij huisvesting tijdelijke werknemers Lees verder >>
26-01-2019 - Stel nieuwe bioboeren vrij van belastingen Lees verder >>
21-01-2019 - FNP wil alternatieven voor dure adviesbureau’s Lees verder >>
11-01-2019 - FNP bevraagt vaklui in ambachtsdorp Joure Lees verder >>
08-01-2019 - Vragen FNP in Europees Parlement Lees verder >>
24-12-2018 - Doe de wolf een halsband om Lees verder >>
09-12-2018 - Vaklui in Fryslân verdienen het de ruimte te krijgen Lees verder >>
04-11-2018 - Creatieve oplossingen bedenken voor tekort aan zorgpersoneel platteland Lees verder >>
25-10-2018 - FNP: meer bevoegdheden is beter voor Fryslân Lees verder >>
24-10-2018 - Zorgen over verplichte asbestsanering in Fryslân Lees verder >>
20-10-2018 - FNP: Grote zorgen over toekomst ziekenhuizen Fryslân Lees verder >>
17-10-2018 - Behoud huisje Waling Dykstra in Holwerd Lees verder >>
01-10-2018 - Fryslân kan prima zonder extra wind op land Lees verder >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lees verder >>
20-09-2018 - Doorgaan met steun voor dorpshuizen Lees verder >>
14-09-2018 - FNP vragen over verbetering Taalkado Lees verder >>
07-09-2018 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lees verder >>
03-09-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie 69 nu online Lees verder >>
06-08-2018 - Windturbines Nij Hiddum-Houw en IJsselmeer Lees verder >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lees verder >>
10-07-2018 - Wetterskip Fryslân - vergadering op 10 juli 2018 Lees verder >>
10-07-2018 - Hendrik ten Hoeve over de herindeling Lees verder >>
03-07-2018 - Meer Arriva treinen naar Sneek Lees verder >>
20-06-2018 - Statenvragen over veiligheid nieuwe brug Dronryp Lees verder >>
11-06-2018 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong in het Polytbureau over Veenweidediscussie Lees verder >>
24-05-2018 - Klimaat en milieu bij het Wetterskip Lees verder >>
22-05-2018 - Kramer tevreden over Mienskipsfonds Lees verder >>
18-05-2018 - FNP: meer investeren door Waddenfonds Lees verder >>
14-05-2018 - OSF: 'Eén op drie kiest lokaal' Lees verder >>
11-05-2018 - Vragen over afvalprobleem afgedankte molenwieken Lees verder >>
10-05-2018 - Vragen over de zoutwinning in Fryslân Lees verder >>
21-04-2018 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Release of Catalonian political prisoners Lees verder >>
16-04-2018 - FNP: Catalaanse politieke gevangenen vrij Lees verder >>
13-04-2018 - Steun voor FNP-moties op EFA-congres 2018 Lees verder >>
06-04-2018 - FNP: biodiversiteit in nieuw Europees landbouwbeleid Lees verder >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lees verder >>
28-03-2018 - Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion Lees verder >>
27-03-2018 - FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand Lees verder >>
26-03-2018 - Geld Waddenfonds behouden voor de regio Lees verder >>
22-03-2018 - Verkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Landelijk Kampioen Lees verder >>
15-03-2018 - OSF-tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
14-03-2018 - FNP met 6 personen naar EFA-congres in Beieren Lees verder >>
12-03-2018 - Laat je geen Haagse dromen aansmeren Lees verder >>
05-03-2018 - Verkiezingen gemeenteraden 21 maart - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
26-02-2018 - Discussie-avond referendum Sleepwet 1 maart Heerenveen Lees verder >>
23-02-2018 - 24 februari - Manifestatie tegen gaswinning Groningen en Fryslân Lees verder >>
