Gedeputeerde Staten

 Johannes Kramer 2015 lyts  

 

 

 

Johannes Kramer, FNP-gedeputeerde

 

Portefeuille:

 

Landelijk gebied beleid

Plattelandsprojekten / Streekwurk

Landbouw

Natuur en Landschap 

Openbaar Vervoer

Archeologie en Monumentenzorg

Gebiedsgedeputeerde Noordoost Fryslân

 

Contact: secr.gs.kramerfryslan.nl telefoon 058-2925149

Volg mij op Twitter: @johkramer

Of op mijn weblog: www.johanneskramer.frl  

Elke provincie heeft een College van Gedeputeerde Staten, kortweg 'GS' of ook wel 'het College' genaamd. GS vormen het dagelijks bestuur van de provincie. Provinciale Staten kiezen het College. GS zijn te vergelijken met het College van Burgemeester en Wethouders in een gemeente.   

 

De FNP heeft in de persoon van Johannes Kramer een zetel in GS. Het Friese College bestaat uit 5 leden. Zie voor meer informatie de webpagina van GS. Het College voert het Coalitie-akkoord uit , dat CDA, VVD, FNP en SP met elkaar hebben opgesteld.

 

Klik hier verder naar het Coalitieakkoord 2015-20192019 FNP Fryslân - Disclaimer