21-02-2018 - Geen toekomstig kernafval in Friese bodem Lees verder >>
12-02-2018 - Nalatenschap LF2018 - voorbij de evenementen Lees verder >>
07-02-2018 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
06-02-2018 - OSF bijdrage Donorwet in Eerste Kamer Lees verder >>
05-02-2018 - FNP: gratis bellen met ‘Jobinder' Lees verder >>
03-02-2018 - Landelijke regels circulaire economie aanpassen voor Fryslân Lees verder >>
25-01-2018 - Vaart maken met maatregelen paalrot en funderingsschade Lees verder >>
23-01-2018 - Onderzoek effekt gebruik kunstmest op veenweide Lees verder >>
16-01-2018 - Kramer vindt pulsverbod voor vissers een harde klap Lees verder >>
10-01-2018 - Vragen: ‘maximale vermindering' gaswinning Groningen voor Fryslân? Lees verder >>
19-12-2017 - FNP: vragen over nieuwe vertraging breedband internet Lees verder >>
13-12-2017 - Frijbûtser van december nu online - Nieuwjaarsreceptie 6 januari Rottevalle Lees verder >>
07-12-2017 - Algemene Beschouwingen OSF-FNP senator Hendrik ten Hoeve Lees verder >>
06-12-2017 - OSF tijdschrift Locomotie nu online Lees verder >>
19-11-2017 - FNP: compensatie BTW-verhoging drinkwater via vermogen Vitens Lees verder >>
16-11-2017 - FNP vragen over toekomst zorgverzekeraar ‘De Friesland' Lees verder >>
07-11-2017 - FNP: Meer inzetten op geothermie Lees verder >>
06-11-2017 - FNP: stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen Lees verder >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lees verder >>
30-10-2017 - Verkiezing gemeenteraden 22 novimber 2017 Lees verder >>
30-10-2017 - FNP optimistisch over mogelijkheid zelfvoorziening energie in 2050 Lees verder >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nieuwe voorzitter OSF Lees verder >>
18-10-2017 - FNP wil lagere beheerskosten Fries financieringsfonds FOM Lees verder >>
11-10-2017 - Zorg over tekort aan huisartsen in Leeuwarden Lees verder >>
22-09-2017 - FNP vragen bevordering Friese Literatuur Lees verder >>
18-09-2017 - Frijbûtser van september 2017 nu online Lees verder >>
15-09-2017 - FNP: vragen over stadsstrand Leeuwarden Lees verder >>
13-09-2017 - FNP spreekt NL-regering aan op referendum Catalonië Lees verder >>
04-09-2017 - TV documentaire It Fryske Wetter Lees verder >>
03-09-2017 - Natuurbeheer in Fryslân: samen met boeren Lees verder >>
01-09-2017 - Visie nodig op een duurzaam energiebeleid Lees verder >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij neemt afscheid als voorzitter OSF Lees verder >>
14-08-2017 - FNP: Friese CdK Brok naar top Friesenbrücke in plaats van Paas? Lees verder >>
21-07-2017 - Kans niet voorbij laten gaan op aankoop natuurgrond Achtkarspelen Lees verder >>
19-07-2017 - Handen af van Schilkampen Lees verder >>
14-07-2017 - FNP wil opbrengsten verkeerscontrôles gebruiken voor verbeteren veiligheid Lees verder >>
11-07-2017 - Pak schade door ganzen in Europa aan Lees verder >>
26-06-2017 - Statenfractie FNP komt met motie steun Alde Fryske Tsjerken Lees verder >>
14-06-2017 - 'Ik ben geen plucheplakker' - Cees van Mourik in de Frijbûtser van juni Lees verder >>
08-06-2017 - Veel aandacht voor FNP in Locomotie tijdschrift OSF Lees verder >>
22-05-2017 - FNP wil opheldering over tekort 11 miljoen Waddenglas Lees verder >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' met wetsvoorstellen over fosfaatreductie Lees verder >>
11-05-2017 - Minder rompslomp voor subsidies biologische landbouw Lees verder >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Veel binnen gehaald voor FNP bij Kadernota' Lees verder >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei verdient veilige oplossing Lees verder >>
03-05-2017 - FNP: meertalig onderwijs bereikbaar en beschikbaar Lees verder >>
22-04-2017 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
14-04-2017 - Motie FNP: hoge energietarieven Liander aanpakken Lees verder >>
10-04-2017 - FNP Statenfractie op werkbezoek bij Jeugd Dansopleiding Lees verder >>
05-04-2017 - FNP werkbezoek Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lees verder >>
29-03-2017 - FNP: blij voor bewoners Noorderdwarsstraat Grou Lees verder >>
28-03-2017 - FNP: samenwerking over de grenzen met Friezen in Duitsland Lees verder >>
22-03-2017 - FNP zoekt Europese steun voor sluizen Kornwerderzand Lees verder >>
17-03-2017 - FNP-top naar congres in Katowice Lees verder >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-voorzitter FNP Lees verder >>
06-03-2017 - Frijbûtser in teken verkiezingen Tweede Kamer Lees verder >>
03-03-2017 - Lagere tarieven Liander voor sportclubs en consumenten Lees verder >>
14-02-2017 - FNP komt met motie ‘Het Bildts als erkende streektaal' Lees verder >>
13-02-2017 - FNP: veilige fietsoversteken N359 Gaasterland Lees verder >>
06-02-2017 - Frijbûtser februari nu online Lees verder >>
26-01-2017 - FNP: toch pontje kapotte brug Skûlenboarch Lees verder >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts voor Wielervereniging Otto Ebbens Lees verder >>
15-01-2017 - Fryske Natuer- en Miljeupriis voor Romke Kinderman Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: meer duidelijkheid over evenementenfonds SNN Lees verder >>
22-12-2016 - FNP: actie voor Fries is steun in de rug Lees verder >>
21-12-2016 - FNP zeer ingenomen met kandidatuur Arno Brok Lees verder >>
12-12-2016 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
08-12-2016 - Werkbezoek FNP aan EFA-fractie Brussel Lees verder >>
05-12-2016 - FNP: heldere doelen met Taalplan Fries op school Lees verder >>
24-11-2016 - FNP'er Ten Hoeve in Eerste Kamer: tweedeling neemt toe door regering Lees verder >>
21-11-2016 - FNP enthousiast over aanpak dorpshuis Ried Lees verder >>
20-11-2016 - FNP bezoekt Keatsmuseum Franeker Lees verder >>
14-11-2016 - Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen Lees verder >>
11-11-2016 - FNP verklaart zich solidair met pro-Koerdische HDP Lees verder >>
09-11-2016 - Steun voor boeren die biologisch willen produceren Lees verder >>
02-11-2016 - Vragen over aanpak onveilige N354 Tsienzerburen Lees verder >>
31-10-2016 - Frijbûtser nu online Lees verder >>
28-10-2016 - Trein naar Zwolle moet vaker rijden Lees verder >>
27-10-2016 - Zeggenschap over de zorg naar de regio Lees verder >>
25-10-2016 - FNP vragen over KH2018 en meertaligheid Lees verder >>
20-10-2016 - Minder bezuinigen op Omrop Fryslân Lees verder >>
18-10-2016 - Duurzame energie en de regenboogvlag Lees verder >>
03-10-2016 - FNP deelt appels uit bij de Sionsberg Lees verder >>
27-09-2016 - FNP: uitstel besluitvorming N358 (Skieding) Lees verder >>
20-09-2016 - Kabinet steekt éénzijdig eigen loftrompet en laat regio links liggen Lees verder >>
17-09-2016 - Frijbûtser september nu online Lees verder >>
14-09-2016 - Gevolgen van een snelle energietransitie Lees verder >>
12-09-2016 - FNP: grondgebonden en biologische boeren ook bij overleg Provincie Lees verder >>
03-08-2016 - FNP: opnieuw actie voor openhouden ziekenhuis Sionsberg Lees verder >>
06-07-2016 - FNP: belang van de EU voor Fryslân in kaart brengen Lees verder >>
30-06-2016 - FNP: ecologisch beheer provinciale bermen Lees verder >>
23-06-2016 - FNP: Minder hinder in spits bij bruggen Afsluitdijk Lees verder >>
22-06-2016 - FNP pleit voor onderhoudsfonds KH2018 11-Fountains Lees verder >>
21-06-2016 - Dividend NOM steken in werkgelegenheid en economie Lees verder >>
20-06-2016 - FNP: meer ruimte voor grondgebonden en biologische landbouw Lees verder >>
09-06-2016 - Van taalpartij naar actiepartij voor Fryslân Lees verder >>
02-06-2016 - Meer kinderen bereiken met meertalig onderwijs Lees verder >>
26-05-2016 - Manifestatie tegen gaswinning in Fryslân Lees verder >>
25-05-2016 - FNP: zorg over fosfaatrechten kleine boer Lees verder >>
02-05-2016 - Opinie: Fryslân CETA- en TTIP-vrije zône Lees verder >>
02-05-2016 - Fryslân moet TTIP vrije zone worden Lees verder >>
28-04-2016 - Vraagtekens bij hoge kosten parkeren Provinciehuis Lees verder >>
22-04-2016 - Frijbûtser van april nu online Lees verder >>
04-04-2016 - Geen permanente grenscontrôles in Europa Lees verder >>
25-03-2016 - Op weg naar een nieuwe Provinciale Omgevingsvisie Lees verder >>
21-03-2016 - FNP met 8 mensen naar congres op Corsica Lees verder >>
15-03-2016 - Referendum associatieverdrag Oekraïne Lees verder >>
12-03-2016 - Frijbûtser van maart nu online Lees verder >>
11-03-2016 - Vacature fractiemedewerker Lees verder >>
02-03-2016 - Zorgen over het dempen van sloten Lees verder >>
02-03-2016 - OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân Lees verder >>
01-03-2016 - De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016 Lees verder >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP Lees verder >>
22-02-2016 - FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken Lees verder >>
16-02-2016 - Bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
15-02-2016 - FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin Lees verder >>
08-02-2016 - Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritisch in mediadebat Lees verder >>
04-02-2016 - FNP op werkbezoek in Spiker Ternaard Lees verder >>
29-01-2016 - Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein Lees verder >>
28-01-2016 - Geen geld voor sponsoring gala's en evenementen door SNN Lees verder >>
19-01-2016 - FNP: lagere pachtprijzen bij duurzaam bodembeheer Lees verder >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast bij In Bosk fan Minsken van Tryater Lees verder >>
06-01-2016 - Niet alles op één kaart zetten Lees verder >>
05-01-2016 - Partijvoorzitter: FNP vernieuwen en verbreden Lees verder >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP naar Pieter Weening Lees verder >>
31-12-2015 - Nederlands voorzitterschap EU teveel gericht op Randstad Lees verder >>
18-12-2015 - Historische Statenvergadering met Campus Fryslân Lees verder >>
17-12-2015 - Prachtig verkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lees verder >>
14-12-2015 - Frijbûtser december nu online Lees verder >>
09-12-2015 - FNP: snellere reparatie spoorbrug Ostfriesland Lees verder >>
25-11-2015 - FNP: actie omgekeerde bewijslast schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
13-11-2015 - Helikopters ambulancezorg vaak te laat Lees verder >>
12-11-2015 - FNP brengt Fryslân naar Brussel Lees verder >>
09-11-2015 - FNP komt op voor particulieren bij schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober nu online Lees verder >>
26-10-2015 - Vragen FNP over Omrop Fryslân in PS 28 oktober Lees verder >>
21-10-2015 - OSF eist vermindering gaswinning Lees verder >>
13-10-2015 - Bescherm de regionale omroepen Lees verder >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske Publike Omrop? Lees verder >>
07-10-2015 - Lof voor Algemene Beschouwingen FNP in Wetterskip Lees verder >>
28-09-2015 - Rijk én Provincie Fryslân meebetalen aan Omrop Fryslân Lees verder >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stuur allemaal een brief aan Dekker Lees verder >>
23-09-2015 - Regering teruggefloten over Omrop Fryslân via Europarlement Lees verder >>
22-09-2015 - Rechtbank en Hof: visie en flexibiliteit nodig Lees verder >>
17-09-2015 - Kamervragen OSF over schrappen status regionale organisaties monumentenzorg Lees verder >>
16-09-2015 - FNP vragen geluidsoverlast windturbines op land Lees verder >>
11-09-2015 - Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
10-09-2015 - Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan ! Lees verder >>
03-09-2015 - FNP: gevolgen voor Fryslân onderzoeken in zaak NAM Lees verder >>
31-08-2015 - FNP: rechtspraak Leeuwarden structureel overeind houden Lees verder >>
18-08-2015 - Fries effect CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied Lees verder >>
11-08-2015 - Steun voor polsstokspringen jeugd Lees verder >>
07-07-2015 - Vragen over fietstunnel in provinciale weg N358 Surhuizum Lees verder >>
24-06-2015 - FNP motie: toch tunnel Hollandiastraat Lees verder >>
19-06-2015 - FNP: zorg over banenverlies bij Onderwijsinspectie Lees verder >>
12-06-2015 - Frijbûtser van juni nu online Lees verder >>
02-06-2015 - Leden FNP steunen zelfstandige Omrop Lees verder >>
30-05-2015 - Alle provinciale mailadressen nu over op *.FRL Lees verder >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Eerste Opvolger bij Statenfractie Lees verder >>
27-05-2015 - FNP fel tegen Noordelijke plannen Omrop Fryslân Lees verder >>
26-05-2015 - FNP blij met Hendrik ten Hoeve in Senaat Lees verder >>
22-05-2015 - FNP: vragen over dreigende sluiting school Boksum Lees verder >>
21-05-2015 - Nieuw College in Staten van 20 mei 2015 Lees verder >>
15-05-2015 - FNP tevreden over nieuw Coalitieakkoord Lees verder >>
04-05-2015 - OSF zeker van zetel Eerste Kamer Lees verder >>
02-05-2015 - De nieuwe coalitie - ALG op 29 mei 2015 Lees verder >>
19-04-2015 - FNP motie brengt omgekeerde bewijslast mijnbouwschade naar Europa Lees verder >>
18-04-2015 - FNP motie: extra middelen voor biologische landbouw in Europa Lees verder >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga eerste opvolger FNP Lees verder >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt niet maar wil wel dingen bereiken Lees verder >>
28-03-2015 - Nieuwe Frijbûtser nu online Lees verder >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi in AB Wetterskip Lees verder >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijgt lintje na 12 jaar Provinciale Staten Lees verder >>
13-03-2015 - Niet onnodig nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen Lees verder >>
12-03-2015 - Friese gedeputeerde Kramer wil sterke regio's in Europa Lees verder >>
10-03-2015 - FNP: nu stappen zetten voor toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
10-03-2015 - Actie tegen nepaccount op Facebook Lees verder >>
09-03-2015 - Haagse Autoriteit grijpt in bij Friese breedband internet projekten Lees verder >>
26-02-2015 - FNP: omgekeerde bewijslast schade delfstofwinning Lees verder >>
23-02-2015 - Vragen over eenzijdige steun 'Noordelijke' ondernemersbeurs Lees verder >>
19-02-2015 - Hans Konst wil omwonenden niet betrekken bij zonneparken Lees verder >>
18-02-2015 - Waardevolle bomen bij station Leeuwarden behouden Lees verder >>
18-02-2015 - FNP: opkomen voor lokale initiatieven breedband internet Lees verder >>
13-02-2015 - Lokalo's aan de macht ? Lees verder >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip nu online Lees verder >>
10-02-2015 - Foto's en info FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lees verder >>
02-02-2015 - FNP werkbezoek Bijlsma Hercules in Franeker Lees verder >>
29-01-2015 - Noordwest-Fryslân niet in de kou laten staan Lees verder >>
28-01-2015 - FNP scoort veel moties in Provinciale Staten Lees verder >>
19-01-2015 - FNP motie Rondweg Warns in Staten en Raad Súdwest-Fryslân Lees verder >>
16-01-2015 - Funderingsproblemen oplossen in veenweidegebied Lees verder >>
08-01-2015 - FNP: vragen over cijfers bodemdaling zoutwinning Lees verder >>
06-01-2015 - Investeren in de Mienskip, met de Mienskip ! Lees verder >>
03-01-2015 - FNP reikt Sulveren Fyts en Natuur- en Milieuprijs uit Lees verder >>
23-12-2014 - Ziekenhuiszorg moet blijven in Fryslân ! Lees verder >>
20-12-2014 - FNP delegatie naar De Sionsberg in Dokkum Lees verder >>
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch Lees verder >>
16-12-2014 - De FNP was, is en blijft tegen mega-windmolens op land Lees verder >>
15-12-2014 - Terugblik op FNP referendum reis naar Schotland Lees verder >>
13-12-2014 - Frijbûtser van december nu online Lees verder >>
10-12-2014 - Anna Martha van der Mei geïnstalleerd als Statenlid FNP Lees verder >>
09-12-2014 - Investeren in digitale hulpmiddelen voor het Fries Lees verder >>
02-12-2014 - FNP bij eerste 100 websites met .frl online Lees verder >>
29-11-2014 - De FNP in Fryslân DOK op 30 november 2014 Lees verder >>
28-11-2014 - Opkomen voor particulieren met schade bodemdaling NW-Fryslân Lees verder >>
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: zorg over Wet Langdurige Zorg Lees verder >>
24-11-2014 - FNP stelt Waterschapslijst vast voor verkiezingen maart 2015 Lees verder >>
23-11-2014 - Johannes Kramer opnieuw lijsttrekker FNP bij Statenverkiezingen Lees verder >>
21-11-2014 - FNP komt op voor Sorben Lees verder >>
18-11-2014 - Fotoverslag FNP actie zorgcentrum Spiker Ternaard Lees verder >>
17-11-2014 - Wisseling van de wacht in FNP Statenfractie Lees verder >>
13-11-2014 - Investering meertalig onderwijs gaat door na 2015 Lees verder >>
12-11-2014 - FNP bij eerste 100 *.frl pionieradressen Lees verder >>
11-11-2014 - FNP: investeren in doorgaande leerlijn meertaligheid Lees verder >>
08-11-2014 - Provinciaal FNP programma 2015-2019 vastgesteld Lees verder >>
31-10-2014 - Ledenvergaderingen 7, 21 november en 13 december Lees verder >>
30-10-2014 - Windmolenbesluit GS: 'Het werk begint nu' Lees verder >>
27-10-2014 - Wat is de rol van de huisarts na 1 januari 2015 ? Lees verder >>
21-10-2014 - Werkbezoek Stadstuin Asum in Techum Lees verder >>
20-10-2014 - Vragen over toekomst Omrop Fryslân Lees verder >>
11-10-2014 - Leden FNP eendrachtig tegen windmolens op land Lees verder >>
09-10-2014 - Gezocht: trainee voor EFA-bureau in Brussel Lees verder >>
03-10-2014 - FNP wil duidelijkheid over SNN-subsidies Leeuwarden Lees verder >>
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân niet klaar voor grote overstroming Lees verder >>
30-09-2014 - Extra ledenvergadering 11 oktober 2014 Lees verder >>
29-09-2014 - FNP in actie voor rechtbank Leeuwarden Lees verder >>
10-09-2014 - FNP: fel verzet tegen 'Cultuur is voor de grote stad' Lees verder >>
08-09-2014 - FNP: geen praatsessies, maar aan de slag met projecten Zorgeconomie Lees verder >>
04-09-2014 - Opnieuw statenvragen over westelijke rondweg De Westereen Lees verder >>
31-08-2014 - FNP: herverdeling WMO-budget voor Fryslân niet acceptabel Lees verder >>
27-08-2014 - Zorgen over voortgang Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
03-07-2014 - FNP: toestemming Europa economische steun NW- en NO-Fryslân Lees verder >>
25-06-2014 - Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten Lees verder >>
24-06-2014 - Debat in Eerste Kamer over integriteit Lees verder >>
20-06-2014 - 'Wie wil sturen moet wel aan het stuur zitten' Lees verder >>
19-06-2014 - Warme overdracht sociale taken Provincie naar Friese gemeenten Lees verder >>
16-06-2014 - Laatste Frijbûtser voor de zomer nu online Lees verder >>
11-06-2014 - FNP komt op voor werknemers Hartman Lees verder >>
03-06-2014 - FNP reis naar Schotland Lees verder >>
26-05-2014 - FNP zeer tevreden met EFA-succes Europese verkiezingen Lees verder >>
16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrict Fryslân voor Europese verkiezingen Lees verder >>
09-05-2014 - FNP: vakmanschap stimuleren door steun bedrijfsscholen Lees verder >>
07-05-2014 - FNP initiatief Digitalisering Fries erfgoed Lees verder >>
29-04-2014 - Overdracht havenpieren Harlingen niet op kosten Friese burgers Lees verder >>
24-04-2014 - Start kandidaatstelling verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip 2015 Lees verder >>
22-04-2014 - FNP: zorgen over bodemsanering Mildam Lees verder >>
14-04-2014 - De FNP en de Europese verkiezingen Lees verder >>
27-03-2014 - EFA in actie voor Omrop Fryslân Lees verder >>
26-03-2014 - FNP: trainingscentrum KNSB behouden voor Heerenveen en Fryslân Lees verder >>
24-03-2014 - FNP: Leeuwarden beter aangeven op ANWB-borden Lees verder >>
22-03-2014 - Provincie, in actie voor gas- en zoutschade Lees verder >>
20-03-2014 - Winst voor de FNP in 9 van de 13 gemeenten Lees verder >>
17-03-2014 - Landelijke TV-spot - stem lokaal, stem regionaal, stem FNP ! Lees verder >>
17-03-2014 - FNP nieuwsbrief verkiezingen 2014 nu online Lees verder >>
15-03-2014 - Frijbûtser in teken van verkiezingen Lees verder >>
07-03-2014 - Gaswinning zorgt voor onrust in Fryslân Lees verder >>
06-03-2014 - Zorg over onderhoud oude gebouwen Fries Museum Lees verder >>
03-03-2014 - FNP: behoud Friese zeggenschap Alliander Lees verder >>
26-02-2014 - FNP werkbezoek Weststellingwerf Natuurlijk Lees verder >>
20-02-2014 - FNP: onderzoek windmolenpark IJselmeer noodzakelijk Lees verder >>
15-02-2014 - Douwe Bijlsma postuum erelid EFA Lees verder >>
14-02-2014 - Europese steun voor Omrop Fryslân Lees verder >>
13-02-2014 - FNP: nieuwe rondweg De Westereen ten koste van omgeving Lees verder >>
11-02-2014 - Fonds voor schade door steenmarter Lees verder >>
10-02-2014 - FNP: meer democratie en solidariteit in Europa Lees verder >>
2021 FNP Fryslân - Disclaimer